Ubamarket บริษัทค้าปลีก พัฒนาแอพพลิเคชั่น กับการตัดสินใจซื้อของตามร้านค้าต่าง ๆ

Ubamarket

Ubamarket บริษัทค้าปลีกของประเทศอังกฤษที่พัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับการซื้อของในห้างของตนเอง ซึ่งแอพพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้จะได้นำมาใช้สำหรับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ อีกทั้งลูกค้าของห้างสามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้สแกนหาสินค้าที่เหมาะสมกับตนเอง อย่างเช่นการสแกนหาผลิตภัณฑ์ที่จะมีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้ก่อนที่จะซื้อสินค้าชิ้นดังกล่าว โดยผู้บริหารของ Ubamarket ได้ความเห็นเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นมาว่า เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการติดตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า

Ubamarket

Ubamarket แอพพลิเคชั่นที่เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการติดตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า

รวมถึงการเรียนรู้พฤติกรรมการทดลองใช้สินค้าที่ออกมาใหม่ อีกทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์ยังสามารถนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษในแต่ละสัปดาห์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของ Ubamarket ได้ แต่อย่างไรก็ตาม Ubamarket ได้ให้ความเห็นเพิ่มเตามว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ห้างพัฒนาขึ้นมานั้นยังอยู่ปริมาณที่ยังไม่มากนัก แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค นอกจากนี้แล้วแอพพลิเคชั่นของ Ubamarket ได้อ้างอิงตัวเลขว่ามีการซื้อของเพิ่มขึ้น 20% และมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อสินค้ามากขึ้นถึง 3 เท่า

Ubamarket บริษัทค้าปลีก

ในขณะที่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของประเทศอังกฤษอย่าง Open Data Institute หรือ ODI ที่ได้แสดงความเป็นกังวลต่อข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากที่ถูกรวบรวมไว้โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ และนำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลและนำมาโน้มน้าวด้วยสื่อทางการตลาดเพื่อชักจูงให้มีการซื้อสินค้า

ตลอดจนมีการตั้งคำถามถึงผู้พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ว่าการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้านั้น มีจริยธรรมและความเท่าเทียมกันมากน้อยอย่างไร เพราะบางครั้งในการเขียนโปรแกรมเพื่อคัดเลือกลูกค้านั้น อาจจะมีการใส่อคติดส่วนตัวลงไป อย่างเช่น ถ้าเป็นลูกค้าผิวขาวอาจจะได้รับคูปองส่วนลดได้มากกว่าลูกค้ากลุ่มผิวสี ดังนั้นแล้วกลุ่ม ODI จึงต้องการให้การเก็บข้อมูลและการนำเสนอโปรแกรมทางการตลาดต่างๆ ของร้านค้าอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน ทั้งด้านเชื้อชาติ เพศ และฐานะทางสังคม

แอพพลิเคชั่น Ubamarket

ทั้งนี้แล้วการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด เนื่องจาก Amazon บริษัทค้าปลีกทางออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ได้นำระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ร้านค้าปลีกของตัวเองที่ชื่อว่า Amazon Go ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการได้ 27 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ลูกค้าสามารถซื้อของได้โดยที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานแต่อย่างใด 

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ Red Magic 5S ของ Nubia สมาร์ทโฟนสำหรับชาวเกมเมอร์ที่มาพร้อมฟีเจอร์อำนวยความสะดวก

Continue Reading