ศักยภาพปัญญาประดิษฐ์ ที่มีบทบาทเป็นอย่างมาก ในอุตสาหกรรมชัพพลายเชน

ศักยภาพปัญญาประดิษฐ์

ศักยภาพปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในกระบวนการซัพพลายเชน โดยบทบาทที่แท้จริงในอุตสาหกรรมซัพพลายเชน คือ การเพิ่มพูนสติปัญญาและการตัดสินใจของมนุษย์ ซึ่ง AI จะเข้ามาช่วยให้การทำงานซ้ำๆ กันในระบบซัพพลายเชนเป็นไปโดยอัตโนมัติ และสามารถสร้างรูปแบบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ทำงานร่วมกันได้

ศักยภาพปัญญาประดิษฐ์

ศักยภาพปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในกระบวนการซัพพลายเชน

อีกทั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทต่าง ๆ ในหลายอุตสาหกรรมต้องทบทวนระบบซัพพลายเชนของตนเองใหม่อีกครั้ง โดยจะเปลี่ยนจากที่อุตสาหกรรมของตนเองพึ่งพาประเทศอื่นๆ ก็จะเปลี่ยนเป็นการปรับปรุงขีดความสามารถของตนเองในการผลิตมากขึ้น ด้วยสาเหตุดังกล่าวการลดขนาดของธุรกิจและการปรับวิธีการทำงานให้เข้ากับกระบวนการซัพพลายเชนผ่านการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ จึงมีความชัดเจนมากขึ้นและทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในกระบวนการผลิตของหลาย ๆ อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมชัพพลายเชน

ในคลังสินค้าและร้านค้านั้นระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานได้ สำหรับทางด้าน   โลจิสติกส์ก็สามารถนำปรับปรุงการคาดการณ์และการจัดการสินค้าที่ส่งคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นถือได้ว่ามีส่วนร่วมในการทำงานเป็นอย่างมากสำหรับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ชในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับการขนส่งของคลังสินค้าขนาดใหญ่และการจัดการอุปทานของร้านค้าได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นในการวางแผนการขนส่งของระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ สามารถเข้าใจความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากความผันแปรของเวลาในการจัดส่งไปจนถึงความสามารถในการประเมินความเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถช่วยให้การทำงานของซัพพลายเออร์รายย่อยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในกระบวนการส่งใบแจ้งหนี้และการรับชำระเงิน โดยระบบจะช่วยดึงข้อมูลมาโดยอัตโนมัติจากระบบข้อมูล เพื่อนำใบแจ้งหนี้มาตรวจสอบและจับคู่คำสั่งซื้อที่ได้รับอนุมัติ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดทำใบแจ้งหนี้ได้ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ คือ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานในการจัดทำใบแจ้งหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ รวมทั้งยังสามารถช่วยทำให้รับเงินได้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

ปัญญาประดิษฐ์

ทั้งนี้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในการนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ คือ Amazon โดยจะเห็นได้จากในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 Amazon สามารถจัดการคำสั่งซื้อและส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ภายในหนึ่งหรือสองวันเท่านั้น ในขณะที่หลายบริษัทยังไม่สามารถจัดการกับสินค้าได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับที่ Amazon ทำได้ ดังนั้นเมื่อความคาดหวังของลูกค้ามีมากขึ้น การนำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการจัดการระบบซัพพลายเชนของแต่ละบริษัทก็จะมากเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ ความน่าทึ่งของ เทคโนโลยีเครื่องจักรกล ที่ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างเพื่อพัฒนาความก้าวหน้า

Continue Reading