ตรวจม่านตา แทนการใช้หนังสือเดินทางอีกหนึ่งความล้ำทางเทคโนโลยีจากดูไบ

ตรวจม่านตา

ดูไบล้ำหน้า ตรวจม่านตา แทนการใช้หนังสือเดินทาง จากสภาวะปัญหาโรคระบาดใหญ่ ที่กระจายตัวไปทั่วทุกมุมโลก ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบปกติ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัย ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคกันระหว่างคนสู่คน ด้วยความจำเป็นของมนุษย์ที่ยังจะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันเป็นปกติ จากการเดินทางข้ามระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบคัดกรองบุคคลด้วยการตรวจสอบหนังสือเดินทาง แต่ในยุคปัจจุบันนี้อาจจะใช้รูปแบบวิธีการเดิมได้ไม่ดีนัก จึงทำให้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจเช็คหนังสือเดินทาง ให้มีการแทนที่ด้วยการ ตรวจม่านตา จะนำมา ซึ่งความสะดวกมีความรวดเร็ว ทั้งยังสามารถควบคุมป้องกันโรคระบาด covid 19 ได้เป็นอย่างดี

ตรวจม่านตา-กับเครื่องสแกน

ดูไบล้ำหน้า ตรวจม่านตา แทนการใช้หนังสือเดินทาง

ที่สนามบินดูไบ ในปัจจุบันนี้จะปรับเปลี่ยนวิธีการยืนยันตัวตน ของผู้ที่เดินทางข้ามประเทศด้วยสายการบิน จากการ ตรวจม่านตา ทดแทนการตรวจสอบหนังสือยืนยันตัวตนบุคคล หรือพาสปอร์ต ซึ่งทางรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้มีความภูมิใจกับกระบวนการตรวจสอบในส่วนนี้ ที่สามารถควบคุม และป้องกันโรคระบาด ได้เป็นอย่างดี

จากระบบการตรวจสอบมาตราในส่วนนี้ จะเป็นรูปแบบของ ไบโอเมตริก หรือ ชีวมิติ ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ เพื่อเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของในแต่ละบุคคล ด้วยระบบการตรวจสอบแบบไบโอเมตริก ยังจะมีระบบในการตรวจสอบใบหน้า และคล้ายกันกับเทคโนโลยีที่ใช้ทำการตรวจสอบลายนิ้วมือ

ตรวจม่านตา-กับเครื่องตรวจ

จากขั้นตอนการตรวจสอบตัวบุคคลที่สนามบินดูไบ ในการใช้อุปกรณ์ตรวจมาตรานั้น จะทำการทดสอบทำการโฟกัสไปที่สีของดวงตาของในแต่ละบุคคล ซึ่งกล้องที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูง จะสามารถมองตรงเข้าไปภายในเพื่อรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพของบุคคลในรายนั้นได้

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จากข่าวสารทั้งหมดที่เรา ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ได้มานั้น ขั้นตอนในการ ตรวจม่านตา หรือสแกนม่านตานั้น ได้มีการแพร่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนัก ก็ยังเกิดความเป็นกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจจะมีความคลาดเคลื่อน ในความแม่นยำของการจดจำใบหน้าจึงก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบไบโอเมตริก ซึ่งจะมีความมั่นแม่นยำมีความน่าเชื่อถือ มากกว่าระบบการสแกนใบหน้าในรูปแบบปกติ

แล้วที่สำคัญ จากความหนาแน่น หรือความพวกพลาดของสนามบินดูไบนั้น ถือได้ว่าติดอันดับโลก เพราะจะมีผู้ที่เดินทางข้ามกันระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่หมายปลายทาง หรือเป็นจุดพักเปลี่ยนเครื่อง การที่มีระบบการตรวจสอบสแกนม่านตา ในจุดเช็คอินจึงจะช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบให้สั้นลง เหลือเพียงแค่ไม่กี่วินาที ซึ่งจะเป็นความสะดวกที่มีมากกว่าต้องตรวจเช็คเอกสารหนังสือเดินทางต่าง ๆ 

ตรวจม่านตา-ในสนามบิน

ทั้งนี้จากคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ ณ สนามบินดูไบ ได้มีการพูดถึงว่าระบบการสแกน ตรวจม่านตา เพื่อทำการคัดกรองตัวบุคคลต่าง ๆ นั้นจะช่วยลดระยะเวลา ในการตรวจสอบด้วยความร่วมมือกันระหว่างบริษัทของสายการบินในประเทศเอมิเรตส์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่จะทำให้ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยดี ทั้งยังมีความรวดเร็ว

Continue Reading

น้ำดื่มสะอาด ที่ผลิตขึ้นจากน้ำเสียได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่จาก สิงคโปร์

เปลี่ยนน้ำเสียให้กลายเป็น น้ำดื่มสะอาด ได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศ ที่เป็นเกาะเล็ก ๆ อย่างสิงคโปร์แต่มีความได้เปรียบทางด้านของความมั่งคั่ง ในระบบธุรกิจ และความล้ำหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งเข้ามาจัดการข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากร ที่จะถูกนำมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชากรโดยทั้งหมดภายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางสิงคโปร์ ได้มีความสามารถในการจัดการปัญหาน้ำดื่มให้แก่ประชาชนภายในประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นนวัตกรรม ที่จะเป็นทางออกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง น้ำดื่มสะอาด ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

น้ำดื่มสะอาด-จากก๊อก

ล้ำหน้าไปอีกขั้น สิงคโปร์ เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็น น้ำดื่มสะอาด 

สำหรับข้อมูลเบื่องต้นที่เว็บไซต์ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ของเราได้มานั้นโดยพื้นที่ของเกาะเล็ก ๆ สิงคโปร์ ซึ่งจะมีพื้นที่โดยรวมอยู่เพียงไม่ถึง 730 ตารางกิโลเมตร จากการสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศจะพบได้ว่าแหล่งน้ำ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้น มีจำนวนสัดส่วนที่น้อยมาก ๆ จึงมีความจำเป็นที่ประเทศสิงคโปร์จะต้องพึ่งพาน้ำจากทางประเทศมาเลเซียมาโดยตลอด

นี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์ ได้ริเริ่มมีการพัฒนาโครงการที่จะสามารถบำบัดน้ำเสีย ที่มีการใช้อยู่ภายในประเทศ ซึ่งจะสามารถนำมาจากเครือข่ายอุโมงค์ระบายน้ำ เข้าสู่โรงงานที่มีความทันสมัย ซึ่งจะเกิดกระบวนการทำความสะอาด ที่จะเป็นส่วนช่วยให้ประเทศสิงคโปร์มี น้ำดื่มสะอาด ที่สามารถพัฒนา หรือหานำมาใช้ได้เอง

น้ำดื่มสะอาด-บนมือ

จากในปัจจุบันเรา จะพบได้ว่าน้ำเสียที่ถูกนำมาบำบัด ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศนั้น จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ จากความต้องการโดยรวมทั้งหมด และคาดว่าในอนาคตตัวเลขดังกล่าวจะสามารถเพิ่มขึ้นไปถึงระดับ 55 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงปี 2060 ด้วยนั่นเอง

แต่ถึงอย่างไรก็ตามน้ำเสียที่ถูกนำมาบำบัดให้เป็นน้ำสะอาด ยังจะถูกนำไปใช้งานทางด้านของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และส่วนที่เหลือจะมีการลำเลียงนำไปจัดเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำ ที่สามารถนำมาแจกจ่ายให้กับประชากรภายในประเทศที่มีจำนวนมากถึง 5.7 ล้านคน

โดยระบบรีไซเคิลที่จะถูกนำมาบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็น น้ำดื่มสะอาด นั้นจะมีที่ตั้งโรงงานขนาดใหญ่ Changi Water Reclamation Plant ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบเครื่องมือที่มีความทันสมัย มีการจัดตั้งโรงงานอยู่พื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะสิงคโปร์ จากพื้นที่โดยรวมของโรงงานจะมีบางส่วนที่จะกินพื้นที่บริเวณชั้นใต้ดิน ซึ่งจะมีความลึกเท่ากับอาคารสูง 25 ชั้น 

น้ำดื่มสะอาด-ในแก้ว

จะสามารถรับน้ำเสีย ที่จะมีการระบายมาจากทางอุโมงค์ขนาดใหญ่ ในระยะความละความยาว 48 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อกันกับระบบบำบัดบ่อน้ำเสียต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ภายในประเทศ จากระบบท่อนำส่งน้ำเสียของโรงงาน จะมีการเชื่อมต่อการในรูปแบบคล้ายกันกับเขาวงกต ที่จะสามารถเข้าถึงในส่วนของท่อเหล็ก และถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ทั้งยังจะมีระบบกรองน้ำหลาย ๆ ชั้น และทำงานร่วมกันกับเครื่องจักรในประเภทอื่น ๆ จากความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย ในปริมาณต่อวันจะสามารถทำได้มากถึง 900 ล้านลิตรต่อวัน 

Continue Reading

อุปกรณ์สำหรับเด็ก เทคโนโลยีไอเทมใหม่ๆอำนวยความสะดวกสำหรับสำหรับคุณแม่

อุปกรณ์สำหรับเด็ก

ไอเทม อุปกรณ์สำหรับเด็ก ในยุคสมัยก่อนการเลี้ยงเด็ก จะมีการเลี้ยงดูที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นการกินการนอน และพัฒนาการด้านความรู้ยังไม่เยอะเท่าตอนนี้ ทำให้คนในสมัยก่อนมีการพัฒนาช้า และการใช้ชีวิตในสมัยก่อนไม่ได้รับความสะดวกสบายเช่นตอนนี้ ปัจจุบันในการเลี้ยงเด็กเป็นสิ่งที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะ เพราะมีตัวช่วยอย่างเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาท ทำให้แม่ๆ ในยุคนี้ไม่เหนื่อยเท่ากับสมัยก่อนเลยค่ะ อุปกรณ์สำหรับเด็กราคาค่อนข้างแพง แต่ก็แล้วแต่แบรนด์ที่เลือกใช้ด้วยค่ะ เป็นไฮเทมที่ยังไงก็ต้องมีค่ะ แต่จะมีจะมีอุปกรณ์ชนิดไหนบางไปดูกันค่ะ

ไอเทมเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปกรณ์สำหรับเด็ก

เครื่องนึ่งขวดนม เป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กที่จำเป็นต้องมีเลยค่ะ เพราะเจ้าตัวนี้มีความปลอดภัยในการนึ่ง ไม่ต้องกลัวไหม้ด้วยระบบปรับอัตโนมัของ เทคโนโลยี ทำให้สะดวกสบาย และนึ่งพร้อมกันได้ทีหลายขวด มีการฆ่าเชื้อทุกครั้งที่นึ่ง ราคานั้นมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันแล้วแต่ ฟังก์ชั่น และการใช้งานที่แม่ๆ เลือกใช้เลยค่ะ

อุปกรณ์สำหรับเด็ก-ที่นึงขวดนม

เปลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กที่แม่ๆ หลายคนนิยมใช้ เพราะช่วยในการทุ่นแรงเพราะระบบไฟฟ้าจะทำการไขว่เปลให้แบบอัตโนมัติ ทำให้เป็นไฮเทมที่น่าเป็นตัวเลือกให้กับแม่บ้านยุคใหม่  ไม่ต้องคอยไขว่เปลเหมือนเมื่อก่อน ราคาค่อนข้างแพงค่ะ แต่ก็หาซื้อได้ตามการใช้งานและกำลังที่สะดวกในการซื้อได้เลยค่ะ

อุปกรณ์สำหรับเด็ก-เปลไฟฟ้า

ที่ปั้มนมอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กที่จำเป็นต้องมีเลยค่ะเป็นตัวช่วยในด้านการปั๊มนม และมีการกำหนดเวลาในการปั๊มนมได้ด้วยค่ะ อุปกรณ์ชนิดนี้ราคาไม่แพง เป็นตัวช่วยให้แม่ๆ ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ และยังได้ประสิทธ์ภาพในการปั๊มนม ทำให้มีความเร็วกว่าการปั๊มนมธรรมดา

อุปกรณ์สำหรับเด็ก-ที่ปั้มนม

อุปกรณ์เทคโนโลยีของเด็กเป็นสิ่งจำเป็นเพราะแม่ๆ ในสมัยนี้ไม่ได้มีหน้าที่ ที่จะเลี้ยงลูกอย่างเดียว แม่บางคนต้องทำงานบ้านและ ทำกับข้าวไปด้วย  ทำให้การหาตัวช่วยไอเทมพวกนี้ ที่เรา ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีใหม่ได้นำมาให้ชมกันเป็นสิ่งที่เราต้องมี แนะนำแม่ๆ คนไหนกำลังหาตัวช่วย อุปกรณ์เทคโนโลยี 3 อย่างนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเด็กๆ มากเลยค่ะ

Continue Reading

Exercise equipment เทคโนโลยี การออกกำลังกาย สมัยใหม่

การออกกำลังด้วย Exercise equipment การออกกำลังเป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์เลยก็ว่าได้เพราะช่วยการสร้างร่างกายให้แข็งแรงและยังส่งผลให้ร่างกาย Strong และเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีเราจะเห็นคนนิยมหาซื้อเครื่อออกกำลังกาย Exercise equipment ไว้ที่ติดบ้านกันส่วนใหญ่เพราะเดี๋ยวนี้การออกแบบเครื่องออกกำลังกายทันสมัยมากเป็นเทคโนโลยีที่เราควรมีติดบ้านไว้สักเครื่องไม่ต้องไปถึงยิมเราก็มีหุ่นและสุขภาพที่ดีในบ้านด้วยนั่นเองเครื่องเล่นออกกำลังมีหลายแบบให้เราเลือกซื้อได้ตามต้องการและความเหมาะสมในการใช้งานความถนัดของเราด้วย

การออกกำลังกายเทคโนโลยีสมัยใหม่ Exercise equipment

1.Exercise equipment  เครื่องออกกำลังกายแบบลูกกลิ้ง

ลูกกลิ้งเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่ออกกำลังกายน้อยเช่นคอนโด หรือไว้สำหรับห้องเล็กๆ เครื่องเล่นใช้เพื่อบริหารหน้าท้องเสริมสร้างกร้ามเนื้อที่หน้าท้องทำให้กระชับและมีรูปร่างที่สวยงามดู Strong ราคาก็เพียงเริ่มต้นแค่ 499 บาทขึ้นไป ข้อดีคือพกพาง่ายเหมาะที่จะเอาติดรถไปออกกำลังที่ต่างจังหวัดได้เลย

Exercise equipment

2.Exercise equipment  Hsociety  ประโยชน์ใช้สำหรับ เครื่องบริหารหน้าท้อง ข้อดีคือไม่ใช่แค่ใช้ในหน้าหน้า ยังสามสารถออกกำลังส่วนแขนและขาได้ ได้  Strong  ข้อดีคือปรับเอนได้ ถึง 180 องศาและยังรับนำหนักได้ถึง 100 โลราคาเริ่มต้นเพียง 890 ขึ้นไปเหมาะเอาไปใช้ไว้ในบ้าน แต่ไม่สามารถยกไปไหนได้เพราะค่อนข้างใหญ่พอตัว

Exercise equipment-เครื่องบริหารหน้าท้อง

3.Exercise equipment  KUMALL Situp เป็น อุปกรณล็อคเท้าซิทอัพ ใช้เท้าเป็นหลักในการออกกำลังกาย มีเหล็กที่ยึดกับพื้นอย่างแน่นหนา สามารถวิดพื้นได้ซิกอัพ ก็เป็นท่าง่ายๆที่จะ Strong  อีกทางที่ต้องไปหาซื้อติดบ้านกันไว้ อุปกรณ์ชนิดนี้สามาเครื่องย้ายได้เพราะมีขนาดค่อนข้างเล็กพกพาสะดวกราคาอยู่ที่ 299บาท ขึ้นไป

Exercise equipment-ล็อคเท้า

4.Exercise equipment  B&G Yoga Ball เป็นการออกกำลังที่ใช้ลูกบอลในการทรงตัวและการฝึกสมาธิได้ดี เป็นการฝึกแบบโยคะ ฝึกกกล้ามเนื้อ เราสามารถออกแบบท่าออกกำลังกายได้เองเลย ถ้าเราคิดท่าไม่ออกหาดูช่องยูทูปในการออกกำลังกายได้เลยค่ะ ราคาเริ่มต้นที่ 149 บาท ทำร่างกายให้ Strong ก็เลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายต้องเลือกจากสิ่งที่ตัวเองถนัดก่อน ค่อยๆ ฝึกไปที่ละเครื่องเล่นค่อยๆ ปรับร่างกายให้เข้าที่ ค่อยมองหาเครื่องเล่นอันอื่น

Exercise equipment-บอล

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตาม ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราwww.lookpictures.net

Continue Reading

Modern Fans พัดลมไฮเทคล้ำสมัยเย็นแบบ Soft and comfortable จากอเมริกา

Modern Fans

พัดลม Modern Fans  เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีอีกอย่างที่ ทุกบ้านต้องมีเพราะให้ความเย็นและประหยัดไฟกว่าการใช้แอร์ พัดลมช่วยระบายความร้อนให้เราได้รับรู้ถึงความเย็น Soft and comfortable ผู้ผลิต เป็นชาวอเมริกัน ชื่อ ชอยเลอร์ วีลเลอร์ ก่อนจะผลิตเขาทำงานที่ไฟฟ้าและได้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ามาก่อนจึงเอาไปประยุกต์เป็นพัดลมนั่นเอง สมัยนี้มีการออกแบบพัดลม Modern Fans มีหลายอย่าง พัดลมหลายขนาดและมีระบบไฟฟ้าก็มีสะดวกสบายไปหมด ราคานั้นก็อยู่ที่ความต้องการของคนใช้ถ้าใช้ที่บ้านหรือห้องนอนก็หาใช้ไซส์กลางก็กำลังดี แต่บางที่ทำงานในโรงงานซึ่งมีความร้อนสูงก็จะมีพัดลมอย่างอุตสาหกรรมที่ตัวใหญ่ลมแรงๆ มาใช้กันนั่นเอง

พัดลมไฮเทคล้ำสมัย 2021 Modern Fans

ส่วนประกอบของพัดลม  แบ่งออกเป็น 6 อย่างที่เรา lookpictures เว็บไซต์ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีได้นำมาเสนอได้แก่

  1. ตัวเครื่องพัดลม 
  2. มอเตอร์พัดลมไฟฟ้า  
  3. ตัวใช้งานสั่งหยุด สั่งเปิด หรือกลไกล
  4. ใบพัดที่ทำให้มีลมออกมาจากพัดลม 
  5. ตะแกรงคลุมใบพัดป้องกันการเกิดอันตรา
  6. ปลั๊กไฟฟ้าจากพัดลมเพราะต้องใช้ไฟฟ้าจากในบ้าน

1.Modern Fans พัดลมแบบตั้งโต๊ะเป็นพัดลมที่ใช้งานไม่เยอะนิยมใช้ไว้บนโต๊ะทำงาน หรือใช้ในไม่กี่ทียกไปตามที่ต่างๆ ง่ายไปต่างจังหวัดก็พกติดรถไปได้ด้วยสบายๆ ราคาก็ไม่แพง  และ Soft and comfortable  

Modern Fans-ตั้งโต๊ะ

2.Modern Fans พัดลมแบบตั้งพื้น พัดลมอันนี้เป็นที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมากเพราะเป็นสิ่งจำเป็นและยังเป็นพัดลมที่มีขนาดพอดีต่อความต้องการและการนิยมใช้ภายในบ้านราคาจะสูงขึ้นมากพัดลมตั้งโต๊ะ เพราะการใช้งานได้เยอะกว่า เสริมด้วย Soft and comfortable  

Modern Fans-ตั้งพื้น

3.Modern Fans พัดลมแบบติดพนัง พัดลมอันนี้ข้อดีคือพ้นมือเด็กเล็กๆ ที่เอื้อมไปจับหรือเผลอไปแหย่ไม่ได้ความเย็นก็จะอยู่เหนือศีรษะขึ้นมาบางจุดอาจจะได้ความเย็นไม่เท่าพัดลมตั้งพื้นแต่ข้อดีต่างกันไปไปราคาเท่าๆ กันกับพัดลมตั้งพื้น

Modern Fans-ติดผนัง
6

การเลือกซื้อพัดลมนั้นให้หาตามความเหมาะสมกับการใช้งานต่อบุคคลหรือสถานที่อยู่ ราคามีให้เลือกตามกำลังและยี่ห้อแต่ละยี่ห้อนั้นต่างกัน มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของยี่ห้อต้องไปหาและศึกษาให้ดีก่อน เน้น Soft and comfortable  เป็นหลัก

Continue Reading

ปลั๊กไฟ อัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีข้อดีอย่างไร

ปลั๊กไฟ อัจฉริยะ-สั่งด้วยมือถือ

สำหรับทุกวันนี้ ปลั๊กไฟ อัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีไอโอที แบบใหม่ซึ่งมีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายให้เรานั้นสามารถใช้งาน แน่นอนว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง smart Plug เรียกกันว่าปลั๊กไฟอัจฉริยะ วันนี้เราถึงจะพาส่องข้อดีของปลั๊กไฟอัจฉริยะ  เทคโนโลยีดี ๆ ที่มาทำให้เรานั้นมีความสะดวกสบายมากขึ้น บอกเลยว่าเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะเพื่อน

ปลั๊กไฟ อัจฉริยะ-ตัวอย่าง

พาส่องข้อดีของ ปลั๊กไฟ อัจฉริยะ  เทคโนโลยีดี ๆ ที่มาทำให้เรานั้นมีความสะดวกสบายมากขึ้น

สำหรับ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ในวันนี้ เรามาเริ่มกันที่ข้อดีแรกของเทคโนโลยี ปลั๊กไฟอัจฉริยะ มันก็คือ สามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ หากว่าเราทำการเชื่อมต่ออยู่ บอกเลยว่ามันสามารถช่วยเราประหยัดเวลาและสามารถทำให้เราสะดวกสบายในการใช้งาน แถมเสียค่าไฟที่ลดลงอีกด้วย มันกลับเป็นการลงทุนในระยะยาวของเทคโนโลยี

ปลั๊กไฟ อัจฉริยะ-รวมทุกแบบ

ข้อดีต่อมาของปลั๊กไฟอัจฉริยะก็คือ สามารถช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรา หากว่าเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้บางครั้งก็จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรามันเสื่อมสภาพได้เร็ว แต่การที่เรานำเอาปลั๊กไฟอัจฉริยะมาใช้มันอาจจะควบคุมในเรื่องของเวลาการชาร์จไฟ แต่ละครั้ง มันก็ทำให้ยืดอายุและสามารถลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์ของเราจะเสื่อม

ปลั๊กไฟ อัจฉริยะ-สั่งงานผ่านแอพ

ข้อดีของการใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะเทคโนโลยีดีๆ ในข้อสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำในวันนี้คือ สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญกับบ้านของเราเป็นอย่างยิ่ง เราจะยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างเช่นการที่เรานั้นเสียบปลั๊กไฟเอาไว้ หากว่าเราใช้เทคโนโลยีปลั๊กไฟอัจฉริยะนี้ มันจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะตัดการทำงานได้ แล้วเราสามารถดูการทำงานของเทคโนโลยีได้แบบ real Time

เป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ข้อดีในบางส่วนเท่านั้นของเทคโนโลยีๆอย่างปลั๊กไฟอัจฉริยะ ช่วยเสริมความสะดวกสบายในการใช้งานของเรา บอกแล้วว่าใครที่มันสายเทคโนโลยีก็ลองเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ดู อาจจะติดใจก็ได้นะ ความปลอดภัยสุดๆไปเลย

Continue Reading

Apple Watch 6 เปิดตัวชูโรงเป็นสมาร์ทวอทช์ที่มีฟีเจอร์ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

Apple Watch 6

ในช่วงประเทศสหรัฐอเมริกาใกล้จะเข้าสู่ฤดูร้อนนั้น ทาง Apple Watch 6 ก็ได้ปล่อยโฆษณาออกมาเพื่อดึงดูผู้คนให้มาสนใจใช้สมาร์ทวอทช์ของพวกเขา เนื่องจากเป็นนาฬิกาที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน รวมถึงยังจะมีฟีเจอร์มากมายที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตมากยิ่งขึ้น อย่างในโฆษณาที่มีการนำเอานาฬิกามาเชื่อมต่อกับ iPhoneเพื่อการค้นหาสมาร์ทโฟนที่หายไปในระหว่างวันก็กลายเป็นตัวช่วยได้ดี หลังจากที่อุปกรณ์ในระบบ iOS ต่างใช้เครือข่ายเดียวกัน โดยคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่ 13,400 บาท

Apple Watch 6-สามสี

Apple Watch 6 กับการชูโรงเป็นสมาร์ทวอทช์แห่งช่วงฤดูร้อน

ด้วยความที่ Apple Watch 6 เป็นหนึ่งในสมาร์ทวอทช์สายสปอร์ตที่มีมากกว่าการออกกำลังกายในแต่ละวัน พวกเขาจึงทำโฆษณาในโลกของ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ที่เป็นตัวใหม่ออกมาเป็นความยาว 1 นาที 30 วินาทีที่สามารถรับชมได้ทาง YouTube ก่อนที่ในวิดีโอจะเริ่มต้นด้วยภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนอนสบายอยู่กลางทุ่งหญ้าในช่วงหน้าร้อนและไม่ต้องการทำอะไร จนกระทั่งทางนาฬิกาได้แจ้งเตือนให้เธอกลับไปทำกิจกรรมเหมือนอย่างที่เคยได้แล้ว ซึ่งภาพก็ตัดมาเป็นการออกกำลังกายที่ใช้คู่กับอุปกรณ์ได้อย่างการวิ่งและมักจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตนั่นเอง

Apple Watch 6-สวยๆ

นอกจากการวิ่งที่ทำงานร่วมกับ Apple Watch 6 ได้แล้วนั้น ยังมีการออกกำลังกายแบบอื่นอย่างเช่น การไปว่ายน้ำหรือการเต้นที่สมาร์ทวอทช์ยังสามารถใช้งานเพื่อจับสถิติต่าง ๆ แล้ว พวกเขายังสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมแบบผาดโผนอย่างปีนเขาได้อีกด้วย รวมถึงมีฟีเจอร์การจับจังหวะหกล้มของผู้ใช้ที่นาฬิกาตัวนี้สามารถบอกได้ว่าอาการของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง หลังจากเกิดอุบัติเหตุและไม่จำเป็นต้องเรียกรถฉุกเฉินเข้ามา จนทำให้อุปกรณ์นี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

Apple Watch 6-หูฟัง

เชื่อว่า Apple Watch 6 ที่มีราคาหลักหมื่นกลับเป็นเรื่องที่ไม่แพงแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานได้หลากหลายอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถรักษาชีวิตของผู้ใช้ตามเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้อีกด้วย ซึ่งไม่น่าแปลกใจว่า ทำไมนาฬิกาตัวนี้ถึงจะเป็นอุปกรณ์สำหรับช่วงหน้าร้อนนั่นเอง

Continue Reading

ข่าวล่าสุด Snapdragon 895 จะยังใช้เทคโนโลยี 4 nm ของ Samsung

Snapdragon 895

            Snapdragon 895 (ชื่อไม่เป็นทางการ) ถือเป็นชิปเซ็ตเรือธงรุ่นถัดไปของ Qualcomm ที่คาดว่าจะมีคิวเปิดตัวในช่วงปลายปี 2021 นี้ หลังจากที่เพิ่งเปิดตัวชิปเรือธงรุ่นอัพเกรดอย่างSnapdragon888+ ไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคาดกันว่าชิปเซ็ตในรุ่น895 นี้ Qualcommยังคงไว้วางใจให้Samsung รับหน้าที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี 4 นาโนเมตรของ Samsung เหมือนเดิม แต่สำหรับรุ่น 865+ อาจโยกกลับไปหาเทคโนโลยี 4 นาโนเมตรของ TSMC แทน

Snapdragon 895

 Snapdragon 895 อาจใช้ CPU จาก ARM อย่าง Cortex-X2

            ตามการเปิดเผยของIce Universeแหล่งข่าวความน่าเชื่อถือสูงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Samsung ระบุว่าSnapdragon 895ซึ่งเป็นชิปเซ็ตเรือธงรุ่นถัดไปของQualcomm ที่อาจเปิดตัวในช่วงปลายปี 2021 นี้ จะยังคงได้Samsung LSIรับหน้าที่ผลิตเหมือนเดิม โดยจะเปลี่ยนมาผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด4 นาโนเมตรแบบ4LPE/LPPที่เล็กลงกว่าเดิม ส่วนCPUคาดว่าจะใช้ตัวแรงจากARMอย่างCortex-X2 ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดว่า Qualcommจะใช้เป็นตัวStock ของARMหรือนำมาปรับแต่งด้วยตัวเองและใช้โมเด็มX65 ตัวใหม่ที่รับสัญญาณ5G ได้ดีกว่าเดิม 

Snapdragon 895 อาจใช้ CPU จาก ARM

            อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเจ้าเดิมยังระบุว่าSnapdragon895+(ชื่อไม่เป็นทางการ)ที่คาดว่าจะเป็นรุ่นอัพเกรดจากSnapdragon 895ที่มีคิวเปิดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 อาจจะโยกกลับไปให้TSMCรับหน้าที่ผลิตโดยใช้สถาปัตยกรรมขนาด 4 นาโนเมตรของ TSMCแทนทั้งนี้ก็เพราะในช่วงก่อนหน้านี้เกิดสภาวะขาดแคลนSiliconอย่างหนักทำให้ TSMCต้องปฏิเสธการผลิตชิปของฝั่งQualcommและเน้นการผลิตชิปให้ทางAppleเป็นหลักแทน
ซึ่งคาดว่าปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบจะกลับมาดีขึ้นในช่วงปีหน้าแต่แต่ถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นQualcommก็อาจจะต้องพึ่งพาการผลิตของทางSamsungต่อไปนั่นเอง Xiaomi Redmi Note 9 Pro อีกหนึ่งโน้ตตัวโหด มาพร้อมกับชิพ อย่าง Snapdragon จากควอลคอม

Snapdragon 895 จะยังใช้เทคโนโลยี 4 nm

            ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาQualcomm พิ่งจะทำการเปิดตัว ชิปเรือธงรุ่นอัพเกรดอย่างSnapdragon888+ ในงานMWC 2021 ซึ่งสเปคภาพรวมเกือบ ๆ 95% ยังคงเหมือนกับในรุ่นSnapdragon888 เว้นแต่เพียงสัญญาณนาฬิกาที่แรงขึ้นและฟีเจอร์ยิบย่อยที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นจากเดิมเท่านั้นยังเล่นเกมได้ที่ ufabetsr โดยใช้สถาปัตยกรรมขนาด 5 นาโนเมตรตามเดิมอีกด้วย

Continue Reading

เทคโนโลยี Petnet Smartfeeder เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณ

เทคโนโลยี Petnet Smartfeeder

                ปัญหาที่คอยกวนใจสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงก็คือเป็นห่วงว่าสัตว์เลี้ยงของตัวเองที่ต้องอยู่บ้านตามลำพงจะหิวหรือไม่เมื่อคุณต้องออกไปทำงาน เทคโนโลยี Petnet Smartfeeder หรือแม้กระทั่งต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหลายวันจะทำอย่างไรให้สัตว์เลี้ยงของคุณอยู่รอดได้ ครั้นจะเทอาหารไว้ให้จำนวนมากก็ดูจะสิ้นเปลืองและไม่ดีต่อสุขภาพ เทคโนโลยีชิ้นนี้จึงถูกสร้างมาเพื่อคนรักสัตว์ที่มีเวลาน้อยโดยเฉพาะ กับ Petnet Smartfeeder เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ

เทคโนโลยี Petnet Smartfeeder

คนรักสัตว์เลี้ยงไม่ควรพลาดกับ เทคโนโลยี Petnet Smartfeeder เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ

                Petnet Smartfeeder คือเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีด้วยรูปทรงที่สวยงามเหมาะกับการตกแต่งบ้าน นอกจากจะสามารถบรรจุอาหารได้จำนวนมากเพื่อไม่ให้เจ้าของต้องกังวลเรื่องอาหารไม่เพียงพอแล้ว ยังสามารถคุมคุมจำนวนการให้อาหารในแต่ละมื้อได้อีกด้วย เพราะในเครื่องบางรุ่นนั้นจะเป็นเพียงการตั้งเวลาและปริมาณ แต่สำหรับรุ่นที่เหนือกว่าจะสามารถสั่งการผ่านระบบมือถือและควบคุมการทำงานทั้งหมดได้อีกด้วย เป็นเทคโนโลยีสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

คนรักสัตว์เลี้ยงไม่ควรพลาดกับ เทคโนโลยี Petnet Smartfeeder

                คราวนี้ก็หมดห่วงได้ทันทีเมื่อคุณต้องออกเดินทางไกล หรือต้องออกไปทำงานในเวลากลางวันแล้วกลัวว่าลูกรักจะไม่มีอะไรกิน เพราะ Petnet Smartfeeder จะทำหน้าที่แทนคุณเมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณหิว และที่สำคัญยังสามารถดูการทานอาหารของสัตว์หรือพูดคุยได้อีกด้วย

 เทคโนโลยี Petnet Smartfeeder เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติ

ระบบปฎิบัติการ อัพเดทใหม่ นอกจากนี้การใช้เครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติยังช่วยในเรื่องรักษาความสะอาดของอาหาร ทำให้บ้านของคุณดูเป็น Smart Home ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหลายท่านที่แทบจะไม่มีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักแต่ยังสามารถให้ความรักและความเอาใจเขาได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องปล่อยทิ้งคว้าให้ลูกรักต้องอดอาหารหรือหิวโซระหว่างวัน และด้วยการออกแบบที่ดีเยี่ยมนี้จะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกราวกับว่ามันเป็นเพียงเครื่องประดับชิ้นหน่งภายในบ้าน ไม่ให้เกิดความรู้สึกขัดเขินกับเครื่องตกแต่งอื่น ๆ แม้แต่น้อย

ถ้าหากว่างหลังจากศึกษาข้อมูลข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ แอดยังมีสิ่งดี ๆ มาแนะนำ  ufabet007 ไว้เล่นแบบเพลิน ๆ

Continue Reading

Philips Hue นวัตกรรมใหม่หลอดไฟอัจฉริยะฟังค์ชั่นเพียบควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน

Philips Hue

แนะนำ Philips Hue หลอดไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีใหม่ สำหรับหลอดไฟนั้นคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคแรก ๆ หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยหน้าที่หลักของมันคือการให้แสงสว่างเพื่อจุดประกายโลกใบนี้ แต่เมื่อโลกได้เดินทางมาจนถึงยุคที่อินเตอร์เน็ตเข้าครอบครองทุกพื้นที่หลอดไฟที่ดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ที่โบราณที่สุดก็ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนตามด้วยเช่นกัน เช่น Philips Hue หลอดไฟอัจฉริยะ ที่สามารถควบคุมการทำงานด้วยมือถือและระบบสั่งการด้วยเสียง ทั้งนี้มันยังมีความสามารถพิเศษอีกมากมายที่คุณคาดไม่ถึงเลยว่าเทคโนโลยีสำหรับหลอดไฟจะถูกพัฒนามาไกลถึงเพียงนี้

Philips Hue

Philips Hue หลอดไฟอัจฉริยะ เปลี่ยนโลก

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันอย่าลืมติดตาม ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ จากเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์สำหรับคนทันสมัยโดยเฉพาะ

เรามักคุ้นชินกับหลอดไฟที่ให้แสงเพียงสีเดียว ทั้ง สีส้ม สีขาว เป็นต้น แต่สำหรับ Philips Hue แล้วมันสามารถเปลี่ยนสีสันได้มากกว่า 1,000 เฉดสี ทั้งนี้ยังสามารถหรีหรือเพิ่มแสงได้อีกด้วย เป็นเทคโนโลยีสำหรับหลอดไฟที่ช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี และยังให้แสงสว่างที่เพียงพอด้วยหลอดไฟ LED นอกจากนี้เจ้าหลอดไฟอัจฉริยะนี้ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับที่สามารถตั้งค่าเปิดปิดได้ด้วย ยกระดับให้เหนือกว่าไปอีกขั้นเมื่อมันสามารถสั่งการเปิดปิดผ่านมือถือ หรือเชื่อมต่อเข้ากับระบบ SMART HOME DRVICE เพื่อเปลี่ยนบ้านที่ธรรมดาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยเทคโนลียีสมัยใหม่นี้ 

Philips Hue

ราคาของ Philips Hue หลอดไฟอัจฉริยะ ณ ปัจจุบันก็ไม่ได้สูงมากนักทุกท่านสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้ การติดตั้งก็เหมือนกับหลอดไฟทั่วไปแตกต่างที่คุณสมบัติพิเศษ ที่ทำให้การทำงานของหลอดไฟนี้เหนือกว่าหลอดไฟยุคเก่าอย่างเห็นได้ชัด เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความแปลกใหม่ในสีสันของบ้านเพียงแค่คลิ้กก็สามารถเปลี่ยนบ้านทั้งหลังด้วยสีสันที่สวยงาม หรือหากต้องการอ่านหนังสือด้วยแสงที่ถนอนสายตาก็ทำได้ อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อส่งสัญญาณไฟกระพริบเมื่อมีข้อเข้าเข้าได้ด้วยเช่นกัน นับว่านี่เทคโนโลยีแห่งยุคที่ไม่ควรพลาดากที่สุดในปัจจุบัน

Philips Hue
Continue Reading
1 2 3 15