เทคโนโลยี แบตเตอรี่ ไร้ลิเธียมปลอดความปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบเก่า

แบตเตอรี่

เพราะ แบตเตอรี่ ในการใช้ในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งส่วนประกอบในการทำแบตเตอรี่นั้นก็มาจากแร่ลิเทียมซึ่งการใช้ก็มีความอันตรายต่อสุขภาพบ้างบางประการรวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะเป็นแร่ที่อยู่ในต่างประเทศ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยไปมากมายจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

แบตเตอรี่

ได้มีการวิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ในรูปแบบใหม่ที่ทำมาจากแร่สังกะสีที่มีอยู่ ในหลายๆภูมิภาคในประเทศไทยทำให้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเป็นการลดการนำเข้าอีกทั้งยังมี เทคโนโลยีเทียบเท่าการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแต่มีความปลอดภัยได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นความเสถียรทางของทางด้านการปล่อยประจุไฟฟ้ารวมถึงการใช้พลังงานแบตเตอรี่ตื่นก็สามารถทำได้เทียบเท่ากับแบตเตอรี่ในรูปแบบเดิมทุกอย่าง

ซึ่งข้อดีของการใช้ แบตเตอรี่ จากแร่สังกะสีนั้นมีความปลอดภัยมากกว่าหรือเธียม

เพราะไม่ทำปฏิกิริยาในอากาศจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาการทำระเบิดเหมือนแบบเก่าๆที่เห็นได้ในข่าวทั่วไปที่การบวมของแบตเตอรี่และมีการระเบิดทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั้นเกิดอันตรายได้ ซึ่งเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากแร่สังกะสีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเทคโนโลยีทางอากาศยานที่มีความปลอดภัยสูงมากกว่าการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่

จากดาวเทียมในรูปแบบเดิมนับว่าเป็นพลังงานที่ประหยัดผลิตได้เองในธรรมชาติและมีความปลอดภัยสูง เป็นนวัตกรรมที่ยังอยู่ในขั้นตอนการงานวิจัยของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะความมั่นคงทางด้านทรัพยากรจึงทำจึงออกแบบการใช้แบตเตอรี่นี้ให้สามารถรีไซเคิลได้และประจุ ไฟฟ้าใช้ได้หลายๆครั้งมากกว่ามันจะเล่นในรูปแบบเดิม นอกจากนี้แล้ว

 ในปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ยังพัฒนาแบตเตอรี่ ในรูปแบบ ที่ทำมาจากวัสดุกราฟีนจนมีประสิทธิภาพเทียบเท่าแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ที่มีความปลอดภัยสูงโดยไม่มีการระเบิดแม้ว่าแบตเตอรี่นั้นถูกเจาะ พร้อมกันนี้ทั้งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และสถาบันแห่งนี้ยังร่วมมือการพัฒนาแบตเตอรี่แห่งชาติเพื่อผลิตนวัตกรรมแบตเตอรี่ที่สามารถทำได้ในประเทศไทยโดย ให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าและใช้ทรัพยากรในประเทศได้อย่างเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด 

แบตเตอรี่

จึงนับว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่จากแร่สังกะสีในรูปแบบนี้ทำให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดอีกครั้งถ้าเรายังนำทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวนี้นำมาใช้ซ้ำ(Recycle)ได้อีกก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทำให้รักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้ ประหยัดทรัพยากรทำให้ทรัพยากรต่างๆอยู่ยืนยาวไปยังลูกหลานได้ในอนาคต

เทคโนโลยี แบตเตอรี่จากสังกะสีจึงเป็นตัวเปลี่ยนโฉมหน้าวงการแบตเตอรี่งที่มีความปลอดภัยไร้กังวลมากกว่าทำให้ไม่เกิดการระเบิดแม้ว่าแบตเตอรี่ถูกเจาะและมีอาการบวมซึ่งภายในอนาคตอันใกล้นี้ทุกคนจะ ใช้แบตเตอรี่จากสังกะสีโดยประเทศไทยอาจจะส่งออกไปยังต่างประเทศทำเงินให้เป็นรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมากมายจากเทคโนโลยีนี้

Continue Reading

ใช้งาน Word, Excel ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ

Word

โลกปัจจุบันการทำงานเอกสารไม่จำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานออกมาส่งต่อ หรือจัดเก็บเป็นแผ่นกระดาษเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะปัจจุบันเทคโนโนยีโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone ที่เราทุกคนต้องพกติดตัวตลอดเวลา ก็สามารถใช้งาน Word, Excel ง่ายๆได้เช่นกัน ด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone สามารถดาวน์โหลด Application ฟังก์ชั่นการใช้งานได้ง่ายนิดเดียว

Word

การทำงานเอกสารโดยใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office เช่น Word, Excel

เมื่อก่อนจะทำงานเอกสารเมื่อไรก็จะต้องใช้งานโปรแกรมนี้ตลอดเพราะง่ายต่อการจัดพิมพ์ จัดรูปแบบเอกสาร รวมถึงสูตรการใช้งาน ฟังก์ชั่นต่างๆ ก็เหมาะแก่งานเอกสาร เมื่อก่อนจะใช้งานแต่ละครั้งก็ต้องเปิดโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ตลอด ซึ่งบางครั้งก็ไม่สะดวกแก่การพกพา แต่ตอนนี้สามารถใช้งาน Word, Excel ง่ายๆ ได้แล้วด้วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาใช้งานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพิมพ์งานเอกสารได้สะดวกสบาย ให้ต้องรอกลับไปใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือสำนักงาน ไม่ต้องหิวคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหนักๆ อีกต่อไป

นอกจากนั้นหากไม่สะดวกพิมพ์ ยังสามารถใช้งาน Word, Excel ง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่นคำสั่งพิมพ์งานด้วยเสียง เมื่อเราพูดโปแกรมก็จะพิมพ์งานตามข้อความที่เราออกเสียงได้อย่างแม่นยำที่เดียว จะมีบางคำที่โปรแกรมอาจจะสะกดคำไม่ถูกหรือเราออกเสียงไม่ชัดเจนก็สามารถพิมพ์แก้ไขช่วยได้เช่นเดียวกัน หรือ ถ้าเป็นรุ่นที่มีปากกาก็ใช้เขียนแทนการพิมพ์ได้อีกด้วย ใช้งาน Word, Excel ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ เมื่อพิมพ์งานเสร็จเรียบร้อยก็ส่งงานผ่าน E-mail ไปยังผู้รับงานต่อได้เลย

Word

หรือจะจัดเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือ หรือ Smart Phone ของเราก็ได้เช่นกัน ไม่เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ ไม่ต้องรอพิมพ์แล้วจัดส่งเป็นกระดาษ ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรกระดาษที่ผลิตมาจากต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบันมากๆ เพราะเป็นที่ยุคที่ต้องทำงานด้วยความรวดเร็วเร่งรีบ UFABET การแข่งขันสูง ต้องทำงานแข่งกับเวลา หน่ำซ้ำการเดินทางในเมืองใหญ่ก็ยังประสบปัญหารถติดใช้เวลาในการเดินทางนานๆ เราจึงต้องสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อส่งงานได้รวดเร็วทันเวลาไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งตัวใช้งานและผู้ทำงานเองด้วย

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารของเราได้ที่นี้ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเว็บเรามีครบจบในเว็บเดียว

Continue Reading

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน

เทคโนโลยี

การตรวจสอบเวลาทำงาน ของพนักงานตามสถานประกอบการต่างๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล หรือที่เราชอบเรียกสั่นๆ ว่า HR ซึ่งย่อมาจาก Human Resources ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน ต้องมีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เมื่อก่อนการตรวจสอบเวลาเข้าอออก หรือ เวลาการทำงาน ใช้วิธีการลงทะเบียนในสมุด หรือ บางที่ก็เป็นบัตรตอก เป็นวิธีการที่ค่อนข้างเสียเวลา และมีโอกาสผิดพลาดสูง สำหรับผู้ตรวจสอบหรือนับเวลางาน ต่อมาได้มีการพัฒนา เทคโนโลยี การนับเวลาเข้างาน  เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการทำจ่ายเงินเดือนเรื่อยๆ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน โดยการแสกนลายนิ้วมือ

เป็นเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด มักติดตั้งไว้ที่หน้าทางเข้าสถานประกอบการหรือหน้าห้องฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ HR จะมีการเก็บลายนิ้วมือและข้อมูลส่วนตัวพนักงานทุกคนลงเครื่องแสกน เมื่อพนักงานจะเข้างาน หรือเลิกงาน ก็ใช้นิ้วมือนิ้วเดียวกับที่เคยเก็บข้อมูลไว้แตะลงบนจุดที่สแกนนิ้ว ตัวเครื่องจะทำการเก็บข้อมูลเวลาเข้างาน เวลาออกงานไว้ที่เครื่องแสกน  แต่วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์Covid-19 เท่าไร

การแสกนบัตรพนักงานเป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาบัตรพนักงานกับการตรวจสอบเวลาทำงานไว้ด้วยกัน ซึ่งปกติสถานประกอบการจะกำหนดให้พนักงานต้องแขวนบัตรพนักงานตลอดเวลา ต้องมีเครื่องแสกนบัตร และHR ต้องเก็บข้อมูลพนักงาน บันทึกลงบนเครื่องแสกนและเขียนข้อมูลต้องบัตรอิเล็กทรอนิก ใช้บัตรแตะที่เครื่องแสกนเวลาเข้าออกงาน วิธีนี้อาจจะทำให้พนักงานทุจริตโดยการฝากเพื่อนสแกนได้

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำ,ป้องกันการทุจริต,ที่สำคัญลดการสัมผัสซึ่งกันและกัน รักษาระห่างป้องกันCovid-19ได้ดีที่สุดก็คือ UFABET การแสกนใบหน้าหรือแสกนม่านตาของพนักงาน ซึ่งบางรุ่นสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วย  จึงมีสถานประกอบการหลายๆที่ เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้กันอย่างมากมาย 

แต่ละรูปแบบจะมีโปรแกรมสำหรับสรุปรายงานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดึงข้อมูลได้ สะดวกสบาย  และยังทำให้การตรวจสอบมีแม่นยำ และถูกต้องมากขึ้น สถานประกอบการจะเลือกใช้วิธีการใดในการตรวจสอบเวลาทำงาน เพื่อเพิ่มตัวช่วยในการทำจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็สมารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กรได้เลยค่ะ

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารเทคโนโลยีของทางเราได้ที่นี้ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเว็บเรามีครบจบในเว็บเดียว

Continue Reading