ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

เมื่อโลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคของความเจริญรุ่งเรืองด้านไอที การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีให้เห็นกันมากขึ้น เริ่มแรกของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการคิดค้น คอมพิวเตอร์ นั้น มาจากการใช้ลูกคิดในการคิดคำนวณ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ซึ่งลูกคิดนั้นได้ถูกคิดค้นครั้งแรกมาจากประเทศจีนและได้มีการใช้เครื่องคำนวณแบบลูกคิดนี้อย่างแพร่หลายจนนำไปสู่

คอมพิวเตอร์

การคิดค้นเครื่องคำนวณแบบใหม่ คือคอมพิวเตอร์นั่นเอง คอมพิวเตอร์นั้นได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะในด้านระบบ รูปแบบ รูปทรง เพื่อให้เข้ากับยุคและสมัยที่เปลี่ยนไป ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานได้อีกด้วย

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง คอมพิวเตอร์ อย่างไรและด้านใดบ้าง

 • คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในยุคแรกๆนั้น จะเป็นแบบการใช้วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า “ระบบสูญญากาศ”ทำให้ต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงมาก อีกอย่างมีราคาที่สูงพอสมควร แบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบบัตรเจาะรู ภาษาในระบบก็ใช้แบบการใส่รหัสยากต่อการใช้งาน อีกทั้งต้องติดตั้งในห้องที่มีบริเวณพื้นที่กว้างและเย็นเพราะเครื่องมีความร้อนสูงมากในขณะที่ใช้งาน
 • ในปี ค.ศ. 1959 นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็ก เพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งสิ่งสำคัญคือใช้กำลังไฟน้อยและมีราคาถูก เนื่องจากในตอนนั้นได้มีการคิดค้นระบบแบบทรานซิสเตอร์ขึ้นมาจากการได้ทดลองใช้ผลตอบรับของระบบทรานซิสเตอร์นั้นสามารถทำงานใด้ดีกว่าระบบเดิมสูญญากาศ  ที่จะต้องใช้กำลังไฟสูง การประมาลผลเร็วขึ้น มีความแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย
 • ในปี ค.ศ.1965 ในปีนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบวงจรรวม และประดิษฐ์แผ่นเก็บข้อมูลให้มีความเล็กลงแต่สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น การพัฒนาในครั้งนี้ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กลงจากรุ่นก่อน  ราคาก็ย่อมถูกลงตาม ประสิทธิภาพการคำนวณ การประมาณผลมีความแม่นยำสูงสุด ระบบนี้ถูกเรียกว่า”ระบบไอซี” และสามารถทำงานอย่างอื่นนอกเหนือจากการคำนวณได้อีกด้วย
 • จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีนั้นทำให้คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาตามด้วยเช่นกัน โดยในยุคสมัยปีค.ศ.1971-1989 นี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจของนักบริหารและผู้คน นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ญี่ปุ่นได้มีการคิดค้นระบบของคอมพิวเตอร์ให้สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ โดยได้รวมระบบต่าง ๆ เช่นDatabase, Software, Wide Area Networks, เป็นต้น การรวมเอาระบบเหล่านี้มาไว้ด้วยกัน ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้หลากหลาย สามารถตัดสินใจเองได้ และเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้นจนมาถึงปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาของคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบของคอมพิวเตอร์นั้น หากไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะไม่สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด ถ้าเราจะต้องใช้แค่นักวิทยาศาสตร์และความคิดเพียงอย่างเดียว ทุกอย่างย่อมมีเหตุมีผลและเป็นปัจจัยหลักของกันและกันในการพัฒนาโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามการพัฒนาเหล่านี้จะยังไม่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ควบคู่กับไป

Continue Reading

เทคโนโลยีระหว่าง คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือเกี่ยวข้องกันอย่างไร

MacBook Pro-ภาพแรก

หากพูดถึง คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือนั้นเทคโนโลยีย่อมมีผลต่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในหลายหลายรูปแบบและหลายด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการ การทำงาน การประมวลผล ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร รวมไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูล จนนำไปสู่ผลลัพธ์ของการทำงาน การสื่อสารที่ดีและได้มาตรฐานสูงสุด เนื่องจากปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือมีราคาถูกลง ประสิทธิ์ภาพในด้านระบบต่าง ๆก็มีให้เลือกหลากหลาย

คอมพิวเตอร์

สะดวกในด้านการทำงานสามารถพกพาไปได้ทุกที่และรวดเร็วในการใช้งาน ดังนั้นหลายๆหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆหรือแม้แต่ร้านค้าเล็ก ได้นำเอาสิ่งเหล่าเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มบทบาทด้านการทำงานและกาศึกษามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันนี้ในหลายๆประเทศถูกโรคร้ายระบาดอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การทำงาน ทั่วทุกมุมโลก แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกประเทศทั่วโลกมีคือเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนั่นเอง

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

 1. ใช้ในการเรียน การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียนและห้องสมุด นอกจากนักเรียนแล้วคุณครูก็สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการสอน เช่น การเรียนออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
 2. ใช้ในการทำงาน ปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดอย่างหนักในหลายๆหน่อยงาน จำเป็นจะต้องรักษาพนักงานไว้เพื่อให้งานและบริษัทดำเนินต่อไปได้จึงจัดให้มีการทำงานที่บ้านหรือที่เรียกว่า “Work from home”นั่นเองเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. ใช้สร้างรายได้ ยุคสมัยเปลี่ยนไปการจ้างงานหรือว่างงานมีอัตราเพิ่มขึ้นและลดลงไม่ต่างกัน ดังนั้นเราจึงเห็นผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์หันมาสร้างรายได้ให้ตนเองโดยการหันมาทำงานออนไลน์  ขายออนไลน์กันมากขึ้น หรือบางท่านทั้งเรียนและทำงานได้พร้อมกันในเวลาเดียว เพราะสังคมสมัยนี้ทุกคนจะยึดติดกับสิ่งที่เป็นออนไลน์กันมากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว 
 4. ด้านการสื่อสาร เรียกได้ว่าสมัยนี้ไม่มีใครไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือบางท่านมีทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้รวมเอาทุกอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันหมด ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว เรียกได้ว่าสามสารถใช้แทนกันได้เลย เพียงแค่ตอนนี้คอมพิวเตอร์จะสามารถโทรถึงกันได้เพียงเพราะแอพพลิเคชั่นเท่านั้นยังไม่สามารถโทรหากันเหมือนการใช้โทรศัพท์ได้ แต่ในทางกลับกัน โทรศัพท์มือถือสามารถใช้แทนคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันหมดทุกอย่าง
คอมพิวเตอร์

นี่อาจะเป็นเพียงบางส่วนของประโยชน์ที่เราได้รับจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จะเราจะได้รับ เมื่อเราใช้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกวิธี แต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ผิดวิธีและไม่ถูกหลักตามที่ควรจะเป็น สิ่งเหล่านี้ก็จะให้โทษและผลลัพธ์กลับมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงและไม่รู้ตัวได้ด้วย เช่น หากเราใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในการเล่นเกมเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อสายตาเมื่อเวลานานไปอาจทำให้ตาบอดได้เป็นต้น

Continue Reading

เทคโนโลยี สำคัญอย่างไรกับโทรศัพท์มือถือ

เทคโนโลยี

ทคโนโลยี การสื่อสารในปัจจุบันนี้สามารถทำได้เร็วกว่าสมัยก่อน เนื่องจากการพัฒนาด้านระบบเครือข่าย การกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติในป่า บนเขา หรือบนดอยเป็นต้น ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องาน ติดต่อธุรกิจ ติดต่อเครือญาติ และติดตามข่าวสารของมนุษย์ในยุคสมัยนี้

เทคโนโลยี

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างได้มีการพัฒนาจากเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งานของมนุษย์ที่อยู่ในชั่วโมงการเร่งรีบและการแข่งขันตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่มีผลให้เกิดการพัฒนาโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง และเกิดการแข่งขันในบริษัทชื่อดังต่าง ๆ เพื่อให้โทรศัพท์มือถือของตัวเองมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์ต่อความต้องการของคนในสังคมมากที่สุด 

การใช้ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาของโทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้าง

 • การพัฒนาด้านเครือข่าย เมื่อโทรศัพท์มือถือได้พัฒนาให้มีทุกอย่างอยู่ในเครื่องเดียวกันสามารถทำทุกอย่างได้ ดังนั้น จึงเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เครือข่ายเกิดการพัฒนาตามไปด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของโทรศัพท์มือถือได้สะดวก สบายและรวดเร็วขึ้นในทุกพื้นที่และทุกเวลา เช่นจาก 1Gไปจนถึง 5Gเป็นต้น
 • การพัฒนาด้านการเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆนั้นจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณหรือที่เรียกว่า “เซลลูลาร์ “เพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีได้พัฒนาให้โทรศัพท์มือถือได้เพิ่มการเชื่อมต่อมากขึ้นนอกจากการสื่อสารด้วยเสียงแล้ว ยังสามารถส่งรูปภาพหรือข้อความเสียงได้ จนในปัจจุบันนี้ สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหรือที่ “อินเตอร์เน็ต”ได้อย่างเสรีภาพ
 • ข้อมูล และมัลติมีเดีย สมัยก่อนนั้นโทรศัพท์มือถือ สามารถบันทึกและจดเก็บข้อมูลได้แค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียว แต่ปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวกันได้ และยังสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ท่องเว็บ หรือมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย
 • การพัฒนาของกล้อง สมัยก่อนนั้นโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องสามารถใช่ถ่ายรูปได้มีไม่กี่รุ่น และราคาสูงพอสมควรการถ่ายรูปแต่ละทีเหมือนการถ่ายเอกสาร ซึ่งหมึกเหมือนกำลังจะหมด รูปภาพที่ได้จะเหมือนตัวจริงโดยไร้ซึ่งแอพที่ทำให้เกิดความสวยงานจากนั้นได้มีการพัฒนาให้มีกล้อง 2 ตัวคือกล้องหน้าและกล้องหลัง ซึ่งโทรศัพท์รุ่นที่มีทั้ง 2 กล้องในเครื่องเดียวกันนั้นจะมีราคาที่สูงมา แต่ปัจจุบันนี้ กลับกลายเป็นว่าจะหาโทรศัพท์ที่มีเฉพาะกล้องหลังอย่างเดียวไม่ได้แล้ว แล้วตัวกล้องเอง ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้เวลาถ่ายภาพออกมามีความคมชัด ละเอียด และสวยงามมากขึ้น 
เทคโนโลยี

นี่เป็นเพียงบางส่วนของการพัฒนาโทรศัพท์มือถือ ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีมามีส่วนทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามโทรศัพท์มือถือจะยังไม่หยุดการพัฒนาแต่เพียงแค่นี้ เพราะความคิดของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุด การพัฒนาก็จะไม่หยุดเช่นกัน อนาคตเราอาจจะได้เห็นโทรศัพท์ที่เป็นเหมือนแก้วใสๆ หรือมนุษย์เราอาจจะกลายเป็นตัวช่วยให้โทรศัพท์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์มากขึ้นทางประสาทสัมผัสของมนุษย์เอง

Continue Reading

ข้อดีของ หูฟังไร้สาย ที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจที่จะลงทุนในระยะยาวได้

หูฟังไร้สาย

หูฟังไร้สาย เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันเนื่องจากการใช้งานในด้านของการติดต่อสื่อสารทุกวันนี้หลายคนนั้นนิยมใช้หูฟังไร้สายเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมันมีความสะดวกสบายแล้วก็ทำให้การใช้งานง่าย แม้ว่าจะมีราคาที่แพงกว่าหูฟังที่มันมีสายแบบปกติแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันคุ้มค่ากับการลงทุน ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ วันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะมาแชร์การใช้หูฟังไร้สายมีข้อดีมากมายที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจที่จะลงทุนในระยะยาวได้ ใครชอบใช้หูฟังไร้สายมารวมกันตรงนี้

หูฟังไร้สาย

แนะนำข้อดีการใช้ หูฟังไร้สาย 

ข้อดีของหูฟังไร้สายในข้อใดก็คือมีความสะดวกในการใช้งาน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรตัดสินใจที่จะซื้อแค่เพียงเพราะว่ามันมีความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือว่าจะใช้งานอยู่ที่บ้าน มันก็ทำให้รู้สึกถึงความไม่เกะกะในการใช้งานนั้นเอง น่าสนใจมากๆสำหรับการลงทุนในเงินที่ไม่ได้มากขนาดนั้น

ข้อดีของหูฟังไร้สายในข้อต่อมา เรื่องของการดูแลรักษา หูฟังไร้สายเป็นหูฟังที่มันไม่มีสายเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลรักษามันก็จะง่ายกว่าบางที่มันมีสายที่เราจะต้องทำความสะอาดแล้วก็พยายามเก็บให้มันไม่พันกัน แถมยังสามารถช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานได้ดีมากๆอีกด้วย

หูฟังไร้สาย

ข้อดีของหูฟังไร้สายในข้อสุดท้าย คือเรื่องของคุณภาพของการใช้เสียง แต่ว่าเรื่องของคุณภาพการใช้เสียงมีความน่าสนใจมากๆเนื่องจากมันเปลี่ยนระบบในการพัฒนาให้มันมีความใช้งานได้สะดวก ดัมมี่ออนไลน์ แล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าการใช้ที่เป็นระบบการใช้งานแบบใส แถมไม่มีประเภทให้เราสามารถเลือกอีกด้วยว่าเราอยากได้หูฟังไร้สายในประเภทไหน เพื่อนก็ไปดูเอาตามที่เราต้องการจะดีที่สุด เพิ่มเงินนิดหน่อยเอง

Continue Reading

สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่บอกเลยว่าทุกวันนี้มีความสำคัญกับเรามากขึ้น 

สมาร์ทโฟน

ทุกวันนี้ สมาร์ทโฟน มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยระบบปฏิบัติการและเรื่องของแบรนด์ต่างๆที่ผลิตมัดบนออกมาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่บอกเลยว่าทุกวันนี้มีความสำคัญกับเรามากขึ้น  อยากให้เพื่อนๆหาว่าจะตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องก็อาจจะต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดเช่นกัน

สมาร์ทโฟน

แนะนำการเลือก สมาร์ทโฟน เบื้องต้นบอกเลยว่าควรรู้ 

การเลือกสมาร์ทโฟนเบื้องต้นในข้อแรกที่จะมาแนะนำก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการที่เราจะเลือก ส่วนมากที่เห็นหลักๆจะมีอยู่ 2 อย่างก็คือ iOS กับ Android ซึ่งจุดเด่นของมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับรถยนต์ก่อนสิ้นเดือนก็คือของ iOS จะเน้นเรื่องของระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย การใช้งานจะมีความลื่นไหล ส่วนการใช้งานของระบบ Android ก็จะมีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในเครื่องที่มันมีความอิสระแล้วก็จะไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานที่มันยากจนเกินไป

เลือกสมาร์ทโฟนเบื้องต้น ต่อมาก็คือเรื่องของหน้าจอแสดงผล อย่างที่ทราบกันดีว่ารูปแบบลักษณะการดีไซน์หรือว่าเรื่องของความละเอียดของหน้าจอแสดงผลโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องมันจะมีความแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกว่าเรามีความต้องการในการใช้งานมันมากน้อยแค่ไหน

สมาร์ทโฟน

การเลือกสมาร์ทโฟนเบื้องต้น กล้องถ่ายรูป เป็นหยังส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากว่าเราไม่อยากที่จะพกกล้องถ่ายรูปที่มันมีขนาดใหญ่การที่เราใช้กล้องถ่ายรูปจากสมาร์ทโฟนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆ มันมีฟีเจอร์ อะไรบ้างที่สามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่าภาพมันออกมาสวยงามแล้วก็เป็นไปตามแบบที่เราต้องการ ก็เป็นอีกบางส่วนที่หลายคนนั้นข้างๆให้ความสำคัญ เลือกแบบที่เราคิดว่าเราจะสามารถใช้งานได้นานขึ้น

Continue Reading

สมาร์ทโฟน5G น่าสนใจที่หลายคนเริ่มต้นเปลี่ยนมาใช้งานระบบนี้กันมากยิ่งขึ้น

สมาร์ทโฟน5G

แน่นอนว่าทุกวันนี้ สมาร์ทโฟน5G  นั้นเป็นที่นิยมมากๆไม่ว่าใครก็ตามก็มีสมาร์ทโฟนไว้ในครอบครอง และที่สำคัญก็ยังมีระบบการทำงานที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นความรวดเร็วของการใช้โทรศัพท์มือถือที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกับการใช้งานที่มีความสะดวกสบาย ทำให้สมาร์ทโฟน 5G ของเราเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่มันมาเสริมให้เรา ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น วันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฟน 5G น่าสนใจที่หลายคนเริ่มต้นเปลี่ยนมาใช้งานระบบนี้กันมากยิ่งขึ้น

สมาร์ทโฟน5G

แนะนำว่าทำไมเราควรใช้งาน สมาร์ทโฟน5G น่าสนใจมาก ไม่อยากให้มองข้าม

แนะนำว่าทำไมเราควรที่จะใช้งานสมาร์ทโฟน 5G ในส่วนแรก สาเหตุใดที่เราควรใช้งาน สมาร์ทโฟน 5G  ก็คือ เรื่องของการใช้งานในส่วนของความเร็วที่มันมีเทคโนโลยีที่นำสมัยและใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการติดต่อสื่อสารก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่มีสะดุด

ทำไมเราควรใช้สมาร์ทโฟน 5G ส่วนต่อมาก็คือ ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ที่มีความล้ำสมัยในโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G ภาชนะมันทำให้เรานั้นสามารถที่จะ ใช้งานในความต้องการตามที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญยังมีภาพที่สวยคมชัด เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่หลายคนทำไมถึงเลือกใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนแบบ 5G

สมาร์ทโฟน5G

ทำไมเราถึงควรใช้สมาร์ทโฟน 5G ข้อต่อมาก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปและเรื่องของวิดีโอ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเก่า หากใครมีความชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายรูปหรือว่าการถ่ายวีดีโอแล้วว่าไม่ควรพลาดกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับการใช้สมาร์ทโฟน 5G สุดท้ายแล้วการที่เราได้เลือกในแบบที่เราต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เพราะว่าเราจะรู้ดีที่สุดว่าเราชอบสมาร์ทโฟนแบบไหนมากกว่ากัน ระบบการใช้งานที่หลายคนชอบมันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ ไปลองจับลองเล่นก่อนก็ได้

Continue Reading

realme narzo 50 มือถือมิดเรนจ์ที่มาพร้อมจอ IPS 6.6 นิ้ว FHD+

realme narzo 50

realme narzo 50 สมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่จากตระกูล narzo Series ที่มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราเรียบร้อยแล้ว โดยชูจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าที่มาพร้อมสเปกไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ IPS ความกว้าง 6.6 นิ้ว ความละเอียด FHD+ รีเฟรชเรทลื่น ๆ 120Hz  ขับเคลื่อนการทำงานด้วยชิปเซ็ต 4G สายเกมมิ่ง ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ อย่าง Helio G96 ของ MediaTek พร้อมหน่วยความจำ RAM ที่มีเทคโนโลยี RAM Expansion สามารถเพิ่ม RAM เสมือนเพื่อการใช้งานที่ลื่นไหลไม่มีสะดุด

realme narzo 50

realme narzo 50 สามารถเพิ่ม RAM เสมือนได้สูงสุดอีก 5GB

นอกจากรุ่นพรีเมียมอย่างrealme GT 2 Pro ล่าสุดทางrealme ประเทศไทย ยังได้เปิดตัวมือถือระดับมิดเรนจ์ราคาประหยัดรุ่นใหม่จากตระกูล narzo Series อย่างrealme narzo 50 ด้วยเช่นกัน โดยมันมาพร้อมดีไซน์สุดหรูด้วยฝาหลังลวดลายเคฟลาร์ พร้อมด้วยสเปกที่เรียกได้ว่าจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นพาเนล IPS LCD ความกว้าง 6.6 นิ้ว ความละเอียด FHD+ รีเฟรชเรท 120Hz ที่สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของคอนเทนต์ที่กำลังรับชม รันบนระบบปฏิบัติการ Android 11 ครอบด้วยrealme UI 2.0

ใช้ชิปเซ็ตสายเกมมิ่งอย่าง Helio G96 ของ MediaTek ที่เป็นชิป 4G ขนาด 12 นาโนเมตร ให้ขุมพลัง 2.05GHz จับคู่กับหน่วยประมวลผลกราฟฟิก Mali-G57 MC2 ผสานการทำงานกับหน่วยความจำ RAM แบบ LPDDR4X ขนาด 4GB/6GB ที่มีเทคโนโลยี RAM Expansion สามารถเพิ่ม RAM เสมือนได้สูงสุดอีก 5GB และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในแบบ UFS 2.1 ความจุ 64GB/128GB พร้อมแบตเตอรี่ขนาดอ 5,000mAh รองรับระบบชาร์จไว 33W

realme narzo 50

ในส่วนของการถ่ายรูปrealme narzo 50 มาพร้อมชุดกล้องหลัง 3 ตัว ความละเอียด 50MP+2MP+2MP รองรับการถ่ายวิดีโอความคมชัด Full HD ที่ 120 เฟรมต่อวินาที พร้อมกล้องหน้าความละเอียด 16MP ที่ใช้ดีไซน์แบบเจาะรูบริเวณด้านบนซ้ายของหน้าจอ และมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่อง  ทั้งนี้ทางrealme มีกำหนดวางจำหน่ายrealme narzo 50 อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 เมษายน ที่จะถึงนี้ หาซื้อได้ตามrealme Shop และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีฟ้า และ สีดำ และมีราคาเริ่มต้นเพียง 5,999 บาทเท่านั้น

Continue Reading

มือถือสำหรับชาวเกมเมอร์ “Xiaomi Black Shark 4 Pro”

Xiaomi

ซึ่ง Xiaomi ได้มีการเปิดตัวมือถือตัวใหม่สำหรับชาวเกมเมอร์ ที่จะทำให้การเล่นเกมนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดด้วย “โหมดShark space” สามารถกำหนดและตั้งค่าเกมต่างๆให้แยกกันได้ เช่น ตั้งค่าอัตราการตอบสนองการสัมผัส  ความเสถียรและความแม่นยำรวมถึงความละเอียดของจอภาพ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ให้ลำโพงคู่ที่ดังและมีมิติเสียงสเตอร์ริโอพร้อมแม่เหล็กถึง 7ตัวด้วยกัน ด้วยดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกจะมีความพิเศษที่ใส่ปุ่ม L-R เราสามารถกดได้จริงไม่ใช่ระบบสัมผัส

Xiaomi

ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเหมาะกับสายเกมเมอร์อย่างเรา ๆ เป็นอย่างมาก  เช่นเกมPub-G และFree Fire โดยที่ปุ่มนี้จะซ่อนตัวอยู่ในขอบของตัวเครื่อง และถ้าจะใช่งานก็เลื่อนปุ่มขึ้นมาใช่ได้แบบเท่ๆ และไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิของCPU และการใช้พลังงานแบตเตอร์รี่ในการเล่นเกมหรือถ้าอยากเต็มที่ไปกับการเล่นเกม

ก็สามารถเปิดโหมดการใช้งานระดับสูงสุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยที่ตัวเครื่องออกแบบการระบายความร้อนนั้น เขาให้มาเป็นแบบ Sandwich liquid cooling system พร้อมกับครอบคลุมระบบภายในที่เกี่ยวกับความร้อน แล้วยังสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 18องศา ด้วย

คุณสมบัติและสเปคเครื่องอื่นๆ “Xiaomi Black Shark 4 Pro

ซึ่งคุณสมบัติของตัวเครื่อง Black Shark 4 Pro โดยตัวเครื่องหน้าจอเป็น Super amoled 16ล้านสี กว้างขนาด6.67” มีกล้องหลังใส่มาให้ถึง 3ตัว กล้องหลักความละเอียดอยู่ที่ 64M, เลนกว้าง 8M, เลนมาโคร 5M สามารถถ่าย VDO 4K ได้และความละเอียดกล้องหน้า 20M

มีระบบปฏิบัติการของ Black Shark 4 Pro จะให้มาเป็นCPU Snapdragon 888 GPU adrenoTM660 มีหน่วยความจำให้เลือกอยู่ที่ RAM 8GB / ROM 128GBกับ RAM128GB / ROM256GB ความเร็วของระบบจะอยู่ที่ 2.84GHz

Xiaomi

ส่วนตัวเครื่องใส่ได้ 2ซิมการ์ด รองรับเครือข่าย 5G และออกแบบเสาอากาศที่ใช่รับส่งสัญญาณไว้ถึง 5เสา กับเสาWI-FIอีก 2เสารอบตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการดีเลย์ของสัญญาณขณะเล่นเกม ส่วนความจุแบตเตอร์รี่จะอยู่ที่ 4500mAh ชาร์จไว 120W สามารถชาร์จแบตเตอร์รี่เต็มได้ภายใน 15นาที ไฮโลไทย ถึงแม้มือถือเครื่องนี้จะเป็นมือถือเล่นเกมแต่น้ำหนักตัวเครื่องไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปเลย และมีน้ำหนักเพียง 220กรัม ด้วยคุณสมบัติและการออกแบบโดยรวมก็ได้เปิดตัวมาที่ราคาเพียง 2หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเอง

Continue Reading

MediaTek ใกล้เปิดตัวชิป Helio G รุ่นใหม่ ขนาด 6 นาโนเมตร 

Xiaomi

MediaTek ผู้ลิตชิปเซ็ตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ตกเป็นข่าวว่า เตรียมเปิดตัวเซ็ต G Series รุ่นใหม่ ซึ่งต่อยอดจาก Helio G96 เปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตจากสถาปัตยกรรมขนาด 12 นาโนเมตร ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ลดลงมาอยู่ที่ 6 นาโนเมตร แต่สเปคซีพียูดูเหมือนจะแทบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลย ซึ่งการเปลี่ยนมาใช้สถาปัตยกรรมขนาดเล็กลง ทำให้ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและลดความร้อนมากกว่ารุ่นเก่าพอสมควร 

MediaTek

MediaTek เตรียมเปิดตัวชิป G Series รุ่นใหม่ รองรับภารถ่ายภาพ 108MP

หลังจากเปิดตัวชิประดับกลางตระกูล G Series รุ่นล่าสุดอย่าง Helio G96 ไปเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ปี 2021 ที่ผ่านมา ล่าสุด MediaTekก็เตรียมเปิดตัวชิปตระกูล G Series รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นการอัพเกรดจากรุ่น Helio G96 โดยเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมขนาด 12 นาโนเมตร กระโดดมาที่ขนาด 6 นาโนเมตร ส่วนโครงสร้างซีพียูยังคงเหมือนกับ Helio G96 แทบทุกประการ ไล่ตั้งแต่ซีพียูตัวหลักแบบ Cortex-A76 ความเร็ว 2.05GHz จำนวน 2 แกน

และซีพียูประหยัดพลังงาน Cortex-A55 ความเร็ว 2.0GHz อีก 6 แกน  ทำงานร่วมกับหน่วยประมวลผลกราฟฟิก Mali-G57 MC2  รวมถึงตัว Image Signal Processor (ISP) ที่จะใช้ตัวเดียวกันกับ Helio G96 รองรับการถ่ายภาพความละเอียดสูงสุด 108MP สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงระดับ 2K ที่ 30 เฟรมต่อวินาที และรองรับหน้าจอแสดงผลความคมชัดที่ระดับ Full HD+ อัตรารีเฟรชเรท 120Hz 

MediaTek

แม้ว่า ชิปรุ่นใหม่ที่ว่านี้จะยังคงใช้โครงสร้างซีพียูเดิมของ Helio G96 แต่การเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตจาก 12 นาโนเมตร มาเป็น 6 นาโนเมตร ก็น่าจะช่วยเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมถึงลดความร้อนของซีพียูได้ดีขึ้น  ทั้งนี้ คาดกันว่า MediaTek มีแผนเปิดตัวชิปเซ็ต G Series รุ่นใหม่ ภายในช่วงกลางปี 2022 นี้ พร้อมกับเปิดตัวชิปตระกูล Dimesnsity

รุ่นปรับปรุงประสิทธิภาพ หลังจากที่ชิป Dimensity 9000 ถูกประเมินว่ามีประสิทธิภาพสูสี (หรือดีกว่า) Snapdragon 8 Gen 1 ของ Qualcomm แต่จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่ได้เปิดตัวกับมือถือของค่ายไหนเลย ผิดกับ Snapdragon 8 Gen 1 ที่นับวันจะยิ่งมีลูกค้ามาต่อคิวยาวเป็นหางว่าวจนแทบผลิตไม่ทันความต้องการ ซึ่งนี่ถือว่าไม่เป็นผลดีในแง่ส่วนแบ่งการตลาด

Continue Reading

เผยเรนเดอร์แรก realme GT Neo3 พร้อมจอกล้องหลัง 3 ตัว แบตอึด 5,000mAh

realme

realme GT Neo3 ว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่มีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนหลังสุด โดยล่าสุด ได้มีภาพเรนเดอร์ของมือถือรุ่นนี้หลุดออกมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโค้ง (3D Curved) ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ด้านหลังติดตั้งกล้องหลัง 3 ตัว ความละเอียดสูงสุด 50MP ใช้ขุมพลังรุ่นใดรุ่นหนึ่งระหว่าง Snapdragon 888 กับ Dimensity 9000 พร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5,000mAh ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว 65W 

realme

realme GT Neo3 อาจใช้ Snapdragon 888 หรือ Dimensity 9000

จากภาพเรนเดอร์เผยให้เห็นว่าrealme GT Neo3 มาพร้อมจอไร้ขอบ/ขอบโค้งทั้งสองด้าน ด้านบนใช้ดีไซน์แบบเจาะรู (Punch-Hole Display) สำหรับวางกล้องหน้าตามสไตล์มือถือค่าย realme ส่วนด้านหลังมีการจัดเรียงกล้องทั้ง 3 ตัว ในลักษณะสามเหลี่ยมบนโมดูลสีเหลี่ยม มีตัวอักษรบอกความละเอียดไว้ที่ 50MP พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ OIS และไฟแฟลช LED แบบยาวอีกหนึ่งดวง

สำหรับสเปคอื่น ๆ คาดกันว่าrealme GT Neo3 จะมาพร้อมชิปเซ็ตระดับเรือธงรุ่นใดรุ่นหนึ่งระหว่าง Qualcomm Snapdragon 888 กับ MediaTek Dimensity 9000 ซึ่งชิปทั้งสองตัวสามารถรองรับหน้าจอแสดงผลความคมชัดระดับ Full HD+ รีเฟรชเรท 168Hz หรือความละเอียด QHD+ ที่รีเฟรชเรท 120Hz ได้  ส่วนหน่วยความจำ RAM คาดว่าจะให้มาที่ขนาด 8GB และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในความจุ 256GB  พร้อมแบตเตอรี่ความจุง 5,000mAh ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 65W ขับเคลื่อนการทำงานระบบปฏิบัติการ Android 12 ตั้งแต่แกะกล่อง

realme

อย่างไรก็ตาม Digital Chat Station แหล่งข่าวชื่อดังในจีนกลับระบุว่าว่าrealme GT Neo3 จะใช้ชิปเซ็ต Dimenity 8000 ของ MediaTek ที่เป็นชิปขนาด 5 นาโนเมตร ไม่ใช่ Dimensity 9000 ที่เป็นชิป 4 นาโนเมตร ซึ่งจะประกอบด้วยซีพียูหลัก Cortex-A78 ความเร็ว 2.7GHz จำนวน 4 Core และซีพียูประหยัดพลังงาน Cortex-A55 ความเร็ว 2.0GHz จำนวน 4 Core ส่วนจีพียูใช้เป็น Mali-G510 MC6 ที่แรงกว่ารุ่นก่อนถึง 200%  ทั้งนี้ คาดกันว่าเจ้า GT Neo3 มีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่วงกลางปี 2022 นี้ ซึ่งก็ต้องรอดูกันว่าสเปคที่หลุดที่หลุดออกมานั้นตรงกับของจริงมากน้อยแค่ไหน และราคาเปิดตัวเท่าไหร่

Continue Reading