Robotic Plant Buggy หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร สำหรับตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช

Robotic Plant Buggy

Robotic Plant Buggy บริษัท Alphabet บริษัทผู้ถือหุ้นหลักของ Google ได้เปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถตรวตสอบพืชแต่ละชนิดในไร่นา เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงผลผลิตของตัวเองได้ ซึ่งหุ่นยนต์ต้นแบบจะเป็นเหมือนรถยนต์สี่ล้อที่ตัวของหุ่นยนต์นั้นอยู่สูงเหนือต้นพืชที่เพาะปลูก ดังนั้นเมื่อหุ่นยนต์วิ่งไปเก็บข้อมูลในแปลงเกษตร ก็จะไม่สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตที่ปลูก                 

โดยเป้าหมายของการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในการเกษตรครั้งนี้ ก็เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการเติบโตของพืช การพัฒนาหุ่นยนต์ของ Alphabet ในครั้งนี้อยู่ในโครงการที่เรียกว่า Project Mineral ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกจากการข้ามขีดจำกัดต่าง ๆ

Robotic Plant Buggy

เทคโนโลยี Google ที่ได้เปิด Robotic Plant Buggy หุ่นยนต์ต้นแบบที่สามารถตรวตสอบพืชแต่ละชนิดในไร่นาได้

ส่วนหัวหน้าโครงการได้กล่าวว่าโครงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรสำหรับตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืช (Robotic Plant Buggy) ในครั้งนี้นั้น ทางทีมงานมีความคาดหวังว่าหุ่นยนต์นี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมทางการเกษตรให้ดีขึ้น สำหรับรองรับความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นของโลกและความยั่งยืนของการเติบโตทางการเกษตรได้ในอนาคต

หุ่นยนต์เพื่อการเกษตร

โดยทีมพัฒนาหุ่นยนต์ให้ความเห็นว่าเครื่องมือที่ใช้กันในปัจจุบันไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกษตรกรต้องการได้ หุ่นยนต์สามารถให้ข้อมูลที่ทำให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบพืชทุกต้นและให้สารอาหารที่แต่ละต้นต้องการได้ หรือแม้แต่การนำข้อมูลที่หุ่นยนต์รวบรวมได้มาใช้แก้ปัญหาทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของผลผลิตที่เพาะปลูกกันได้ ในปัจจุบันนี้เกษตรกรจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณดินหรือสภาพอากาศเท่านั้น แต่หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรที่พัฒนานี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ดูว่าพืชสามารถเติบโตและตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

เทคโนโลยี Robotic Plant Buggy

ความสามารถของหุ่นยนต์เพื่อการเกษตร (Robotic Plant Buggy) สามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นภาพเกี่ยวกับคุณภาพของพืชแต่ละชนิด การนับและจำแนกผลไม้และถั่วทุกชนิดได้ นอกจากนี้สามารถบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ได้อีกเช่นความสูงของพื้น ขนาดของใบ และขนาดของผลไม้ โดยข้อมูลที่รวบรวมได้นี้จะเชื่อมต่อกับระบบแมชชีนเลิร์นนิ่ง เพื่อพยายามระบุรูปแบบและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร

แต่อย่างไรก็ตามได้มีความกังวลต่อข้อมูลที่รวบรวมได้จะอยู่กับหน่วยงานใด และมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด การรักษาความปลอดภัยของมูลถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทุกขั้นตอน เพราะถ้าหากระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้ข้อมูลของเกษตรแต่ละรายถูกขโมยและนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องได้เช่นกัน

ติดตามข่าวสารอีกมากมายของเราได้ที่ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้ที่นี่ และ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่เปลี่ยนโลกของเราเป็นอย่างมาก กับคุณสมบัติที่โดดเด่นแบบสุด ๆ

You may also like