เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เพื่อสุขภาพ มีผลดีต่อชีวิตจริงหรือไม่

อินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ต มีความเร็วสูง 5G ส่งผลทำให้ได้มีวิวัฒนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขภาพซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยจำนวนมากเพราะทำให้นายแพทย์ต่างๆสามารถติดตามสุขภาพของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านอุปกรณ์ท ปิดตัวผู้ป่วยทำให้ส่งต่อข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจระดับความดันโลหิตรวมถึงระดับออกซิเจนในร่างกายให้กับเครือข่ายของโรงพยาบาลได้รู้วันต่อวันทำให้ประเมินผล ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็วและ

อินเทอร์เน็ต

เมื่อว่าวันใดมีอาการผิดปกติก็จะได้รับการติดต่อเพื่อให้เข้า โรงพยาบาลทำการรักษาหรือยังทันท่วงทีดังนั้นผู้นี้จึง ส่งผลทำให้ผู้ป่วยต่างๆได้รับ การรักษาให้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีและในอนาคตยังมีการติดตั้งเครื่องมือต่างๆอยู่กับโรคต่างๆแบบเฉพาะทางมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจหรือเนื้องอกต่างๆก็จะมีอุปกรณ์เข้าไปในร่างกายที่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆและเมื่อไปตรวจสุขภาพทุกครั้งก็จะนำข้อมูลต่างๆจะมีอุปกรณ์ต่างๆไปประมวลผลทำให้ การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำมากขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต เพื่อสุขภาพ( Internet of Health  Things)

ในต่างประเทศระบบข้อมูลของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือโรคโควิด 19เพื่อประเมินผลความรุนแรงของโลกทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดน้อยลงรวมถึงเทคโนโลยีกับผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังทำให้อัตราการเสียชีวิต และทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้ไปอีกนานเพราะมีการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำต่อเนื่องในระบบเครือข่าย  5G  เป็นเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีนี้ขึ้น

ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ๆโรงพยาบาลก็ตอบรับการใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านสาธารณสุขแห่งภูมิภาคเอเชีย ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาชิปประมวลผลให้มีขนาดเล็กลงเพื่อสามารถฝังชิพลงไปในร่างกายและส่งข้อมูลไปยังผู้ดูแลรักษาโรคได้อย่างง่ายดายมากขึ้นภายในอนาคตอันใกล้นี้หวังว่าเทคโนโลยีจะประสบความสำเร็จและได้รับการพัฒนาอย่างสูงและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหน้า 1 ของโลกในระยะทาง

ด้านสุขภาพของมวลมนุษยชาติ จึงนับได้ว่าอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงสุขภาพต่างๆทำให้มีการจัดการข้อมูลต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนับว่าอินเทอร์เน็ตเป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ชีวิตของมนุษย์ให้มีความสะดวก การดำเนินชีวิตได้หลากหลาย

อินเทอร์เน็ต

อย่ามองข้ามเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเล็กๆในทุกวันนี้เพราะการใช้รูปแบบ Application จากมือถือก็นับว่าเป็น การใช้อินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งในรูปแบบไซบอร์กที่ทำให้เราพึ่งพานวัตกรรมต่างๆมากขึ้นแต่สิ่งที่มนุษย์ไม่ควรลืมก็คือการพึ่งพาความสามารถโดยตนเองและควบคุมและนวัตกรรมต่างๆให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ จะทำให้ ใช้งาน เทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น

Continue Reading

เพราะเหตุใดเทคโนโลยี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้รับความสนใจอย่างสูงในปัจจุบันนี้

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ณ ปัจจุบันนี้คงได้เคยได้ยินคำว่า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่เป็นพลังงานสะอาดไม่สร้างมลพิษในอากาศเหมือนกับการใช้รถยนต์จากพลังงานน้ำมันซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่จากพลังงานไฟฟ้าเราลองมาดูกันว่าเพราะเหตุใดรถพลังงานไฟฟ้าจึงได้รับความสนใจอย่างสูงในปัจจุบันนี้ที่มีค่ายรถยนต์หลายๆ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ค่ายต่างก็นำเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้กับรถยนต์ยี่ห้อต่างๆรุ่นต่างๆกันมากมาย

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

เหตุผลที่เทคโนโลยี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้รับความสนใจ

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นจุดอย่างหลักของการใช้รถพลังงานไฟฟ้าเพราะเนื่องจากการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ในเครื่องยนต์ไฟฟ้าไม่ส่งผล ต่อการทำลายอากาศเหมือนกับการใช้ พลังงานจากน้ำมันหรือถ่านหิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าต่างก็มีการใช้อุปกรณ์และมลพิษทางธรรมชาติอยู่บ้างแต่ก็นับว่ามีแหล่งผลิตมลภาวะจากโรงไฟฟ้าที่เดียวซึ่งแตกต่างจากการใช้รถยนต์แบบรูปแบบน้ำมันแบบเดิมที่มีการปล่อยก๊าซมลพิษคาร์บอน มอเตอร์ไซค์จากท่อไอเสียสูตรชั้นบรรยากาศได้อย่างมากมายจาก การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงในรถที่ก่อเกิดไอเสียลอยขึ้นเตียงชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะการเกิดภาวะเรือนกระจกทำให้โลกมีความร้อนมากยิ่งขึ้นแตกต่างจากการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่ง ลดค่าการเกิดเด็กน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าในการใช้ประโยชน์ในแต่ละทีพี่ก็ต้องมีอัตราการจ่ายค่าไฟต่อการใช้พลังงานเข้าแบตเตอรี่ของรถยนต์ในแต่ละครั้งต่ำกว่าการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันที่ต้องเติมน้ำมันเต็มถังด้วยราคาถึงหลักพันแต่การ ชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ในรถยนต์ใช้คราวละไม่ถึง 30 บาทเท่านั้น และศาสนามาก ใช้พลังงานในการชาร์จ 1 ครั้งมากกว่า 300 กิโลเมตรทำให้ประหยัดกว่ามาก เลขมาบวกลบคูณหารจับค่าแบตเตอรี่ที่ถูกนำมาใช้ซ้ำก็นับว่า มีความประหยัด กว่าการใช้รถในรูปแบบน้ำมันในรูปแบบเดิมแบบอยู่มากแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีนั่นก็คือการออกแบบที่ชาร์จไฟฟ้าให้เข้ากับตัวถังรถ ได้อย่างเหมาะเจาะและควรตรวจสอบศักยภาพการใช้งานของไฟฟ้าภายในบ้านว่ามีไฟฟ้ารองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าของรถยนต์กันหรือไม่เพื่อความปลอดภัยและทำให้ไม่เกิด ประกายไฟอันเป็น เหตุเพลิงไหม้ได้ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถ้าจะต้องมีการใช้รถไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าจากในตัวบ้านจะต้องไปเรียนต่อที่ปลอดภัยและ ได้รับการติดตั้งจากทีมงานมืออาชีพ เฉพาะทางเท่านั้น
  • ซ่อมง่ายกว่ารถยนต์พลังงานน้ำมัน การใช้พลังงานไฟฟ้ามีระบบอิเล็กทรอนิกส์มีระบบกลไกภายในเครื่องยนต์ที่ซ่อมง่ายกว่ารถพลังงานน้ำมันที่มีความซับซ้อนมากกว่าพลังงานไฟฟ้ามีวงจรที่ตรวจสอบได้ง่ายและ ไม่ซับซ้อนเช่ากลไกเครื่องกลของ เครื่องยนต์ในรถที่ใช้น้ำมันดังนั้นจึงทำให้ซ่อมบำรุง ได้ง่ายกว่าภายในเวลารวดเร็วและตรวจสอบสาเหตุ อาการผิดปกติของรถยนต์ได้ง่ายกว่า การใช้รถพลังงานน้ำมัน
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

สมรรถนะสูงการใช้รถยนต์ไฟฟ้านี้มีสมรรถนะมาจากพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ให้มาแรงแรงบิดต่อรอบเทียบเท่าพลังงานการ จากน้ำมันแต่เป็นพลังงานที่ประหยัด และเป็นพลังงานสะอาดกว่าดังนั้นจึงมีแง่ดีในกว่าทุกด้านทั้งด้านข้างด้านสมรรถนะ ทางด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย

Continue Reading

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน

เทคโนโลยี

การตรวจสอบเวลาทำงาน ของพนักงานตามสถานประกอบการต่างๆ เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล หรือที่เราชอบเรียกสั่นๆ ว่า HR ซึ่งย่อมาจาก Human Resources ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน ต้องมีความถูกต้องและแม่นยำที่สุด เมื่อก่อนการตรวจสอบเวลาเข้าอออก หรือ เวลาการทำงาน ใช้วิธีการลงทะเบียนในสมุด หรือ บางที่ก็เป็นบัตรตอก เป็นวิธีการที่ค่อนข้างเสียเวลา และมีโอกาสผิดพลาดสูง สำหรับผู้ตรวจสอบหรือนับเวลางาน ต่อมาได้มีการพัฒนา เทคโนโลยี การนับเวลาเข้างาน  เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการทำจ่ายเงินเดือนเรื่อยๆ มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน โดยการแสกนลายนิ้วมือ

เป็นเครื่องขนาดเล็กกะทัดรัด มักติดตั้งไว้ที่หน้าทางเข้าสถานประกอบการหรือหน้าห้องฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ HR จะมีการเก็บลายนิ้วมือและข้อมูลส่วนตัวพนักงานทุกคนลงเครื่องแสกน เมื่อพนักงานจะเข้างาน หรือเลิกงาน ก็ใช้นิ้วมือนิ้วเดียวกับที่เคยเก็บข้อมูลไว้แตะลงบนจุดที่สแกนนิ้ว ตัวเครื่องจะทำการเก็บข้อมูลเวลาเข้างาน เวลาออกงานไว้ที่เครื่องแสกน  แต่วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์Covid-19 เท่าไร

การแสกนบัตรพนักงานเป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาบัตรพนักงานกับการตรวจสอบเวลาทำงานไว้ด้วยกัน ซึ่งปกติสถานประกอบการจะกำหนดให้พนักงานต้องแขวนบัตรพนักงานตลอดเวลา ต้องมีเครื่องแสกนบัตร และHR ต้องเก็บข้อมูลพนักงาน บันทึกลงบนเครื่องแสกนและเขียนข้อมูลต้องบัตรอิเล็กทรอนิก ใช้บัตรแตะที่เครื่องแสกนเวลาเข้าออกงาน วิธีนี้อาจจะทำให้พนักงานทุจริตโดยการฝากเพื่อนสแกนได้

เทคโนโลยี

เทคโนโลยี การตรวจสอบเวลาทำงาน ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำ,ป้องกันการทุจริต,ที่สำคัญลดการสัมผัสซึ่งกันและกัน รักษาระห่างป้องกันCovid-19ได้ดีที่สุดก็คือ UFABET การแสกนใบหน้าหรือแสกนม่านตาของพนักงาน ซึ่งบางรุ่นสามารถวัดอุณหภูมิได้ด้วย  จึงมีสถานประกอบการหลายๆที่ เปลี่ยนมาใช้วิธีนี้กันอย่างมากมาย 

แต่ละรูปแบบจะมีโปรแกรมสำหรับสรุปรายงานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดึงข้อมูลได้ สะดวกสบาย  และยังทำให้การตรวจสอบมีแม่นยำ และถูกต้องมากขึ้น สถานประกอบการจะเลือกใช้วิธีการใดในการตรวจสอบเวลาทำงาน เพื่อเพิ่มตัวช่วยในการทำจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็สมารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กรได้เลยค่ะ

ต้องการที่จะติดตามข่าวสารเทคโนโลยีของทางเราได้ที่นี้ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพราะว่าเว็บเรามีครบจบในเว็บเดียว

Continue Reading

ตรวจม่านตา แทนการใช้หนังสือเดินทางอีกหนึ่งความล้ำทางเทคโนโลยีจากดูไบ

ตรวจม่านตา

ดูไบล้ำหน้า ตรวจม่านตา แทนการใช้หนังสือเดินทาง จากสภาวะปัญหาโรคระบาดใหญ่ ที่กระจายตัวไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบปกติ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัย ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคกันระหว่างคนสู่คน ด้วยความจำเป็นของมนุษย์ที่ยังจะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นปกติ จากการเดินทางข้ามระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองบุคคลด้วยการตรวจสอบหนังสือเดินทาง แต่ในยุคปัจจุบันนี้อาจจะใช้รูปแบบวิธีการเดิมได้ไม่ดีนัก จึงทำให้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจเช็คหนังสือเดินทาง ให้มีการแทนที่ด้วยการ ตรวจม่านตา จะนำมา ซึ่งความสะดวกมีความรวดเร็ว ทั้งยังสามารถควบคุมป้องกันโรคระบาด covid 19 ได้เป็นอย่างดี

ตรวจม่านตา-กับเครื่องสแกน

ดูไบล้ำหน้า ตรวจม่านตา แทนการใช้หนังสือเดินทาง

ที่สนามบินดูไบ ในปัจจุบันนี้จะปรับเปลี่ยนวิธีการยืนยันตัวตน ของผู้ที่เดินทางข้ามประเทศด้วยสายการบิน จากการ ตรวจม่านตา ทดแทนการตรวจสอบหนังสือยืนยันตัวตนบุคคล หรือพาสปอร์ต ซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีความภูมิใจกับกระบวนการตรวจสอบในส่วนนี้ ที่สามารถควบคุม และป้องกันโรคระบาด ได้เป็นอย่างดี

จากระบบการตรวจสอบมาตราในส่วนนี้ จะเป็นรูปแบบของ ไบโอเมตริก หรือ ชีวมิติ ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของในแต่ละบุคคล ด้วยระบบการตรวจสอบแบบไบโอเมตริก ยังจะมีระบบในการตรวจสอบใบหน้า และคล้ายกันกับเทคโนโลยีที่ใช้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือ

ตรวจม่านตา-กับเครื่องตรวจ

จากขั้นตอนการตรวจสอบตัวบุคคลที่สนามบินดูไบ ในการใช้อุปกรณ์ตรวจมาตรานั้น จะทำการทดสอบทำการโฟกัสไปที่สีของดวงตาของในแต่ละบุคคล ซึ่งกล้องที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูง จะสามารถมองตรงเข้าไปภายในเพื่อรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพของบุคคลในรายนั้นได้

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จากข่าวสารทั้งหมดที่เรา ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้มานั้น ขั้นตอนในการ ตรวจม่านตา หรือสแกนม่านตานั้น ได้มีการแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนัก ก็ยังเกิดความเป็นกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อน ในความแม่นยำของการจดจำใบหน้าจึงก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบไบโอเมตริก ซึ่งจะมีความมั่นแม่นยำมีความน่าเชื่อถือ มากกว่าระบบการสแกนใบหน้าในรูปแบบปกติ

แล้วที่สำคัญ จากความหนาแน่น หรือความพวกพลาดของสนามบินดูไบนั้น ถือได้ว่าติดอันดับโลก เพราะจะมีผู้ที่เดินทางข้ามกันระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่หมายปลายทาง หรือเป็นจุดพักเปลี่ยนเครื่อง การที่มีระบบการตรวจสอบสแกนม่านตา ในจุดเช็คอินจึงจะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบให้สั้นลง เหลือเพียงแค่ไม่กี่วินาที ซึ่งจะเป็นความสะดวกที่มีมากกว่าต้องตรวจเช็คเอกสารหนังสือเดินทางต่าง ๆ 

ตรวจม่านตา-ในสนามบิน

ทั้งนี้จากคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ ณ สนามบินดูไบ ได้มีการพูดถึงว่าระบบการสแกน ตรวจม่านตา เพื่อทำการคัดกรองตัวบุคคลต่าง ๆ นั้นจะช่วยลดระยะเวลา ในการตรวจสอบด้วยความร่วมมือกันระหว่างบริษัทของสายการบินในประเทศเอมิเรตส์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่จะทำให้ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี ทั้งยังมีความรวดเร็ว

Continue Reading

Cloud เทคโนโลยีสามารถช่วยในเรื่องของธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นมีข้อดีอย่างไร

Cloud-หน้าปก

เทคโนโลยี Cloud เทคโนโลยีที่มีความน่าจับตามองมากๆ สามารถช่วยเอาในเรื่องของธุรกิจ และสามารถช่วยในเรื่องของสิ่งต่างๆได้มากมายในเรื่องของการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ และการป้องกันข้อมูลของเรานั้นให้มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำข้อดีของเทคโนโลยี Cloud สามารถช่วยในเรื่องของธุรกิจให้สามารถก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเทคโนโลยีนี้นั้นมันมีข้อดีอย่างไรบ้างที่มีความน่าจับตามอง

Cloud-เครือข่าย

แนะนำข้อดีของเทคโนโลยี Cloud สามารถช่วยในเรื่องของธุรกิจให้สามารถก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ข้อดีของเทคโนโลยี Cloud ในข้อแรกที่เราแหล่งรวม ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ จะมาแนะนำ คือ  สามารถช่วยลดต้นทุน หากว่าเรานั้นนำเทคโนโลยีมาใช้งาน อาจจะมีเรื่องราคาที่ก่อนที่จะนำเข้า แต่ว่ามันถือว่าเป็นการลงทุนที่เรามองว่าเขาให้จะคุ้มค่า ว่ามันมาช่วยให้เทคโนโลยี ของเราที่ใช้งานมีความน่าเชื่อถือและช่วยให้เราเองนั้นประหยัดเวลาในการใช้ทำงาน ก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้สามารถตอบโจทย์ระบบการทำงาน ที่เกี่ยวกับข้อมูลได้ เขาไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรจนทำให้เรานั้นเข้าใจข้อมูลพวกนี้ยากเกินไป

Cloud-คอมพิวเตอร์

ข้อดีของเทคโนโลยี Cloud ในข้อต่อมา คือ มีประสิทธิภาพในเรื่องของความ เสถียรแล้วความมั่นคงดูมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของข้อมูล นอกจากการที่จะทำธุรกิจหากว่าข้อมูลของเรานั้นมีความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะลองรับว่าเรานั้นประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ต้องบอกแล้วว่าเรื่องของข้อมูลไปในที่สำคัญหากว่าเรานั้นมีการสำรองข้อมูลเอาไว้ ก็ดีหากว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราสามารถกู้ข้อมูลคืนมาได้

Cloud-ข้อดี

เทคโนโลยี Cloud ในข้อสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำเพื่อน ๆ ในวันนี้ คือ สามารถปรับขนาดทรัพยากรตามที่ตนต้องการ เมื่อธุรกิจของเรานั้นมีความเจริญเติบโตไปแล้วสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของทรัพยากรที่เราต้องการได้ การทำงาน เรื่องของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสำรองข้อมูลหรือว่าการจัดโปรโมชั่นจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ก็บอกแล้วว่าสามารถทำได้ตามที่เราต้องการ

ทั้งหมดก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นของเทคโนโลยี Cloud ที่มาช่วยในเรื่องของการทำงานของเราให้ดีและมีประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวกับข้อมูล

Continue Reading

ความทันสมัยของ อุปกรณ์คู่กาย กับเทคโนโลยีล้ำโลก อีก 10 ปีข้างหน้า ที่คุณต้องปรับตัวให้ทัน

อุปกรณ์คู่กาย

อุปกรณ์คู่กาย ในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่โทรศัพท์มือถือของเราสามารถเก็บข้อมูลได้มากขนาดนั้นเลยเหรอ คำถามนี้ตอบได้ชัดเจนว่าได้แน่นอน เพราะการจัดเก็บข้อมูล iCloud อีก 10 ปีข้างหน้า มันจะมีพื้นที่มากขึ้นจนเกือบเป็นความจำแบบไม่จำกัดด้วย Flash Card ความจำภายในต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกัน

อุปกรณ์คู่กาย

อุปกรณ์คู่กาย เทคโนโลยีล้ำโลก และคุณสมบัติพิเศษที่คุณต้องตกหลุมรัก กับความสะดวกสบายอย่างแน่นอน

อุปกรณ์คู่กายกับเทคโนโลยีล้ำโลก ที่นักวิทยาศาสตร์ ได้สร้างแผ่นดิสก์ 5D ไว้แล้ว มันเป็นแผ่นบาง ๆ โปร่งใสขนาดเล็ก ที่สามารถทนไฟและน้ำแข็ง และจัดเก็บข้อมูลได้อีก 360 เทราไบต์ มีระยะการเก็บถึง 1,000 ล้านปีเลยทีเดียว แผ่นดิสก์นี้ จะเหมือนเป็น Flash Drive ธรรมดาในอนาคตอันใกล้ และจะถูกฝังอยู่ใน smartphone

เราจะนั่งแท็กซี่ไปปาร์ตี้และมองดูดวงอาทิตย์ตกดินที่นอกหน้าต่างเราสามารถเปิดกล้องในมือถือ และซูม 100 เท่า จะเห็นภาพที่ชัดเจนมาก สามารถเห็นฝูงนกบินผ่านดวงอาทิตย์อย่างชัดเจน เหมือนอยู่ใกล้ ๆ ตัวนกเลยทีเดียว และอุปกรณ์คู่กายกับเทคโนโลยีล้ำโลก ยังสามารถบอกชนิดของนกได้อีกด้วย หลังจากนั้นเพียงแค่อัพโหลดลงในโซเชียลมีเดียเพียงไม่กี่วินาที

เทคโนโลยีเปิดกล้องในมือถือ และซูม 100 เท่า

ในขณะที่พวกเรากำลังขับรถไปเที่ยว และเครื่องยนต์มีปัญหา ลองคิดดูว่าอยู่ดี ๆ ก็จอ AI ได้แจ้งว่า เครื่องยนต์มีปัญหา และบริการซ่อมจะมาในไม่ช้า ถ้าเรารอไม่ได้แต่ยังมีที่ช่วยได้คือมือถือของเราอุปกรณ์คู่กายกับเทคโนโลยีล้ำโลก โทรศัพท์มือถือที่ม้วนได้ ที่อยู่รอบข้อมือ และเราเปิดฝากระโปรงรถที่มีปัญหาดู แต่ไม่รู้ว่าเครื่องยนต์นั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้าง เราสามารถเปิดแอปพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี หันกล้องจากโทรศัพท์ไปที่เครื่องยนต์ โทรศัพท์มือถือจะระบุส่วนที่พังของเครื่องยนต์ ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และยังโชว์วิธีการซ่อม ถ้าหากไม่เป็นปัญหามาก ก็สามารถซ่อมได้ด้วยตนเองสุดยอดไหมล่ะครับ

ในปี 2020 แอปโลกเสมือนผสานโลกจริง จะช่วยพวกเราเลือกเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้า ดีไซน์ต่าง ๆ เราจะได้รับคำแนะนำดีๆ และแนะนำวิธีการซ่อม การตกแต่งอพาร์ทเม้นท์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือของเราเอง โดยในอนาคตฟังก์ชันนี้ จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถใช้มือถืออุปกรณ์คู่กายกับเทคโนโลยีล้ำโลก ได้อย่างหลากหลาย เริ่มจากการซ่อมรถและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ หรือการวิเคราะห์ทางการแพทย์ภายนอกร่างกาย

เทคโนโลยีแอปโลกเสมือนผสานโลกจริง

ทุกวันนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่า โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์คู่กายกับเทคโนโลยีล้ำโลก จะพัฒนาต่อไปในรูปแบบไหน งานปาร์ตี้จะเป็นอย่างไรในปี 2050 มนุษยชาติจะห่างไกลจากโทรศัพท์มือถือ เพราะฟังก์ชันทั้งหมดของสมาร์ทโฟนถูกสร้างอยู่ในเลนส์บางเฉียบ ที่ควบคุมด้วยพลังทางความคิด โลกเสมือนจะประสานกับโลกทางความจริงได้อย่างสมบูรณ์และ AI จะถูกนำมาแทนที่คนจริง ๆ ในการสื่อสาร ซึ่งมันอาจกลายมาเป็นเพื่อนสนิทของเราก็ได้ และหลาย ๆ คนก็อาจจะไม่มีงานทำ ซึ่งนั่นเราก็ต้องรอดูต่อไปนั่นเอง

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ หูฟังไร้สายจากค่าย Skullcandy รุ่น Indy Truly Wireless สุดล้ำที่คุณควรมีไว้ครอบครอง

Continue Reading