ประโยชน์ของ Big data เทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ประโยชน์ของ Big data

ประโยชน์ของ Big data ปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปมากทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันหันมาพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตยิ่งต้องพึ่งเทคโนโลยีอย่างมากเพื่อให้เข้าถึงตัวของกลุ่มลูกค้ามากกว่าเดิม ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่ทำให้เจ้าของธุรกิจทั้งหลายสามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าต่าง ๆ ได้คือการที่สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าจากสิ่งที่เรียกว่า Big data นั่นเอง

ทั้งนี้ Big data คือชุดข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะคำนวณได้ เพราะมีการเพิ่มขึ้นของข้อมูลในทุกวินาทีเลยล่ะ ครั้งนี้เราจะมาจะลึกกันดูว่า Big data มีความสำคัญอย่างไรในธุรกิจ ประโยชน์ของ Big data เทคโนโลยีสำคัญเพื่อธุรกิจในปัจจุบัน

ประโยชน์ของ Big data

ประโยชน์ของ Big data เทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า กับชุดข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ประโยชน์ของ Big dataเทคโนโลยีสำคัญเพื่อธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งแรกเลยคือ Big data ช่วยแบ่งข้อมูลต่าง ๆ ออกเป็นสัดส่วนกลายคือ เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการได้ โดยการระบุกลุ่มลูกค้าที่มีสิ่งที่เหมือนกัน เช่น อายุ เพศ ความชอบ และอื่น ๆ อีกมากมยา ทำให้เราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจที่ต่างกันออกเป็นสัดส่วนที่ต่างกันด้วยนั่นเอง เป็นความสะดวกของเจ้าของธุรกิจที่จะมีข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อการนำมาปรับใช้และทำสถิติต่าง ๆ  นอกจากนี้ข้อมูลใน Big dataยังสามารถให้การคำนวณและการคาดคะเนที่แม่นยำได้อีกด้วย

Big data

ซึ่งเกิดจากการที่เรามีชุดข้อมูลที่แน่นอนและมีปริมาณที่มากพอที่จะคำนวณผลออกมาได้อย่างแม่นยำนั่นเอง ความแม่นยำนี้ส่งผลให้เจ้าของธุรกิจสามารถคำนวณกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำด้วยนั่นเอง และอีกสิ่งที่สำคัญในการใช้งาน Big data นี้คือการที่เจ้าของกิจการจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความสนใจในธุรกิจของตนและรักษากลุ่มลูกค้าเก่าด้วยการอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ให้ทราบได้ด้วย ถือว่า Big data มีประโยชน์อย่างมากในการทำธุรกิจในยุคเทคโนโลยีที่อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางของการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้บริการและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ นั่นเอง

เทคโนโลยี Big data

นอกจากประโยชน์ของ Big dataเทคโนโลยีสำคัญเพื่อธุรกิจในปัจจุบันแล้ว ประโยชน์ของ Big dataยังครอบคลุมไปถึงไปถึงการใช้งานทั่วไปเช่นการเก็บผลเอกซเรย์เพื่อการรักษาพยาบาล การเก็บข้อมูลของภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อประเมินและคาดคะเนความน่าจะเป็นในการเกิดภัยพิบัติในอนาคต รวมไปถึงการป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ด้วยการเข้าถึง Big dataนั่นเอง อย่างนี้แล้วเห็นได้ชัดเจนว่าในยุคนี้ชุดข้อมูล Big dataนี้เห็นจะเป็นประโยชน์ในหลากหลายด้านเลยล่ะ ยิ่งเทคโนโลยีก้าวกระโดดมากขึ้นข้อมูลก็ต้องยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเช่นกันเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่มากขึ้นกว่าเดิม

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ระบบปฏิบัติการ ได้ที่นี่ และ เทคโนโลยีในด้านการวิจัย ที่ทำให้ยุคสมัยก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue Reading