เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ

            เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างรับมือไม่ทันกับการแพร่ระบาดของโลกนี้ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากในแง่ของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ หากการรับมือกับโรคระบาด “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์บ้านเมืองทั่วโลกที่แย่ลงก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งของการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค คือ ความก้าวหน้าของทางเทคโนโลยี หากเทคโนโลยีมีความทันสมัยก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการควบคุมและดูแลการแพร่ระบาดของโรคได้

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ

ประเทศไทยกับ เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับมือ ควบคุมการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

เทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ในประทศไทย และต่างประแทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยหนึ่งในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี AI,  คิวอาร์โค้ด (QR CODE), หุ่นยนต์และโดรน, แอฟพลิเคชัน,  พัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการเแพทย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือ เทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

การพัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสต่อโรคโดยตรงต่อผู้ป่วย ซึ่งหุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อติดตาอาการของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง และดูแลผู้ป่วยด้วยการคอยให้คำปรึกษาผ่านทาง Telemedicline ตอนนี้ในประเทศไทยมีการนำหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์มาใช้อยู่ด้วยกัน 3 แห่ง คือ  โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และโรงพยาบาลราชวิถี

พัฒนาหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์

            ประเทศจีนกับเทคโนโลยีในการควบคุมการแพร่ระบาดของ “ไวรัสโคโรนา (COVID-19)”

เทคโนโลยี AI

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว นำไปติดตั้งในสถานที่ที่มีความจำเป็น เช่น สถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟใต้ดิน และรถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเป็นการกรองอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีไข้สูงกว่าปกติ จะแยกบุคคลนั้นออกมาก่อน ซึ่งถือว่าเทคโนโลยี AI มีส่วนช่วยในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างมาก เพราะเป็นกากรลดการสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการ

คิวอาร์โค้ด (QR CODE)

เพื่อให้ประชาชนได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หากบุคคลใดทำแบบประเมินและมีความเสี่ยงคิวอาร์โค้ดจะแสดงเป็นสีแดง ซึ่งจะเป็นคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ประจำตัวของบุคคล เมื่อไปสนามบิน โรงพยาบาลก็ต้องแสดงคิวอาร์โค้ด (QR CODE) นี้ต่อเจ้าหน้าที่

การนำเทคโนโลยีเพื่อมาใช้ในทางการแพทย์ล้วนเกิดประโยชน์เป็นอย่างสูงในการป้องกันโรค หากในอนาคตจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคใหม่ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะเป็นอีกตัวช่วยที่ดีเสมอทางการแพทย์

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ เทคโนโลยีการกู้ยืมเงินออนไลน์ (Digital Lending) สำหรับธุรกิจออนไลน์ของใครหลาย ๆ คน

Continue Reading