เทคโนโลยี แบตเตอรี่ ไร้ลิเธียมปลอดความปลอดภัยกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมแบบเก่า

แบตเตอรี่

เพราะ แบตเตอรี่ ในการใช้ในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งส่วนประกอบในการทำแบตเตอรี่นั้นก็มาจากแร่ลิเทียมซึ่งการใช้ก็มีความอันตรายต่อสุขภาพบ้างบางประการรวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเพราะเป็นแร่ที่อยู่ในต่างประเทศ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยไปมากมายจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

แบตเตอรี่

ได้มีการวิจัย พัฒนาแบตเตอรี่ในรูปแบบใหม่ที่ทำมาจากแร่สังกะสีที่มีอยู่ ในหลายๆภูมิภาคในประเทศไทยทำให้สามารถผลิตได้เองภายในประเทศเป็นการลดการนำเข้าอีกทั้งยังมี เทคโนโลยีเทียบเท่าการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมแต่มีความปลอดภัยได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นความเสถียรทางของทางด้านการปล่อยประจุไฟฟ้ารวมถึงการใช้พลังงานแบตเตอรี่ตื่นก็สามารถทำได้เทียบเท่ากับแบตเตอรี่ในรูปแบบเดิมทุกอย่าง

ซึ่งข้อดีของการใช้ แบตเตอรี่ จากแร่สังกะสีนั้นมีความปลอดภัยมากกว่าหรือเธียม

เพราะไม่ทำปฏิกิริยาในอากาศจึงทำให้เกิดปฏิกิริยาการทำระเบิดเหมือนแบบเก่าๆที่เห็นได้ในข่าวทั่วไปที่การบวมของแบตเตอรี่และมีการระเบิดทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั้นเกิดอันตรายได้ ซึ่งเทคโนโลยีแบตเตอรี่จากแร่สังกะสีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในเทคโนโลยีทางอากาศยานที่มีความปลอดภัยสูงมากกว่าการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่

จากดาวเทียมในรูปแบบเดิมนับว่าเป็นพลังงานที่ประหยัดผลิตได้เองในธรรมชาติและมีความปลอดภัยสูง เป็นนวัตกรรมที่ยังอยู่ในขั้นตอนการงานวิจัยของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะความมั่นคงทางด้านทรัพยากรจึงทำจึงออกแบบการใช้แบตเตอรี่นี้ให้สามารถรีไซเคิลได้และประจุ ไฟฟ้าใช้ได้หลายๆครั้งมากกว่ามันจะเล่นในรูปแบบเดิม นอกจากนี้แล้ว

 ในปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ยังพัฒนาแบตเตอรี่ ในรูปแบบ ที่ทำมาจากวัสดุกราฟีนจนมีประสิทธิภาพเทียบเท่าแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ที่มีความปลอดภัยสูงโดยไม่มีการระเบิดแม้ว่าแบตเตอรี่นั้นถูกเจาะ พร้อมกันนี้ทั้งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และสถาบันแห่งนี้ยังร่วมมือการพัฒนาแบตเตอรี่แห่งชาติเพื่อผลิตนวัตกรรมแบตเตอรี่ที่สามารถทำได้ในประเทศไทยโดย ให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อลดต้นทุนในการนำเข้าและใช้ทรัพยากรในประเทศได้อย่างเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด 

แบตเตอรี่

จึงนับว่าเทคโนโลยีของแบตเตอรี่จากแร่สังกะสีในรูปแบบนี้ทำให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดอีกครั้งถ้าเรายังนำทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวนี้นำมาใช้ซ้ำ(Recycle)ได้อีกก็เป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทำให้รักษาสิ่งแวดล้อมและทำให้ ประหยัดทรัพยากรทำให้ทรัพยากรต่างๆอยู่ยืนยาวไปยังลูกหลานได้ในอนาคต

เทคโนโลยี แบตเตอรี่จากสังกะสีจึงเป็นตัวเปลี่ยนโฉมหน้าวงการแบตเตอรี่งที่มีความปลอดภัยไร้กังวลมากกว่าทำให้ไม่เกิดการระเบิดแม้ว่าแบตเตอรี่ถูกเจาะและมีอาการบวมซึ่งภายในอนาคตอันใกล้นี้ทุกคนจะ ใช้แบตเตอรี่จากสังกะสีโดยประเทศไทยอาจจะส่งออกไปยังต่างประเทศทำเงินให้เป็นรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างมากมายจากเทคโนโลยีนี้

You may also like