เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เพื่อสุขภาพ มีผลดีต่อชีวิตจริงหรือไม่

อินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ต มีความเร็วสูง 5G ส่งผลทำให้ได้มีวิวัฒนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยจำนวนมากเพราะทำให้นายแพทย์ต่างๆสามารถติดตามสุขภาพของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านอุปกรณ์ท ปิดตัวผู้ป่วยทำให้ส่งต่อข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจระดับความดันโลหิตรวมถึงระดับออกซิเจนในร่างกายให้กับเครือข่ายของโรงพยาบาลได้รู้วันต่อวันทำให้ประเมินผล ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็วและ

อินเทอร์เน็ต

เมื่อว่าวันใดมีอาการผิดปกติก็จะได้รับการติดต่อเพื่อให้เข้า โรงพยาบาลทำการรักษาหรือยังทันท่วงทีดังนั้นผู้นี้จึง ส่งผลทำให้ผู้ป่วยต่างๆได้รับ การรักษาให้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีและในอนาคตยังมีการติดตั้งเครื่องมือต่างๆอยู่กับโรคต่างๆแบบเฉพาะทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจหรือเนื้องอกต่างๆก็จะมีอุปกรณ์เข้าไปในร่างกายที่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆและเมื่อไปตรวจสุขภาพทุกครั้งก็จะนำข้อมูลต่างๆจะมีอุปกรณ์ต่างๆไปประมวลผลทำให้ การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำมากขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เพื่อสุขภาพ( Internet of Health  Things)

ในต่างประเทศระบบข้อมูลของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคโควิด 19เพื่อประเมินผลความรุนแรงของโลกทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดน้อยลงรวมถึงเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังทำให้อัตราการเสียชีวิต และทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ไปอีกนานเพราะมีการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำต่อเนื่องในระบบเครือข่าย  5G  เป็นเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีนี้ขึ้น

ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ๆโรงพยาบาลก็ตอบรับการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านสาธารณสุขแห่งภูมิภาคเอเชีย ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาชิปประมวลผลให้มีขนาดเล็กลงเพื่อสามารถฝังชิพลงไปในร่างกายและส่งข้อมูลไปยังผู้ดูแลรักษาโรคได้อย่างง่ายดายมากขึ้นภายในอนาคตอันใกล้นี้หวังว่าเทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จและได้รับการพัฒนาอย่างสูงและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหน้า 1 ของโลกในระยะทาง

ด้านสุขภาพของมวลมนุษยชาติ จึงนับได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงสุขภาพต่างๆทำให้มีการจัดการข้อมูลต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวก การดำเนินชีวิตได้หลากหลาย

อินเทอร์เน็ต

อย่ามองข้ามเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเล็กๆในทุกวันนี้เพราะการใช้รูปแบบ Application จากมือถือก็นับว่าเป็น การใช้อินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งในรูปแบบไซบอร์กที่ทำให้เราพึ่งพานวัตกรรมต่างๆมากขึ้นแต่สิ่งที่มนุษย์ไม่ควรลืมก็คือการพึ่งพาความสามารถโดยตนเองและควบคุมและนวัตกรรมต่างๆให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ จะทำให้ ใช้งาน เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น

Continue Reading

เพราะเหตุใดเทคโนโลยี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้รับความสนใจอย่างสูงในปัจจุบันนี้

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ณ ปัจจุบันนี้คงได้เคยได้ยินคำว่า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานสะอาดไม่สร้างมลพิษในอากาศเหมือนกับการใช้รถยนต์จากพลังงานน้ำมันซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่จากพลังงานไฟฟ้าเราลองมาดูกันว่าเพราะเหตุใดรถพลังงานไฟฟ้าจึงได้รับความสนใจอย่างสูงในปัจจุบันนี้ที่มีค่ายรถยนต์หลายๆ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ค่ายต่างก็นำเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับรถยนต์ยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆกันมากมาย

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

เหตุผลที่เทคโนโลยี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้รับความสนใจ

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นจุดอย่างหลักของการใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพราะเนื่องจากการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในเครื่องยนต์ไฟฟ้าไม่ส่งผล ต่อการทำลายอากาศเหมือนกับการใช้ พลังงานจากน้ำมันหรือถ่านหิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต่างก็มีการใช้อุปกรณ์และมลพิษทางธรรมชาติอยู่บ้างแต่ก็นับว่ามีแหล่งผลิตมลภาวะจากโรงไฟฟ้าที่เดียวซึ่งแตกต่างจากการใช้รถยนต์แบบรูปแบบน้ำมันแบบเดิมที่มีการปล่อยก๊าซมลพิษคาร์บอน มอเตอร์ไซค์จากท่อไอเสียสูตรชั้นบรรยากาศได้อย่างมากมายจาก การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงในรถที่ก่อเกิดไอเสียลอยขึ้นเตียงชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะการเกิดภาวะเรือนกระจกทำให้โลกมีความร้อนมากยิ่งขึ้นแตกต่างจากการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่ง ลดค่าการเกิดเด็กน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในการใช้ประโยชน์ในแต่ละทีพี่ก็ต้องมีอัตราการจ่ายค่าไฟต่อการใช้พลังงานเข้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ในแต่ละครั้งต่ำกว่าการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันที่ต้องเติมน้ำมันเต็มถังด้วยราคาถึงหลักพันแต่การ ชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ในรถยนต์ใช้คราวละไม่ถึง 30 บาทเท่านั้น และศาสนามาก ใช้พลังงานในการชาร์จ 1 ครั้งมากกว่า 300 กิโลเมตรทำให้ประหยัดกว่ามาก เลขมาบวกลบคูณหารจับค่าแบตเตอรี่ที่ถูกนำมาใช้ซ้ำก็นับว่า มีความประหยัด กว่าการใช้รถในรูปแบบน้ำมันในรูปแบบเดิมแบบอยู่มากแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีนั่นก็คือการออกแบบที่ชาร์จไฟฟ้าให้เข้ากับตัวถังรถ ได้อย่างเหมาะเจาะและควรตรวจสอบศักยภาพการใช้งานของไฟฟ้าภายในบ้านว่ามีไฟฟ้ารองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์กันหรือไม่เพื่อความปลอดภัยและทำให้ไม่เกิด ประกายไฟอันเป็น เหตุเพลิงไหม้ได้ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถ้าจะต้องมีการใช้รถไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าจากในตัวบ้านจะต้องไปเรียนต่อที่ปลอดภัยและ ได้รับการติดตั้งจากทีมงานมืออาชีพ เฉพาะทางเท่านั้น
  • ซ่อมง่ายกว่ารถยนต์พลังงานน้ำมัน การใช้พลังงานไฟฟ้ามีระบบอิเล็กทรอนิกส์มีระบบกลไกภายในเครื่องยนต์ที่ซ่อมง่ายกว่ารถพลังงานน้ำมันที่มีความซับซ้อนมากกว่าพลังงานไฟฟ้ามีวงจรที่ตรวจสอบได้ง่ายและ ไม่ซับซ้อนเช่ากลไกเครื่องกลของ เครื่องยนต์ในรถที่ใช้น้ำมันดังนั้นจึงทำให้ซ่อมบำรุง ได้ง่ายกว่าภายในเวลารวดเร็วและตรวจสอบสาเหตุ อาการผิดปกติของรถยนต์ได้ง่ายกว่า การใช้รถพลังงานน้ำมัน
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

สมรรถนะสูงการใช้รถยนต์ไฟฟ้านี้มีสมรรถนะมาจากพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ให้มาแรงแรงบิดต่อรอบเทียบเท่าพลังงานการ จากน้ำมันแต่เป็นพลังงานที่ประหยัด และเป็นพลังงานสะอาดกว่าดังนั้นจึงมีแง่ดีในกว่าทุกด้านทั้งด้านข้างด้านสมรรถนะ ทางด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย

Continue Reading

Facebook Messenger และ Instagram จะยังไม่มี E2EE จนถึงปี 2023

E2EE

ในปัจจุบันนี้เราใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนจำนวนมากมายแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นความลับและไม่ได้มีความเป็นส่วนตัวมากนักเนื่องจากการส่งข้อความหากันบนโลกสื่อสังคมออนไลน์จะมีการถูกเก็บเป็นประวัติอยู่เสมอทำให้เราสามารถกลับไปอ่านข้อความในอดีตได้อย่างง่ายดาย และเพื่อเป็นความลับในปัจจุบันนี้การส่งข้อความหากันจึงมีการส่งข้อความในรูปแบบ E2EE ขึ้นมา

E2EE

E2EE หรือ End-to-End Encryption

ซึ่งเป็นระบบการแชทที่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานโดยผู้ที่จะสามารถอ่านแชทดังกล่าวได้นั้นก็คือคู่สนทนาภายในแชทนั้นเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและข้อมูลยากที่จะรั่วไหลออกไปนั่นเองโดยหลังจากการสนทนาจบลงระบบจะทำการลบข้อมูลที่มีการสนทนาดังกล่าวออกไปโดยอัตโนมัติ โดยในปัจจุบันนี้ระบบ End-to-End Encryption มีอยู่บนหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Instagram, Line รวมไปถึง Facebook Messenger ด้วยเช่นเดียวกัน

โดยทางบริษัท Meta เป็นบริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีการเชื่อมถึงกันรวมไปถึงในเรื่องการแชทด้วยโดยในตอนแรกทาง Meta มีแผนที่จะรวมการแชทระบบ E2EE ใน Facebook และ Instagram เข้าด้วยกันภายในปี 2022 ดูเหมือนทางบริษัทจะมีการเลื่อนแผนการดังกล่าวออกไปจนถึงช่วงปี 2023 เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นเอง Antigone Davis ผู้ที่เป็นหัวหน้าทางด้านความปลอดภัยของบริษัท Meta ได้มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งปัจจุบันเขาไม่มั่นใจว่าระบบแชท E2EE จะถูกใช้ทางด้านผิดกฎหมายหรือไม่ เขาขอตรวจสอบก่อนที่จะมีการปล่อยฟีเจอร์นี้ออกมา 

ในปัจจุบันนี้ระบบ E2EE มีติดตั้งอยู่ใน WhatsApp เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยปิดการติดตั้งในรูปแบบ default แต่สำหรับทาง Facebook Messenger และ Instagram จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดใช้งานอยู่นั่นเองถึงจะเข้าใช้งานระบบ E2EE โดยแผนดังกล่าวจะเป็นการทำให้ Facebook Messenger และ Instagram สามารถส่งข้อความหาE2EE โดยอยู่ในรูปแบบ default นั่นเอง 

E2EE

ถึงแม้ว่าระบบ E2EE จะมีประโยชน์ทางด้านความปลอดภัยของการส่งและรับข้อมูลแต่ก็มีข้อเสีย slot168 อยู่ด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากข้อความเป็นความลับทำให้บางครั้งอาจถูกใช้งานผิดวิธีได้ทั้งในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก หรือว่าอาจจะใช้ในการส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมายก็เป็นได้ ดังนั้นการใช้งานมันก็ควรมีข้อระหว่างมากเลยทีเดียว

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารของเราได้ที่นี้ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเว็บเรามีครบจบในเว็บเดียว

Continue Reading

Smart TV เพื่อนดีๆ ของคนขี้เหงา

Smart TV

โทรทัศน์ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า TV เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความบันเทิงที่ต้องมีติดไว้ทุกบ้าน เมื่อก่อน TVสามารถรับได้เฉพาะสัญญาณโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่สื่อบันเทิง เช่น สถานีโทรทัศน์ ช่อง3,ช่อง5, ช่อง7,ช่อง9 ที่เราคุ้นเคยกันดี ต่อมาเทคโนโลยีTV มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อย่างสัญาณดาวเทียม,สัญณาณ Dijital TVวันนี้เราจะมาพูดถึง Smart TVที่ถือว่าเป็นการพัฒนาเหมาะกับคนขี้เหงาที่มีค่อนข้างมากในโลกปัจจุบัน

Smart TV

Smart TV ถูกพัฒนาขึ้นมาเหมือนโทรศัพท์มือถือ ระบบ Android

ซึ่งสมารถใช้งาน Internet หรือจะ ดาวน์โหลด Application ด้านความบันเทิงได้มากมาย เช่น Youtube, Netflix,เพื่อดูหนัง ดูซีรี่ย์ หรือรายการบันเทิงได้อย่างหลากหลาย แล้วแต่ Lifestyle ของแต่ละบุคคล ถูกใจคนขี้เหงา ให้คลายเหงาเป็นอย่างดี เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนต้องแยกใช้ชีวิตคนเดียวมากขึ้น หรือด้วยเชื้อโลกมากมายผู้คนจึงเลี่ยงที่จะออกไปหาความบันเทิงข้างนอก นอนดู TV ฟินๆ ในบ้านดีกว่า

ซึ่งผู้ผลิตหลายค่าย หลายยี่ห้อ ก็ต่างพัฒนาเทคโนโลยี Smart TVให้ใช้งานได้หลากหลาย สามารถแชร์ไฟล์ แชร์วีดีโอ แชร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือ ใช้งานเหมือนกับคอมพิวเตอร์ หรือSmart Phone รวมถึงพัฒนาภาพ แสง สี เสียง ที่สร้างบรรยาการในการรับชมได้สมจริงมากขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ดึงดูดความสนใจลูกค้าให้ปรับใช้เพิ่มมากขึ้น มีหลายยี่ห้อที่เรารู้จักกันดีอย่าง LG, Sumsung, Sony, Sharp,แล้วยังมียี่ห้อใหม่ๆเกิดขึ้นหลายยี่ห้ออย่าง TCL, Worldtech, Aconetic, Hisense และอื่นๆอีกมามายสำหรับคนขี้เหงาแล้ว Smart TVเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด

Smart TV

ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่ต้อง Work From Home วันหยุดไม่รู้จะไปไหน slot168 หรือออกไปทำงานกลับมาเครียดๆ เหนื่อยๆ เหงาไม่มีเพื่อน หรือไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไร หลายคนก็เลือกที่จะเปิดดูรายการสุดโปรด สุดฟิน เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ความเครียด ความเหงาได้ดีจริงๆ หรือทำกิจกรรมในบ้านแล้วเปิด TV ไว้เป็นเพื่อนก็รู้สึกอุ่นใจเหมือนมีเพื่อนชี้อยู่ข้างๆ ไม่ว่าจะดูหนัง ดูซีรี่ย์ หรือรายการบันเทิงต่างๆ ก็สมารถค้นหาได้ง่ายสะดวกสบาย มีหลายฟังก์ชั่นตัวช่วยสำหรับการค้นหาที่จะทำให้คุณท่องโลกความบันเทิงได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆของเราได้ที่นี้ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเว็บเรามีครบจบในเว็บเดียว

Continue Reading

ใช้งาน Word, Excel ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ

Word

โลกปัจจุบันการทำงานเอกสารไม่จำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานออกมาส่งต่อ หรือจัดเก็บเป็นแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะปัจจุบันเทคโนโนยีโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone ที่เราทุกคนต้องพกติดตัวตลอดเวลา ก็สามารถใช้งาน Word, Excel ง่ายๆได้เช่นกัน ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone สามารถดาวน์โหลด Application ฟังก์ชั่นการใช้งานได้ง่ายนิดเดียว

Word

การทำงานเอกสารโดยใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office เช่น Word, Excel

เมื่อก่อนจะทำงานเอกสารเมื่อไรก็จะต้องใช้งานโปรแกรมนี้ตลอดเพราะง่ายต่อการจัดพิมพ์ จัดรูปแบบเอกสาร รวมถึงสูตรการใช้งาน ฟังก์ชั่นต่างๆ ก็เหมาะแก่งานเอกสาร เมื่อก่อนจะใช้งานแต่ละครั้งก็ต้องเปิดโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ตลอด ซึ่งบางครั้งก็ไม่สะดวกแก่การพกพา แต่ตอนนี้สามารถใช้งาน Word, Excel ง่ายๆ ได้แล้วด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพิมพ์งานเอกสารได้สะดวกสบาย ให้ต้องรอกลับไปใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือสำนักงาน ไม่ต้องหิวคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหนักๆ อีกต่อไป

นอกจากนั้นหากไม่สะดวกพิมพ์ ยังสามารถใช้งาน Word, Excel ง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่นคำสั่งพิมพ์งานด้วยเสียง เมื่อเราพูดโปแกรมก็จะพิมพ์งานตามข้อความที่เราออกเสียงได้อย่างแม่นยำที่เดียว จะมีบางคำที่โปรแกรมอาจจะสะกดคำไม่ถูกหรือเราออกเสียงไม่ชัดเจนก็สามารถพิมพ์แก้ไขช่วยได้เช่นเดียวกัน หรือ ถ้าเป็นรุ่นที่มีปากกาก็ใช้เขียนแทนการพิมพ์ได้อีกด้วย ใช้งาน Word, Excel ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ เมื่อพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยก็ส่งงานผ่าน E-mail ไปยังผู้รับงานต่อได้เลย

Word

หรือจะจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone ของเราก็ได้เช่นกัน ไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ ไม่ต้องรอพิมพ์แล้วจัดส่งเป็นกระดาษ ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรกระดาษที่ผลิตมาจากต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบันมากๆ เพราะเป็นที่ยุคที่ต้องทำงานด้วยความรวดเร็วเร่งรีบ UFABET การแข่งขันสูง ต้องทำงานแข่งกับเวลา หน่ำซ้ำการเดินทางในเมืองใหญ่ก็ยังประสบปัญหารถติดใช้เวลาในการเดินทางนานๆ เราจึงต้องสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อส่งงานได้รวดเร็วทันเวลาไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งตัวใช้งานและผู้ทำงานเองด้วย

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารของเราได้ที่นี้ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเว็บเรามีครบจบในเว็บเดียว

Continue Reading

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน

เทคโนโลยี

การตรวจสอบเวลาทำงาน ของพนักงานตามสถานประกอบการต่างๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล หรือที่เราชอบเรียกสั่นๆ ว่า HR ซึ่งย่อมาจาก Human Resources ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน ต้องมีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เมื่อก่อนการตรวจสอบเวลาเข้าอออก หรือ เวลาการทำงาน ใช้วิธีการลงทะเบียนในสมุด หรือ บางที่ก็เป็นบัตรตอก เป็นวิธีการที่ค่อนข้างเสียเวลา และมีโอกาสผิดพลาดสูง สำหรับผู้ตรวจสอบหรือนับเวลางาน ต่อมาได้มีการพัฒนา เทคโนโลยี การนับเวลาเข้างาน  เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการทำจ่ายเงินเดือนเรื่อยๆ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน โดยการแสกนลายนิ้วมือ

เป็นเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด มักติดตั้งไว้ที่หน้าทางเข้าสถานประกอบการหรือหน้าห้องฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ HR จะมีการเก็บลายนิ้วมือและข้อมูลส่วนตัวพนักงานทุกคนลงเครื่องแสกน เมื่อพนักงานจะเข้างาน หรือเลิกงาน ก็ใช้นิ้วมือนิ้วเดียวกับที่เคยเก็บข้อมูลไว้แตะลงบนจุดที่สแกนนิ้ว ตัวเครื่องจะทำการเก็บข้อมูลเวลาเข้างาน เวลาออกงานไว้ที่เครื่องแสกน  แต่วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์Covid-19 เท่าไร

การแสกนบัตรพนักงานเป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาบัตรพนักงานกับการตรวจสอบเวลาทำงานไว้ด้วยกัน ซึ่งปกติสถานประกอบการจะกำหนดให้พนักงานต้องแขวนบัตรพนักงานตลอดเวลา ต้องมีเครื่องแสกนบัตร และHR ต้องเก็บข้อมูลพนักงาน บันทึกลงบนเครื่องแสกนและเขียนข้อมูลต้องบัตรอิเล็กทรอนิก ใช้บัตรแตะที่เครื่องแสกนเวลาเข้าออกงาน วิธีนี้อาจจะทำให้พนักงานทุจริตโดยการฝากเพื่อนสแกนได้

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำ,ป้องกันการทุจริต,ที่สำคัญลดการสัมผัสซึ่งกันและกัน รักษาระห่างป้องกันCovid-19ได้ดีที่สุดก็คือ UFABET การแสกนใบหน้าหรือแสกนม่านตาของพนักงาน ซึ่งบางรุ่นสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วย  จึงมีสถานประกอบการหลายๆที่ เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้กันอย่างมากมาย 

แต่ละรูปแบบจะมีโปรแกรมสำหรับสรุปรายงานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดึงข้อมูลได้ สะดวกสบาย  และยังทำให้การตรวจสอบมีแม่นยำ และถูกต้องมากขึ้น สถานประกอบการจะเลือกใช้วิธีการใดในการตรวจสอบเวลาทำงาน เพื่อเพิ่มตัวช่วยในการทำจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็สมารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กรได้เลยค่ะ

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารเทคโนโลยีของทางเราได้ที่นี้ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเว็บเรามีครบจบในเว็บเดียว

Continue Reading