เทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง ที่เกิดขึ้นมายาวนาน หลายศตวรรษ ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง

เทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง เรื่องราวของเทคโนโลยีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในสังคมมนุษย์ตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่มีตัวอักษรใช้งานกันเลยก็มีเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น เช่นกังหัววิดน้ำ และอุปกรณ์ในการล่าสัตว์ ปลูกพืชต่าง ๆ เราก็สามารถคิดค้นกันได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อถึงช่วงที่มนุษย์มีพัฒนาการทางด้านความคิดมากขึ้นก็ไม่แปลกใจเลยว่าอะไร ๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้หากเรามีความคิดเหล่านั้น เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมานานหลายศตวรรษจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลก

เทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง

แนะนำ 3 เทคโนโลยีนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง ที่ทำขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น จะมีเทคโนโลยีอะไรบ้าง ?

Marie Curie
 • Marie Curie เริ่มกันที่นักวิทยาศาสตร์สาวชาวโปแลนด์คนนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในช่วง 1867 – 1937 เธอคนนี้เป็นสาวที่มีความมุ่งมั่นและต้องการที่จะสร้างสิ่งที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ จนในที่สุดเธอก็สามารถค้นพบรังสีที่สามารถหยุดการขยาดตัวของมะเร็งได้ที่เรียกกันว่า รังสีเรเดียม ซึ่งเป็นการพลิกประวัติศาสตร์การรักษาโรคมะเร็งขณะนั้น ทว่าเธอกลับไม่ขึ้นรับรางวัลโนเบลใด ๆ ที่จะทำให้เธอกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อ แต่เธอมุ่งมั่นที่จะทำการทดลองต่อไปจนสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงจากการที่เธออยู่ใกล้รังสีมากเกินไป ถือเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่โลกต้องจดจำจากความเสียสละและตั้งใจของเธอ
Albert Einstein
 • Albert Einstein อีกหนึ่งนักวิทยาศาตสร์ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ กาลิเลโอ กาลิเลอิ เลยทีเดียวกับ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้มีชีวิตอยู่ระหว่าง 1879 – 1955 ในวัยเด็กนั้นเขาเป็นคนที่มีพัฒนาการค่อนข้างช้ากว่าเพื่อน ทั้งยังอ่านหนังสือออกก็ปาเข้าไปตอนอายุแปดขวบแล้ว จนไม่มีใครคิดว่าเขาจะสามารถคิดค้นทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถใช้งานได้จนถึงทุกวันนี้ได้อย่างทฤษฎีสัมพันธภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย แน่นอนว่าไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลไปครอบครองด้วยเช่นกัน   
Charles Robert Darwin
 • Charles Robert Darwin ชาลส์ ดาร์วิน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้เขียนทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเอาไว้ เขามีชีวิตอยู่ในปี 1809 – 1882 และได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติขึ้นมา ว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ จนกลายเป็นวิวัฒนาการอย่างมนุษย์ก็มีความเป็นไปได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากลิง เป็นต้น ซึ่งทฤษฎีนี้มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่เห็นต่าง เพราะบางคนก็มีแนวคิดที่ว่ามนุษย์ก็คือเผ่าพันธุ์หนึ่งไม่ได้มีการกลายพันธุ์มาจากสัตว์อื่น ๆ เพราะมิเช่นนั้นทำไมจึงยังมีลิงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ในขณะที่สัตว์หลาย ๆ พันธุ์ก็สูญพันธุ์ไปแล้ว

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ Kickstarter เกิดความผิดพลาดเมื่อมีการส่งอีเมลตอบกลับข้อร้องเรียน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2013

Continue Reading

เทคโนโลยี Artificial intelligence เทคโนโลยีที่มีบทบาททางการแพทย์ และเภสัชกรรม

เทคโนโลยี Artificial intelligence

            เทคโนโลยี Artificial intelligence ในยุคปัจจุบันของประเทศไทยและประเทศทั่วโลก คงจะไม่มีใครปฏิเสธในเรื่องของการนำเทคโนโลยีที่ความทันสมัยมาพัฒนาและปรับปรุงต่อยอดในธุรกิจต่าง ๆ มากมาย

เพราะความทันสมัยและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมต่อยอดของธุรกิจ และการงานให้มีความก้าวหน้า พัฒนา และเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว นอกจากวงการธุรกิจแล้ว ทางการแพทย์และเภสัชกรรมก็มีการนำเอา Artificial intelligence หรือ AI เข้ามามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วย การส่งยาไปสสู่อวัยวะ และการเก็บข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรค เป็นต้น

เทคโนโลยี Artificial intelligence

เทคโนโลยี Artificial intelligence ที่สามารถนำมาประยุกต์ในวิทยาศาสตร์สาขาการแพทย์และสุขภาพ

            การนำเทคโนโลยี Artificial intelligence หรือ AI และเทคโนโลยี Robotics ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ และพัฒนาในทางการแพทย์และเภสัชกรรม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะในวิทยาศาสตร์สาขาการแพทย์และสุขภาพ ถือว่ากำลังมาแรงในช่วงนี้

            การนำเทคโนโลยีที่มีบทบาททางการแพทย์และเภสัชกรรมที่มีในยุคปัจจุบัน คือ การนำเอาเทคโนโลยี  Artificial intelligence หรือ AI มาใช้งานร่วมกับ Machine Learning หรือการสั่งการผ่านทางคอมพิวเตอร์ ด้วยการมุ่งเน้นในสิ่งสำคัญ ดังนี้

Artificial intelligence
 • การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผ่าตัดอวัยวะ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่แพทย์ไม่สามารถทำการเข้าถึงเพื่อไปผ่าตัดได้ การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการผ่าตัด ถือว่ามีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยการป้อนคำสั่งผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการป้อนคำสั่ง
 • การพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อด้านการขนส่งยาไปสู่อวัยวะของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อที่จะเก็บข้อมูลของผู้ป่วยมาทำการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของโรคต่อไป อีกทั้งยังเกิดความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยที่เพิ่มมากขึ้น
 • การนำข้อมูลของผู้ป่วยมาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาที่ดีขึ้น เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย เช่น ยีน ระดับความเครียด การใช้ชีวิตประจำวันที่มีผลต่อสุขภาพ เป็นต้น
 • มุ่งเน้นหาทีมงานที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI เพื่อนำพาให้บริษัทมุ่งสู่ความสำเร็จในยุคที่วิทยาศาสตร์เชิงสุขภาพ และการแพทย์กำลังเป็นที่นิยม
เทคโนโลยีที่มีบทบาททางการแพทย์

เมื่อเทรนด์สุขภาพโลกกำลังมาแรง ผู้คนจึงหันหน้ามาหาเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการดูแลตนเอง และคนรอบข้าง ดังนั้นการก่อตัวของเรื่องธุรกิจสุขภาพจึงเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันเพื่อให้มีสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา ตัวช่วยที่สำคัญที่จะสร้างความโดดเด่น และความเชื่อมั่น ความทันสมัยของการดูแลสุขภาพได้ คือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด มาใช้ร่วมกับการทำธุรกิจสาขาการแพทย์และสุขภาพรวมถึงการเภสัชกรรมด้วย

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ระบบปฏิบัติการ ได้ที่นี่ และ ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ต่อโลกในยุคปัจจุบัน ที่เราต้องการใช้กันมากที่สุด

Continue Reading

Samsung Galaxy M12 โทรศัพท์รุ่นประหยัดตัวต่อไป พร้อมจะเปิดตัวไว้ที่สุดในช่วงต้นปี 2021

Samsung Galaxy M51

               Samsung Galaxy M12 แม้ว่าทางบริษัทซัมซุงจะพยายามผลักดันโทรศัพท์เรือธงของเขาอย่างเอส 21 นั้น แต่ทว่าพวกเขากยังไม่ลืมที่จะเตรียมเปิดตัว Galaxy M12 ซึ่งเป็นโทรศัพท์รุ่นประหยัดของค่ายเช่นเดียวกัน สำหรับเจ้าตัวนี้จะมีรูปร่างคล้ายกับตัว Galaxy A42 เช่นกัน โดยเฉพาะกล้องสี่ตัวด้านหลังที่ถูกออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยม อีกทั้งยังพร้อมจะเปิดตัวไวที่สุดในช่วงต้นปี 2021 หรือเดือนมกราคมข้างหน้านั่นเอง

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M12 นั้นก็จะมีทั้งกล้องระบบเซนเซอร์ทั้งสี่ตัวในแผงหลังพร้อมกับไฟแฟลช LED

ในส่วนของจุดเด่นต่างๆ ใน Samsung Galaxy M12 นั้นก็จะมีทั้งกล้องระบบเซนเซอร์ทั้งสี่ตัวในแผงหลังพร้อมกับไฟแฟลชแอลอีดี รวมทั้งส่วนประกอบภายนอกที่ทำจากพลาสติกเท่านั้นเพื่อลดต้นทุนและกดราคาของโทรศัพท์รุ่นประหยัดเครื่องนี้ลงไป อีกทั้งยังมีการออกแบบลวดลายของฝาหลังตัวเครื่องเป็นแบบทูโทนและมีความสะท้อนเงาให้ความรู้สึกหรูหรามากขึ้น เมื่อเทียบกับตัวประหยัดในค่ายอื่นๆ

โทรศัพท์ Samsung Galaxy M12

                ด้านหน้าจอของ Galaxy M12นั้น จะเป็นแบบวีนอทช์หรือรูปหยุดน้ำด้านบนเพื่อเว้นกล้องหน้าเอาไว้ ส่วนขนาดจะอยู่ที่ 6.5 นิ้ว แม้ว่าจะยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของตัวหน้าจอออกมาก็ตาม ส่วนรอบตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเปิดปิดเสียงพร้อมกับระบบแสกนลายนิ้วมือด้านข้างของโทรศัพท์ อีกทั้งยังใช้การรับส่งข้อมูลผ่านสายยูเอสบีไทป์ซีและยังคงมีรูเสียบหูฟังแบบ 3.5 มิลลิเมตรมาให้อีกเช่นเคย

Galaxy M12

                ทางด้านผู้ชำนาญที่อยู่ในวงการอย่างสตีป แฮมเมอร์สโตฟเฟอร์เชื่อว่า Samsung Galaxy M12 นั้นน่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางกรในช่วงต้นปีหน้าหรือ 2021 อีกทั้งคงจะเป็นโทรศัพท์รุ่นประหยัดที่จะออกมาแข็งกับตลาดกลางอย่างพวกวีโว่ ออปโป้หรือเสียวหมี่ที่มักจะออกโทรศัพท์ในราคาเบาสเปคแรงอยู่เสมอนั่นเอง

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ระบบปฏิบัติการ ได้ที่นี่ และ ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ต่อโลกในยุคปัจจุบัน ที่เราต้องการใช้กันมากที่สุด

Continue Reading

สัญญาณกันขโมย ตัวช่วยที่เจ้าของบ้านไว้วางใจ ทั้งยังจะปลอดภัยได้ทุกวัน

สัญญาณกันขโมย

สัญญาณกันขโมย ยามค่ำคืนซึ่งถือเป็นเวลาพักผ่อนของใครหลาย ๆ คน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบ้าน และทรัพย์สินมีค่าของเราจะปลอดภัยได้ทุกวัน สังเกตจากข่าวโจรปล้นบ้านฆ่าชิงทรัพย์มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ฉะนั้นมาตรการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไข ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้เราอุ่นใจไปกับ สัญญาณกันขโมย หนึ่งในตัวช่วยที่เจ้าของบ้านหลายคนเลือกใช้บริการ

สัญญาณกันขโมย

สัญญาณกันขโมย เทคโนโลยีการพัฒนาหนึ่งในตัวช่วยที่เจ้าของบ้านหลายคนเลือกใช้บริการ

หลักการทำงานของสัญญาณกันขโมย

อันที่จริงแล้วระบบการทำงานของสัญญาณกันขโมยไม่ได้แตกต่างไปจากเทคโนโลยีกันขโมยที่ติดกับรถยนต์เลย หลักการทำงานของมันคร่าว ๆ คือ เมื่อเปิดระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็จะเริ่มทำงาน ถ้าหากมีผู้บุกรุกเข้ามาระบบจะส่งสัญญาณเตือนภัยให้กับเจ้าของบ้านได้ทราบ การทำงานของสัญญาณกันขโมยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

หลักการทำงานของสัญญาณกันขโมย
 1. อุปกรณ์ตรวจจับผู้บุกรุก

ด่านแรกที่ระบบสัญญาณกันขโมยเริ่มทำงาน โดยใช้แม่เหล็กติดตามส่วนต่าง ๆ ของบ้านที่คาดว่าจะมีการงัด เช่น ประตู หรือ หน้าต่าง เมื่อมีผู้บุกรุกมากระทำให้ชิ้นส่วนแม่เหล็กแยกออกจากกันเกินกว่าระยะเหนี่ยวนำ ก็จะส่งสัญญาณเข้าไปเตือนภัย

 • อุปกรณ์แจ้งเตือน

การแจ้งเตือนนั้น เมื่อสัญญาณส่งมาที่อุปกรณ์แจ้งเตือนที่ไซเรน ก็จะส่งเสียงออกมาทำให้คนที่อยู่ในบริเวณบ้านได้ยินเสียงไซเรน หรือสำหรับบางกรณี อาจมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีที่มาคู่กัน ซึ่งจะแสดงให้เจ้าของบ้านได้รับรู้ผ่านมือถือ

วิธีใช้สัญญาณกันขโมย
 • อุปกรณ์ควบคุม

ทำงานโดยเป็นตัวรับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับแล้วประมวลผลโดยเทคโนโลยีควบคุม ประสานงานให้กับอุปกรณ์แจ้งเตือนได้ทำงานส่งสัญญาณกันขโมยเตือนให้กับเจ้าของบ้านได้รู้ มีปุ่มเปิด/ปิดการใช้งานด้วย

การเลือกซื้ออุปกรณ์สัญญาณกันขโมยให้พิจารณาดูจากบริการหลังการขาย ซึ่งอุปกรณ์อาจมีการชำรุดโดยที่เราไม่ได้ตั้งได้ เราจะได้ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าจ่ายเองให้เจ็บหนัก สำหรับบ้านไหนที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง เราก็ขอแนะนำให้หาเทคโนโลยีนี้มาติดตั้งมาติดตั้งดู มันอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในยามเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ๆ ก็ได้

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ เทคโนโลยีการกู้ยืมเงินออนไลน์ (Digital Lending) สำหรับธุรกิจออนไลน์ของใครหลาย ๆ คน

Continue Reading

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ

            เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างรับมือไม่ทันกับการแพร่ระบาดของโลกนี้ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในแง่ของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ หากการรับมือกับโรคระบาด “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์บ้านเมืองทั่วโลกที่แย่ลงก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งของการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค คือ ความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี หากเทคโนโลยีมีความทันสมัยก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการควบคุมและดูแลการแพร่ระบาดของโรคได้

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ

ประเทศไทยกับ เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ ควบคุมการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

เทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ในประทศไทย และต่างประแทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยหนึ่งในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี AI,  คิวอาร์โค้ด (QR CODE), หุ่นยนต์และโดรน, แอฟพลิเคชัน,  พัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการเแพทย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ เทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

การพัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสต่อโรคโดยตรงต่อผู้ป่วย ซึ่งหุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อติดตาอาการของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยด้วยการคอยให้คำปรึกษาผ่านทาง Telemedicline ตอนนี้ในประเทศไทยมีการนำหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์มาใช้อยู่ด้วยกัน 3 แห่ง คือ  โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลราชวิถี

พัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์

            ประเทศจีนกับเทคโนโลยีในการควบคุมการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

เทคโนโลยี AI

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นำไปติดตั้งในสถานที่ที่มีความจำเป็น เช่น สถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟใต้ดิน และรถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเป็นการกรองอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีไข้สูงกว่าปกติ จะแยกบุคคลนั้นออกมาก่อน ซึ่งถือว่าเทคโนโลยี AI มีส่วนช่วยในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมาก เพราะเป็นกากรลดการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการ

คิวอาร์โค้ด (QR CODE)

เพื่อให้ประชาชนได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากบุคคลใดทำแบบประเมินและมีความเสี่ยงคิวอาร์โค้ดจะแสดงเป็นสีแดง ซึ่งจะเป็นคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ประจำตัวของบุคคล เมื่อไปสนามบิน โรงพยาบาลก็ต้องแสดงคิวอาร์โค้ด (QR CODE) นี้ต่อเจ้าหน้าที่

การนำเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในทางการแพทย์ล้วนเกิดประโยชน์เป็นอย่างสูงในการป้องกันโรค หากในอนาคตจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคใหม่ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะเป็นอีกตัวช่วยที่ดีเสมอทางการแพทย์

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ เทคโนโลยีการกู้ยืมเงินออนไลน์ (Digital Lending) สำหรับธุรกิจออนไลน์ของใครหลาย ๆ คน

Continue Reading

Kickstarter เกิดความผิดพลาดเมื่อมีการส่งอีเมลตอบกลับข้อร้องเรียน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2013

Kickstarter

Kickstarter แพลตฟอร์มระดมเงินทุนแบบสาธารณะ หรือ Crowd funding ที่จะเปิดกว้างให้กับคนที่มีแนวความคิดใหม่ ๆ แต่ยังไม่มีเงินทุนเพียงพอ มาเสนอโครงการของตัวเองผ่านเว็บไซต์ของ Kickstarter เพื่อให้ผู้ที่สนใจและพร้อมจะให้เงินสนับสนุนโครงการ และทำให้โครงการที่เสนอมาเกิดขึ้นได้จริง ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนอย่างมหาศาล แต่เป็นการลงทุนที่คาดหวังว่าอาจจะได้สินค้าในแบบ Limited Edition แทน ซึ่งโครงการที่นำเสนอส่วนใหญ่จะเป็นงานทางด้าน ศิลปะ งานฝีมือ ภาพยนตร์ ดนตรี เกม การ์ตูน เทคโนโลยี และอาหาร

Kickstarter

Kickstarter แพลตฟอร์มระดมเงินทุนแบบสาธารณะ ที่บางรายก็ได้รับอีเมลที่ตอบกลับทั้ง ๆ ที่เป็นโครงการที่หมดอายุไปแล้ว

แต่เมื่อช่วงวันที่ 11-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ เว็บไซต์ Kickstarter มีการส่งอีเมล์ที่ตอบกลับเกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งต่อเว็บไซต์เมื่อปี 2013 ซึ่งบางรายก็ได้รับอีเมลที่ตอบกลับทั้ง ๆ ที่เป็นโครงการที่หมดอายุไปตั้งแต่ปี 2013 โดยทาง Kickstarter ได้ออกมาชี้แจงว่าการส่งอีเมลตอบกลับดังกล่าวนั้นเป็นการส่งออกโดยอัตโนมัติและเกิดจากความผิดพลาดในระบบจัดการอีเมลของบริษัท อีกทั้ง Kickstarter ก็เป็นเพียงองค์กรเล็กๆ ดังนั้นก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้

Kickstarter แพลตฟอร์มระดมเงินทุน

ทั้งนี้ผู้ใช้งานบางรายก็รู้สึกรำคาญกับการได้รับอีเมลแจ้งเตือนเรื่องร้องเรียนจาก Kickstarter โดยเฉพาะอีเมลที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเช่น การตอบกลับโครงการของศิลปินที่มีการสนับสนุนพฤติกรรมที่มีความรุนแรงทางเพศ ซึ่งบริษัทได้ปฏิเสธการสนับสนุนโครงการดังกล่าวและได้มีการคืนเงินไปแล้ว หรือจะเป็นการอีเมลตอบกลับโครงการหุ่นยนต์สำหรับควบคุมแมลงสาบที่มีการรายงานว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ หรืออีกเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธ์ตัวละครที่นำมาใช้สร้างในเกมเล่นไพ่

แพลตฟอร์มระดมเงินทุนแบบสาธารณะ

ซึ่งเรื่องที่ร้องเรียนดังกล่าวนี้บริษัท Kickstarter ได้ตอบกลับและจัดการปัญหาของแต่ละโครงการไปเรียบร้อยแล้ว และอย่างที่แจ้งให้ทราบการส่งอีเมลตอบกลับเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในปี 2020 เป็นข้อผิดพลาดของระบบเท่านั้น แต่เสียงตอบรับกับการออกมาชี้แจงของ Kickstarter นั้น ไม่ค่อยดีเท่าไร ส่วนใหญ่จะแสดงความเห็นผ่าน Twitter บริษัท Kickstarter เหมือนจะไม่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรเลย การตอบกลับอีเมลในครั้งเป็นเรื่องที่ไร้สาระและขาดความรับผิดชอบมาก บางคนก็บอกว่าก็แค่ลบอีเมลนั้นออกไปเท่านั้นเอง สำหรับ Kickstarter ก็ได้ตอบกลับไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดบริษัทเข้าใจเป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ Google Maps ตัวช่วยขับรถสำหรับผู้ใช้ที่ต้องขับรถบ่อย ๆ ที่เตรียมจะปล่อยฟีเจอร์ใหม่

Continue Reading

ประเภทของอาวุธปืน ที่พบได้ในปัจจุบัน บอกเลยว่ามีความน่าสนใจมาก ๆ

ประเภทของอาวุธปืน

ประเภทของอาวุธปืน ที่ตามกฎหมายอาญาของประเทศไทยแล้ว อาวุธที่เรารู้จักกันนั้นแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ นั้นก็คือ “อาวุธโดยการใช้” มันก็คือสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เรานำมาใช้เป็นอาวุธในการทำร้ายกัน ไม่ว่าไม้เบสบอล ซ้อมทนอาหาร ปากกาแหลมคม ที่นำมาใช้ทำร้ายกัน กับ “อาวุธโดยสภาพ” โดยเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาเป็นอาวุธโดยเฉพาะ เช่น มีด ดาบ หอก ระเบิด เป็นต้น และอีกหนึ่งอาวุธที่พบกันมาที่สุดก็คืออาวุธปืน ซึ่งเราสามารถแบ่งอาวุธปืนได้หลายประเภทที่เราคนทั่วไปพบเจอและรู้จัก ดังนี้

ประเภทของอาวุธปืน

ประเภทของอาวุธปืน เราสามารถแบ่งอาวุธปืนได้หลายประเภทที่เราคนทั่วไปพบเจอและรู้จัก ดังนี้

ปืนสั้นหรือปืนพก

1.ปืนสั้นหรือปืนพก ปืนสั้นหรือปืนพกเป็นปืนขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก โดยปืนพกเองก็มีหลายแบบ แต่สามารถแยกเป็นสามแบบใหญ่ ๆ นั้นก็คือ ปืนพกแบบที่ยิงที่ละนัด ปืนพกแบบลูกโม่ที่เราเห็นกันมาก กับปืนแบบกึ่งอัตโนมัติหรือปืนแบบใส่กระสุนในปืนแม็กกาซีน

ปืนเล็กยาวและปืนลูกซอง

2.ปืนเล็กยาวและปืนลูกซอง ปืนเล็กยาวก็คือปืนยาวแบบที่เรารู้จักกันนั้นเอง แต่ภาษาทางการทหารจะใช้ว่า “ปืนเล็กยาว” และ “ปืนลูกซอง” ขวัญใจนักกีฬายิงปืนและผู้ใหญ่บ้าน โดยปืนเล็กยาวในอดีตจะถูกใช้ในการทำสงครามเพราะถูกนำเข้าประจำการในการทหารซึ่งแต่เดิมจะยิงกระสุดออกไปได้ที่ละนัด ก่อนที่ปืนเล็กยาวอัตโนมัติจะถูกพัฒนาและนำเข้ามาประจำการในทางทหารแทนที่

ปืนอัตโนมัติ

3.ปืนอัตโนมัติ เป็นปืนที่ถูกพัฒนาไปอีกขั้นทำให้สามารถยิงกระสุนติดต่อกันหลายนัดหรือที่เราเรียกกันว่า “ปืนกล” นั้นเอง และแบ่งออกไปอีกเป็น

3.1 ปืนกล โดยส่วนใหญ่ปืนกลใช้สายกระสุนแบบวงกลม มีมากมายหลายกระสุนตั้งแต่ 5.56 มม.แบบนาโต้ ขึ้นไปจนถึง .50 บีเอ็มจี สำหรับ แต่ยังมีขนาดอื่นสำหรับติดตั้งในเครื่องบินรบและอาวุธสงครามต่าง ๆ

3.2 ปืนกลมือ เป็นอาวุธปืนกลที่ใช้แม็กกาซีนมีลักษณะเล็กกว่าปืนอัตโนมัติแบบอื่น และใช้กระสุนขนาดเล็กแบบปืนพกทำให้ปืนชนิดนี้ถูกเรียกกันว่าปืนกลมือ

ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ

4.ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ เป็นปืนเล็กยาวแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ประจำการในทางทหารเสียส่วนใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น ปืน M16 ที่ทหารไทยใช้กันอยู่นั้นเอง

ประเภทของอาวุธปืน

5.ปืนใหญ่ เป็นปืนขนาดใหญ่ตรงตัวกับชื่อที่เรียก เพราะมีขนาดลำกล้องตั้งแต่ 20 มิลลิเมตรขึ้นไป มีระยะยิงตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงไกลมาก ถือเป็นปืนแบบแรก ๆ ของโลกที่คาดว่าถูกออกแบบคิดค้นมาก่อนปืนแบบอื่น  ๆ จนมีการพัฒนามาเป็นปืนเล็กยาว และปืนพกในทุกวันนี้

และที่กล่าวมานี้ก็ถือเป็นประเภทปืนที่พบกันมาก และคนทั่วไปต่างรู้จัก นอกจากนี้ยังอาจมีปืนแบบอื่น ๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ที่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้จัก

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ เทคโนโลยีไบโอเมตริก การยืนยันด้วยใบหน้า นวัตกรรมใหม่ของประเทศสิงคโปร์

Continue Reading

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใน Youtube เพื่อให้ผู้ใช้ทำเงินได้มากขึ้น

Youtube

                Youtube เป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ Youtubeเลยทีเดียวสำหรับทางแพลตฟอร์มที่เตรียมจะแบ่งรายได้จากโฆษณาให้กับเหล่าครีเอเตอร์ที่มียอดชมถึงเกณฑ์นั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้นั้นทางบริษัทอย่างเฟสบุ๊ค อเมซอนหรือกูเกิ้ลที่มีรายได้จากเว็บไซต์วิดีโอนี้ไปมาถึง 23% จากยอดรวมทั้งหมดที่ 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี โดยทางบริษัทยักษ์ใหญ่เตรียมจะเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ผลิตทำเงินได้มากขึ้นอีกด้วย

Youtube

Youtube พาร์ทเนอร์ที่จะทำให้ Google เองมีสิทธิที่จะลงโฆษณาเพื่อแบ่งปันส่วนแบ่งรายได้ของพวกเขา

                จากการเปลี่ยนแปลงนั้น ทางผู้ใช้ที่จะอัพโหลดวิดีโอเข้ากับเว็บไซต์นั้นจะต้องเข้าร่วมกับยูทูบพาร์ทเนอร์โปรแกรมเพื่อให้ทางบริษัทสามารถลงโฆษณาระหว่างรับชมได้ ซึ่งหลังจากที่นั้นทางกูเกิ้ลจะมอบส่วนแบ่งจากการรับชมให้หลังจากที่เงื่อนไขต่าง ๆ เข้าเกณฑ์ทั้งจำนวนผู้ติดตามที่ต้องเกิน 1,000 คนและยอดรับชมมากกว่า 4,000 ชั่วโมงภายในหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องเข้าร่วมกับเว็บไซต์แอดเซนส์นั่นเอง

เงื่อนไขใน Youtube

                โดยในตัวเงื่อนไขนั้นจะสอบถามว่า ผู้ใช้ยิมยอมให้ยูทูบเข้าถึงเนื้อหาในการบริการหรือไม่ ซึ่งการเข้าถึงนั้นอาจมีการปล่อยโฆษณาคั่นกลางรายการหรืออาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิเข้าถึงต่าง ๆ แม้ว่าจะยังไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ต่อการทำสื่อต่าง ๆ ก็ตาม ส่วนการรับเงินจากบริษัทนั้นทางผู้ใช้จะต้องทำข้อตกลงทั้งการรับเงินจากการทำสมาชิกหรือการใช้แชทอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเข้ามา อีกทั้งการหักภาษีหากมีกฎหมายบังคับใช้อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงใน Youtube

                สิ่งที่ทางแพลตฟอร์มวิดีโอนี้พยายามทำก็คือการเชิญชวนให้ผู้ใช้เข้ามาร่วมงานกันในฐานะ Youtube พาร์ทเนอร์ที่จะทำให้กูเกิ้ลเองมีสิทธิที่จะลงโฆษณาเพื่อแบ่งปันส่วนแบ่งรายได้ของพวกเขาให้แก่เหล่าครีเอเตอร์ที่พยายามผลิตสื่อต่างๆ ออกมาอย่างมากมายในยุคสมัยปัจจุบันนั่นเอง

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ Google Maps ตัวช่วยขับรถสำหรับผู้ใช้ที่ต้องขับรถบ่อย ๆ ที่เตรียมจะปล่อยฟีเจอร์ใหม่

Continue Reading

Redmi รุ่น K20 Pro ที่สเปคเครื่องจัดหนัก ไม่ว่าจะเกมไหนก็สนุกด้วยหน้าจอกว้าง 6.39 นิ้วไป

Redmi รุ่น K20 Pro

               Redmi รุ่น K20 Pro ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีผู้จับตองมองกำเงินในกระเป๋ารอคอยการเปิดตัวอยู่ไม่น้อยของ K20 Pro สมาร์ทโฟนที่ยังมากับสเปคเครื่องแสนดุดัน จากทางแบรน์ด Redmi ที่ใช้เวลาเปิดตัวในประเทศไทยได้ไม่นานก็กวาดความเชื่อใจจากผู้ใช้งานได้อย่างล้นหลาม สดุดตาด้วยลวดลายของตัวเครื่องที่คล้ายลายไฟไล่เฉดสีออกมาได้อย่างสวยงาม

ที่ยังมาพร้อมหน้าจอ AMOLED 24-bit ขนาด 6.39 นิ้ว ที่ให้ความละเอียดอยู่ที่ FHD+ ให้ความครบถ้วนในทุกอนูภาพ ป้องกันด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5 กล้องหน้าแบบ Pop-Up ทีให้เลนซ์ขนาด 20 MP กลับหลังมาจะพบกับกล้องหลัง 3 ตัว ได้แก่ 48MP , 8 MP และ 13 MP ที่จะมีฟีเจอร์ถ่ายรูปอีกเพียบซึ่งรอให้ทุกคนได้มาค้นหา

Redmi รุ่น K20 Pro

Redmi รุ่น K20 Pro กับสเปคเครื่องที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีมากมากเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

            ตัวขับเคลื่อนที่มีความจำเป็นอย่างสูงของ K20 Pro เครื่องนี้ เห็นทีจะเป็นทางด้านของสเปคเครื่องที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีมากมากเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เริ่มจากวัตถุดิบชิ้นแรก Snapdragon 855 Octa Core เป็นชิปประมวลผลที่ถือว่าอยู่อันดับต้น ๆ ของสมาร์ทโฟนมากมาย

Redmi K20 Pro

ถ่ายทอดความงดงามด้วย GPU รุ่น  Adreno 640 เดินหน้าการทำงานควบคู่ไปกับระบบปฎิบัติการ Android 9.0 ครอบด้วย MIUI 10 ต่อมาจะเป็นความแรงของเครื่องที่ให้มาเป็น RAM 8 GB อีกทั้งความจุภายในเครื่องที่ให้มา ROM 128 GB สุดท้ายแบตเตอรี่ 4,000 mAh รองรับ Fast Charging 27 W

รีวิว Redmi K20 Pro

สรุป 

            K20 Pro สมาร์ทโฟนสุดเจ๋มจากทางแบรน์ด Redmi ที่ถือว่าออกแบบมาให้ตอบสนองการใช้งานของผู้คนในปัจจุบันที่มักจะใช้กล้องมือถือเป็นปัจจัยหนึ่งไปแล้วให้มีฟังชั่นครบครันพร้อมถ่ายได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะแสงมากหรือน้อยก็ไม่ต้องหวง สเปคเครื่องที่ชาวเกมเมอร์ที่ชอบกราฟฟิกอลังการและความลื่นไหลสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่ไม่ควรพลาดในราคา 12,890 บาท

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ระบบปฏิบัติการ ได้ที่นี่ และ Samsung Galaxy S21 เผยสเปคใหม่เกี่ยวกับกล้อง และแบตเตอรี่ครอบคลุมทุกสิ่งอย่างที่เราอยากรู้

Continue Reading

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ต่อโลกในยุคปัจจุบัน ที่เราต้องการใช้กันมากที่สุด

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด ผู้คนสมัยนี้แทบจะไม่สามารถออกจากบ้านได้หากไม่มีอินเทอร์เน็ตเพราะอินเทอร์เน็ตคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยเหลือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต เริ่มตั้งแต่การเช็คข้อมูลข่าวสาร การเดินทาง การทำงาน ไปจนถึงการติดต่อสื่อสารกับเพื่อฝูง และความบันเทิงต่าง ๆ ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น จนตอนนี้หลายคนอาจจะนึกถึงสมัยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ออกกันเลยก็มี มาแยกย่อยความสำคัญของอินเทอร์เน็ตต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกันเสียหน่อยดีกว่า ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตต่อโลกในยุคปัจจุบัน

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต

ความสำคัญของอินเทอร์เน็ต ต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน กับ 4 ความสำคัญที่บอกเลยว่าแน่นอนสุด ๆ

1. อินเทอร์เน็ตกับการศึกษา – ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตต่อโลกในยุคปัจจุบัน การศึกษาสมัยนี้บอกเลยว่าล้ำสมัยไปไกลมากเด็กเดี๋ยวนี้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองได้ทั้งหมด อยากรู้เรื่องอะไรกูเกิ้ลสามารถให้คำตอบได้ ต่างจากมัยก่อนที่เราต้องอ่านจากตำราหรือถามจากผู้รู้เท่านั้น ดังนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กเดี๋ยวนี้เห็นโลกที่มีความกว้างกว่าเราอย่างเห็นได้ชัด เผลอ ๆ อาจรู้ในสิ่งที่ผู้ใหญ่หลาย ๆ คนไม่รู้อีกด้วย ทำให้เด็กรุ่นใหม่รู้ตัวตนของตัวเองมากขึ้นว่าสนใจในเรื่องไหนและมีความลึกซึ้งกับสิ่งที่ตัวเองชอบได้มากกว่าเดิม

อินเทอร์เน็ตสำคัญอย่างไร

2. อินเทอร์เน็ตกับธุรกิจ/พาณิชย์ – ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตต่อโลกในยุคปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนหลังจากการมีอินเทอร์เน็ตทำให้การติดต่อซื้อขายและทำธุรกิจของคนทั้งโลกสามารถทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ไม่ต้องเดินทางไปหาแต่แค่โทรศัพท์หรือวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าก็สามารถติดต่อธุรกิจได้แล้ว แถมการส่งข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

3. อินเทอร์เน็ตกับความบันเทิง – ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตต่อโลกในยุคปัจจุบัน ความบันเทิงมีส่วนเติบโตจากความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตมากมายทีเดียว เพราะผู้คนสามารถเข้าถึงผลงานบันเทิงได้ง่ายมากขึ้นเรียกได้ว่าทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตเลยล่ะ ไม่ว่าจะเล่นเกม ดูหนัง เข้าโซเชียล ไปจนถึงการช้อปปิ้งต่าง ๆ เพียงมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่ไหนก็สร้างความบันเทิงให้ตัวเองได้อย่างง่ายดาย

การใช้อินเทอร์เน็ต

4. อินเทอร์เน็ตกับสื่อสารมวลชน – ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตต่อโลกในยุคปัจจุบัน ข่าวสารต่าง ๆ สามารถเดินทางไปยังผู้เสพข่าวได้ง่ายมากขึ้นแถมยังสามารถถ่ายทอดแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย ทำให้คนในยุคปัจจุบันเท่านทันข่าวสารรอบโลกได้ด้วยตัวเอง แทบไม่ต้องรอดูข่าวที่มีฉาบเป็นเวลาอีกต่อไป นอกจากนี้ยังมีหลายสำนักข่าวหรือข้อมูลจากประชาชนธรรมดา ๆ ก็สามารถส่งข่าวหรืออัพเดตหากันได้ง่ายขึ้น การขอความช่วยเหลือก็ง่ายกว่าสมัยก่อนอีกด้วย

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ระบบปฏิบัติการ ได้ที่นี่ และ OPPO เอาใจสาวกหงส์แดง ที่ผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษพร้อมลายเซ็นแข้งดัง

Continue Reading