น้ำดื่มสะอาด ที่ผลิตขึ้นจากน้ำเสียได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จาก สิงคโปร์

เปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็น น้ำดื่มสะอาด ได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศ ที่เป็นเกาะเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์แต่มีความได้เปรียบทางด้านของความมั่งคั่ง ในระบบธุรกิจ และความล้ำหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งเข้ามาจัดการข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากร ที่จะถูกนำมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชากรโดยทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางสิงคโปร์ ได้มีความสามารถในการจัดการปัญหาน้ำดื่มให้แก่ประชาชนภายในประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรม ที่จะเป็นทางออกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง น้ำดื่มสะอาด ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

น้ำดื่มสะอาด-จากก๊อก

ล้ำหน้าไปอีกขั้น สิงคโปร์ เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็น น้ำดื่มสะอาด 

สำหรับข้อมูลเบื่องต้นที่เว็บไซต์ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ของเราได้มานั้นโดยพื้นที่ของเกาะเล็ก ๆ สิงคโปร์ ซึ่งจะมีพื้นที่โดยรวมอยู่เพียงไม่ถึง 730 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศจะพบได้ว่าแหล่งน้ำ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น มีจำนวนสัดส่วนที่น้อยมาก ๆ จึงมีความจำเป็นที่ประเทศสิงคโปร์จะต้องพึ่งพาน้ำจากทางประเทศมาเลเซียมาโดยตลอด

นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์ ได้ริเริ่มมีการพัฒนาโครงการที่จะสามารถบำบัดน้ำเสีย ที่มีการใช้อยู่ภายในประเทศ ซึ่งจะสามารถนำมาจากเครือข่ายอุโมงค์ระบายน้ำ เข้าสู่โรงงานที่มีความทันสมัย ซึ่งจะเกิดกระบวนการทำความสะอาด ที่จะเป็นส่วนช่วยให้ประเทศสิงคโปร์มี น้ำดื่มสะอาด ที่สามารถพัฒนา หรือหานำมาใช้ได้เอง

น้ำดื่มสะอาด-บนมือ

จากในปัจจุบันเรา จะพบได้ว่าน้ำเสียที่ถูกนำมาบำบัด ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนั้น จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ จากความต้องการโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าในอนาคตตัวเลขดังกล่าวจะสามารถเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงปี 2060 ด้วยนั่นเอง

แต่ถึงอย่างไรก็ตามน้ำเสียที่ถูกนำมาบำบัดให้เป็นน้ำสะอาด ยังจะถูกนำไปใช้งานทางด้านของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และส่วนที่เหลือจะมีการลำเลียงนำไปจัดเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำ ที่สามารถนำมาแจกจ่ายให้กับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากถึง 5.7 ล้านคน

โดยระบบรีไซเคิลที่จะถูกนำมาบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็น น้ำดื่มสะอาด นั้นจะมีที่ตั้งโรงงานขนาดใหญ่ Changi Water Reclamation Plant ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบเครื่องมือที่มีความทันสมัย มีการจัดตั้งโรงงานอยู่พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะสิงคโปร์ จากพื้นที่โดยรวมของโรงงานจะมีบางส่วนที่จะกินพื้นที่บริเวณชั้นใต้ดิน ซึ่งจะมีความลึกเท่ากับอาคารสูง 25 ชั้น 

น้ำดื่มสะอาด-ในแก้ว

จะสามารถรับน้ำเสีย ที่จะมีการระบายมาจากทางอุโมงค์ขนาดใหญ่ ในระยะความละความยาว 48 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกันกับระบบบำบัดบ่อน้ำเสียต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ภายในประเทศ จากระบบท่อนำส่งน้ำเสียของโรงงาน จะมีการเชื่อมต่อการในรูปแบบคล้ายกันกับเขาวงกต ที่จะสามารถเข้าถึงในส่วนของท่อเหล็ก และถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้งยังจะมีระบบกรองน้ำหลาย ๆ ชั้น และทำงานร่วมกันกับเครื่องจักรในประเภทอื่น ๆ จากความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย ในปริมาณต่อวันจะสามารถทำได้มากถึง 900 ล้านลิตรต่อวัน 

Continue Reading