ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

เมื่อโลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุคของความเจริญรุ่งเรืองด้านไอที การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีให้เห็นกันมากขึ้น เริ่มแรกของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทำการคิดค้น คอมพิวเตอร์ นั้น มาจากการใช้ลูกคิดในการคิดคำนวณ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ซึ่งลูกคิดนั้นได้ถูกคิดค้นครั้งแรกมาจากประเทศจีนและได้มีการใช้เครื่องคำนวณแบบลูกคิดนี้อย่างแพร่หลายจนนำไปสู่

คอมพิวเตอร์

การคิดค้นเครื่องคำนวณแบบใหม่ คือคอมพิวเตอร์นั่นเอง คอมพิวเตอร์นั้นได้นำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะในด้านระบบ รูปแบบ รูปทรง เพื่อให้เข้ากับยุคและสมัยที่เปลี่ยนไป ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานได้อีกด้วย

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง คอมพิวเตอร์ อย่างไรและด้านใดบ้าง

 • คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในยุคแรกๆนั้น จะเป็นแบบการใช้วงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า “ระบบสูญญากาศ”ทำให้ต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงมาก อีกอย่างมีราคาที่สูงพอสมควร แบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบบัตรเจาะรู ภาษาในระบบก็ใช้แบบการใส่รหัสยากต่อการใช้งาน อีกทั้งต้องติดตั้งในห้องที่มีบริเวณพื้นที่กว้างและเย็นเพราะเครื่องมีความร้อนสูงมากในขณะที่ใช้งาน
 • ในปี ค.ศ. 1959 นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็ก เพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งสิ่งสำคัญคือใช้กำลังไฟน้อยและมีราคาถูก เนื่องจากในตอนนั้นได้มีการคิดค้นระบบแบบทรานซิสเตอร์ขึ้นมาจากการได้ทดลองใช้ผลตอบรับของระบบทรานซิสเตอร์นั้นสามารถทำงานใด้ดีกว่าระบบเดิมสูญญากาศ  ที่จะต้องใช้กำลังไฟสูง การประมาลผลเร็วขึ้น มีความแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย
 • ในปี ค.ศ.1965 ในปีนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้เป็นระบบวงจรรวม และประดิษฐ์แผ่นเก็บข้อมูลให้มีความเล็กลงแต่สามารถเก็บข้อมูลได้มากขึ้น การพัฒนาในครั้งนี้ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กลงจากรุ่นก่อน  ราคาก็ย่อมถูกลงตาม ประสิทธิภาพการคำนวณ การประมาณผลมีความแม่นยำสูงสุด ระบบนี้ถูกเรียกว่า”ระบบไอซี” และสามารถทำงานอย่างอื่นนอกเหนือจากการคำนวณได้อีกด้วย
 • จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีนั้นทำให้คอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาตามด้วยเช่นกัน โดยในยุคสมัยปีค.ศ.1971-1989 นี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจของนักบริหารและผู้คน นั่นจึงเป็นสาเหตุให้ญี่ปุ่นได้มีการคิดค้นระบบของคอมพิวเตอร์ให้สามารถตัดสินใจแทนมนุษย์ได้ โดยได้รวมระบบต่าง ๆ เช่นDatabase, Software, Wide Area Networks, เป็นต้น การรวมเอาระบบเหล่านี้มาไว้ด้วยกัน ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้หลากหลาย สามารถตัดสินใจเองได้ และเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์มากขึ้นจนมาถึงปัจจุบัน
คอมพิวเตอร์

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาของคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบของคอมพิวเตอร์นั้น หากไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะไม่สามารถพัฒนาได้ทั้งหมด ถ้าเราจะต้องใช้แค่นักวิทยาศาสตร์และความคิดเพียงอย่างเดียว ทุกอย่างย่อมมีเหตุมีผลและเป็นปัจจัยหลักของกันและกันในการพัฒนาโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามการพัฒนาเหล่านี้จะยังไม่สิ้นสุดตราบใดที่ยังมีนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ควบคู่กับไป

Continue Reading

เทคโนโลยีระหว่าง คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือเกี่ยวข้องกันอย่างไร

MacBook Pro-ภาพแรก

หากพูดถึง คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือนั้นเทคโนโลยีย่อมมีผลต่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือในหลายหลายรูปแบบและหลายด้าน เพื่อให้เกิดกระบวนการ การทำงาน การประมวลผล ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร รวมไปจนถึงการจัดเก็บข้อมูล จนนำไปสู่ผลลัพธ์ของการทำงาน การสื่อสารที่ดีและได้มาตรฐานสูงสุด เนื่องจากปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือมีราคาถูกลง ประสิทธิ์ภาพในด้านระบบต่าง ๆก็มีให้เลือกหลากหลาย

คอมพิวเตอร์

สะดวกในด้านการทำงานสามารถพกพาไปได้ทุกที่และรวดเร็วในการใช้งาน ดังนั้นหลายๆหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆหรือแม้แต่ร้านค้าเล็ก ได้นำเอาสิ่งเหล่าเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวช่วยเพื่อเพิ่มบทบาทด้านการทำงานและกาศึกษามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันนี้ในหลายๆประเทศถูกโรคร้ายระบาดอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การทำงาน ทั่วทุกมุมโลก แต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกประเทศทั่วโลกมีคือเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือนั่นเอง

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

 1. ใช้ในการเรียน การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากในห้องเรียนและห้องสมุด นอกจากนักเรียนแล้วคุณครูก็สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการสอน เช่น การเรียนออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
 2. ใช้ในการทำงาน ปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดอย่างหนักในหลายๆหน่อยงาน จำเป็นจะต้องรักษาพนักงานไว้เพื่อให้งานและบริษัทดำเนินต่อไปได้จึงจัดให้มีการทำงานที่บ้านหรือที่เรียกว่า “Work from home”นั่นเองเพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. ใช้สร้างรายได้ ยุคสมัยเปลี่ยนไปการจ้างงานหรือว่างงานมีอัตราเพิ่มขึ้นและลดลงไม่ต่างกัน ดังนั้นเราจึงเห็นผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์หันมาสร้างรายได้ให้ตนเองโดยการหันมาทำงานออนไลน์  ขายออนไลน์กันมากขึ้น หรือบางท่านทั้งเรียนและทำงานได้พร้อมกันในเวลาเดียว เพราะสังคมสมัยนี้ทุกคนจะยึดติดกับสิ่งที่เป็นออนไลน์กันมากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว 
 4. ด้านการสื่อสาร เรียกได้ว่าสมัยนี้ไม่มีใครไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือบางท่านมีทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคโนโลยีได้รวมเอาทุกอย่างเข้ามาไว้ด้วยกันหมด ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว และโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว เรียกได้ว่าสามสารถใช้แทนกันได้เลย เพียงแค่ตอนนี้คอมพิวเตอร์จะสามารถโทรถึงกันได้เพียงเพราะแอพพลิเคชั่นเท่านั้นยังไม่สามารถโทรหากันเหมือนการใช้โทรศัพท์ได้ แต่ในทางกลับกัน โทรศัพท์มือถือสามารถใช้แทนคอมพิวเตอร์ได้เหมือนกันหมดทุกอย่าง
คอมพิวเตอร์

นี่อาจะเป็นเพียงบางส่วนของประโยชน์ที่เราได้รับจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จะเราจะได้รับ เมื่อเราใช้สิ่งเหล่านี้ได้ถูกวิธี แต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ผิดวิธีและไม่ถูกหลักตามที่ควรจะเป็น สิ่งเหล่านี้ก็จะให้โทษและผลลัพธ์กลับมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงและไม่รู้ตัวได้ด้วย เช่น หากเราใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือในการเล่นเกมเป็นเวลานาน จะส่งผลต่อสายตาเมื่อเวลานานไปอาจทำให้ตาบอดได้เป็นต้น

Continue Reading

เทคโนโลยี สำคัญอย่างไรกับโทรศัพท์มือถือ

เทคโนโลยี

ทคโนโลยี การสื่อสารในปัจจุบันนี้สามารถทำได้เร็วกว่าสมัยก่อน เนื่องจากการพัฒนาด้านระบบเครือข่าย การกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติในป่า บนเขา หรือบนดอยเป็นต้น ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่องาน ติดต่อธุรกิจ ติดต่อเครือญาติ และติดตามข่าวสารของมนุษย์ในยุคสมัยนี้

เทคโนโลยี

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่างได้มีการพัฒนาจากเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งานของมนุษย์ที่อยู่ในชั่วโมงการเร่งรีบและการแข่งขันตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองที่มีผลให้เกิดการพัฒนาโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง และเกิดการแข่งขันในบริษัทชื่อดังต่าง ๆ เพื่อให้โทรศัพท์มือถือของตัวเองมีประสิทธิภาพสูงสุด และตอบโจทย์ต่อความต้องการของคนในสังคมมากที่สุด 

การใช้ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาของโทรศัพท์มือถือมีอะไรบ้าง

 • การพัฒนาด้านเครือข่าย เมื่อโทรศัพท์มือถือได้พัฒนาให้มีทุกอย่างอยู่ในเครื่องเดียวกันสามารถทำทุกอย่างได้ ดังนั้น จึงเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เครือข่ายเกิดการพัฒนาตามไปด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานของโทรศัพท์มือถือได้สะดวก สบายและรวดเร็วขึ้นในทุกพื้นที่และทุกเวลา เช่นจาก 1Gไปจนถึง 5Gเป็นต้น
 • การพัฒนาด้านการเชื่อมต่อ โทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆนั้นจำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายสัญญาณหรือที่เรียกว่า “เซลลูลาร์ “เพียงอย่างเดียว เทคโนโลยีได้พัฒนาให้โทรศัพท์มือถือได้เพิ่มการเชื่อมต่อมากขึ้นนอกจากการสื่อสารด้วยเสียงแล้ว ยังสามารถส่งรูปภาพหรือข้อความเสียงได้ จนในปัจจุบันนี้ สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหรือที่ “อินเตอร์เน็ต”ได้อย่างเสรีภาพ
 • ข้อมูล และมัลติมีเดีย สมัยก่อนนั้นโทรศัพท์มือถือ สามารถบันทึกและจดเก็บข้อมูลได้แค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียว แต่ปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวกันได้ และยังสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ท่องเว็บ หรือมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย
 • การพัฒนาของกล้อง สมัยก่อนนั้นโทรศัพท์มือถือที่มีกล้องสามารถใช่ถ่ายรูปได้มีไม่กี่รุ่น และราคาสูงพอสมควรการถ่ายรูปแต่ละทีเหมือนการถ่ายเอกสาร ซึ่งหมึกเหมือนกำลังจะหมด รูปภาพที่ได้จะเหมือนตัวจริงโดยไร้ซึ่งแอพที่ทำให้เกิดความสวยงานจากนั้นได้มีการพัฒนาให้มีกล้อง 2 ตัวคือกล้องหน้าและกล้องหลัง ซึ่งโทรศัพท์รุ่นที่มีทั้ง 2 กล้องในเครื่องเดียวกันนั้นจะมีราคาที่สูงมา แต่ปัจจุบันนี้ กลับกลายเป็นว่าจะหาโทรศัพท์ที่มีเฉพาะกล้องหลังอย่างเดียวไม่ได้แล้ว แล้วตัวกล้องเอง ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้เวลาถ่ายภาพออกมามีความคมชัด ละเอียด และสวยงามมากขึ้น 
เทคโนโลยี

นี่เป็นเพียงบางส่วนของการพัฒนาโทรศัพท์มือถือ ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีมามีส่วนทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามโทรศัพท์มือถือจะยังไม่หยุดการพัฒนาแต่เพียงแค่นี้ เพราะความคิดของมนุษย์ไม่มีวันสิ้นสุด การพัฒนาก็จะไม่หยุดเช่นกัน อนาคตเราอาจจะได้เห็นโทรศัพท์ที่เป็นเหมือนแก้วใสๆ หรือมนุษย์เราอาจจะกลายเป็นตัวช่วยให้โทรศัพท์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิ์มากขึ้นทางประสาทสัมผัสของมนุษย์เอง

Continue Reading

ข้อดีของ หูฟังไร้สาย ที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจที่จะลงทุนในระยะยาวได้

หูฟังไร้สาย

หูฟังไร้สาย เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันเนื่องจากการใช้งานในด้านของการติดต่อสื่อสารทุกวันนี้หลายคนนั้นนิยมใช้หูฟังไร้สายเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมันมีความสะดวกสบายแล้วก็ทำให้การใช้งานง่าย แม้ว่าจะมีราคาที่แพงกว่าหูฟังที่มันมีสายแบบปกติแต่ว่าบางครั้งมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันคุ้มค่ากับการลงทุน ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ วันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะมาแชร์การใช้หูฟังไร้สายมีข้อดีมากมายที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจที่จะลงทุนในระยะยาวได้ ใครชอบใช้หูฟังไร้สายมารวมกันตรงนี้

หูฟังไร้สาย

แนะนำข้อดีการใช้ หูฟังไร้สาย 

ข้อดีของหูฟังไร้สายในข้อใดก็คือมีความสะดวกในการใช้งาน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรตัดสินใจที่จะซื้อแค่เพียงเพราะว่ามันมีความสะดวกสบายในการใช้งานไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกหรือว่าจะใช้งานอยู่ที่บ้าน มันก็ทำให้รู้สึกถึงความไม่เกะกะในการใช้งานนั้นเอง น่าสนใจมากๆสำหรับการลงทุนในเงินที่ไม่ได้มากขนาดนั้น

ข้อดีของหูฟังไร้สายในข้อต่อมา เรื่องของการดูแลรักษา หูฟังไร้สายเป็นหูฟังที่มันไม่มีสายเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลรักษามันก็จะง่ายกว่าบางที่มันมีสายที่เราจะต้องทำความสะอาดแล้วก็พยายามเก็บให้มันไม่พันกัน แถมยังสามารถช่วยในเรื่องของการยืดอายุการใช้งานได้ดีมากๆอีกด้วย

หูฟังไร้สาย

ข้อดีของหูฟังไร้สายในข้อสุดท้าย คือเรื่องของคุณภาพของการใช้เสียง แต่ว่าเรื่องของคุณภาพการใช้เสียงมีความน่าสนใจมากๆเนื่องจากมันเปลี่ยนระบบในการพัฒนาให้มันมีความใช้งานได้สะดวก ดัมมี่ออนไลน์ แล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าการใช้ที่เป็นระบบการใช้งานแบบใส แถมไม่มีประเภทให้เราสามารถเลือกอีกด้วยว่าเราอยากได้หูฟังไร้สายในประเภทไหน เพื่อนก็ไปดูเอาตามที่เราต้องการจะดีที่สุด เพิ่มเงินนิดหน่อยเอง

Continue Reading

สมาร์ทโฟน เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่บอกเลยว่าทุกวันนี้มีความสำคัญกับเรามากขึ้น 

สมาร์ทโฟน

ทุกวันนี้ สมาร์ทโฟน มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยระบบปฏิบัติการและเรื่องของแบรนด์ต่างๆที่ผลิตมัดบนออกมาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่บอกเลยว่าทุกวันนี้มีความสำคัญกับเรามากขึ้น  อยากให้เพื่อนๆหาว่าจะตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องก็อาจจะต้องศึกษาทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดเช่นกัน

สมาร์ทโฟน

แนะนำการเลือก สมาร์ทโฟน เบื้องต้นบอกเลยว่าควรรู้ 

การเลือกสมาร์ทโฟนเบื้องต้นในข้อแรกที่จะมาแนะนำก็คือเรื่องของระบบปฏิบัติการที่เราจะเลือก ส่วนมากที่เห็นหลักๆจะมีอยู่ 2 อย่างก็คือ iOS กับ Android ซึ่งจุดเด่นของมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับรถยนต์ก่อนสิ้นเดือนก็คือของ iOS จะเน้นเรื่องของระบบการทำงานที่มีความปลอดภัย การใช้งานจะมีความลื่นไหล ส่วนการใช้งานของระบบ Android ก็จะมีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในเครื่องที่มันมีความอิสระแล้วก็จะไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานที่มันยากจนเกินไป

เลือกสมาร์ทโฟนเบื้องต้น ต่อมาก็คือเรื่องของหน้าจอแสดงผล อย่างที่ทราบกันดีว่ารูปแบบลักษณะการดีไซน์หรือว่าเรื่องของความละเอียดของหน้าจอแสดงผลโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องมันจะมีความแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกว่าเรามีความต้องการในการใช้งานมันมากน้อยแค่ไหน

สมาร์ทโฟน

การเลือกสมาร์ทโฟนเบื้องต้น กล้องถ่ายรูป เป็นหยังส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากว่าเราไม่อยากที่จะพกกล้องถ่ายรูปที่มันมีขนาดใหญ่การที่เราใช้กล้องถ่ายรูปจากสมาร์ทโฟนก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆ มันมีฟีเจอร์ อะไรบ้างที่สามารถที่จะทำให้เรารู้สึกว่าภาพมันออกมาสวยงามแล้วก็เป็นไปตามแบบที่เราต้องการ ก็เป็นอีกบางส่วนที่หลายคนนั้นข้างๆให้ความสำคัญ เลือกแบบที่เราคิดว่าเราจะสามารถใช้งานได้นานขึ้น

Continue Reading

สมาร์ทโฟน5G น่าสนใจที่หลายคนเริ่มต้นเปลี่ยนมาใช้งานระบบนี้กันมากยิ่งขึ้น

สมาร์ทโฟน5G

แน่นอนว่าทุกวันนี้ สมาร์ทโฟน5G  นั้นเป็นที่นิยมมากๆไม่ว่าใครก็ตามก็มีสมาร์ทโฟนไว้ในครอบครอง และที่สำคัญก็ยังมีระบบการทำงานที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นความรวดเร็วของการใช้โทรศัพท์มือถือที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นกับการใช้งานที่มีความสะดวกสบาย ทำให้สมาร์ทโฟน 5G ของเราเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่มันมาเสริมให้เรา ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น วันนี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฟน 5G น่าสนใจที่หลายคนเริ่มต้นเปลี่ยนมาใช้งานระบบนี้กันมากยิ่งขึ้น

สมาร์ทโฟน5G

แนะนำว่าทำไมเราควรใช้งาน สมาร์ทโฟน5G น่าสนใจมาก ไม่อยากให้มองข้าม

แนะนำว่าทำไมเราควรที่จะใช้งานสมาร์ทโฟน 5G ในส่วนแรก สาเหตุใดที่เราควรใช้งาน สมาร์ทโฟน 5G  ก็คือ เรื่องของการใช้งานในส่วนของความเร็วที่มันมีเทคโนโลยีที่นำสมัยและใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าการติดต่อสื่อสารก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและไม่มีสะดุด

ทำไมเราควรใช้สมาร์ทโฟน 5G ส่วนต่อมาก็คือ ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ที่มีความล้ำสมัยในโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน 5G ภาชนะมันทำให้เรานั้นสามารถที่จะ ใช้งานในความต้องการตามที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญยังมีภาพที่สวยคมชัด เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่หลายคนทำไมถึงเลือกใช้ระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนแบบ 5G

สมาร์ทโฟน5G

ทำไมเราถึงควรใช้สมาร์ทโฟน 5G ข้อต่อมาก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปและเรื่องของวิดีโอ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเก่า หากใครมีความชื่นชอบในเรื่องของการถ่ายรูปหรือว่าการถ่ายวีดีโอแล้วว่าไม่ควรพลาดกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับการใช้สมาร์ทโฟน 5G สุดท้ายแล้วการที่เราได้เลือกในแบบที่เราต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ เพราะว่าเราจะรู้ดีที่สุดว่าเราชอบสมาร์ทโฟนแบบไหนมากกว่ากัน ระบบการใช้งานที่หลายคนชอบมันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ ไปลองจับลองเล่นก่อนก็ได้

Continue Reading

realme narzo 50 มือถือมิดเรนจ์ที่มาพร้อมจอ IPS 6.6 นิ้ว FHD+

realme narzo 50

realme narzo 50 สมาร์ทโฟนราคาประหยัดรุ่นใหม่จากตระกูล narzo Series ที่มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราเรียบร้อยแล้ว โดยชูจุดเด่นเรื่องความคุ้มค่าที่มาพร้อมสเปกไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ IPS ความกว้าง 6.6 นิ้ว ความละเอียด FHD+ รีเฟรชเรทลื่น ๆ 120Hz  ขับเคลื่อนการทำงานด้วยชิปเซ็ต 4G สายเกมมิ่ง ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ อย่าง Helio G96 ของ MediaTek พร้อมหน่วยความจำ RAM ที่มีเทคโนโลยี RAM Expansion สามารถเพิ่ม RAM เสมือนเพื่อการใช้งานที่ลื่นไหลไม่มีสะดุด

realme narzo 50

realme narzo 50 สามารถเพิ่ม RAM เสมือนได้สูงสุดอีก 5GB

นอกจากรุ่นพรีเมียมอย่างrealme GT 2 Pro ล่าสุดทางrealme ประเทศไทย ยังได้เปิดตัวมือถือระดับมิดเรนจ์ราคาประหยัดรุ่นใหม่จากตระกูล narzo Series อย่างrealme narzo 50 ด้วยเช่นกัน โดยมันมาพร้อมดีไซน์สุดหรูด้วยฝาหลังลวดลายเคฟลาร์ พร้อมด้วยสเปกที่เรียกได้ว่าจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นพาเนล IPS LCD ความกว้าง 6.6 นิ้ว ความละเอียด FHD+ รีเฟรชเรท 120Hz ที่สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของคอนเทนต์ที่กำลังรับชม รันบนระบบปฏิบัติการ Android 11 ครอบด้วยrealme UI 2.0

ใช้ชิปเซ็ตสายเกมมิ่งอย่าง Helio G96 ของ MediaTek ที่เป็นชิป 4G ขนาด 12 นาโนเมตร ให้ขุมพลัง 2.05GHz จับคู่กับหน่วยประมวลผลกราฟฟิก Mali-G57 MC2 ผสานการทำงานกับหน่วยความจำ RAM แบบ LPDDR4X ขนาด 4GB/6GB ที่มีเทคโนโลยี RAM Expansion สามารถเพิ่ม RAM เสมือนได้สูงสุดอีก 5GB และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในแบบ UFS 2.1 ความจุ 64GB/128GB พร้อมแบตเตอรี่ขนาดอ 5,000mAh รองรับระบบชาร์จไว 33W

realme narzo 50

ในส่วนของการถ่ายรูปrealme narzo 50 มาพร้อมชุดกล้องหลัง 3 ตัว ความละเอียด 50MP+2MP+2MP รองรับการถ่ายวิดีโอความคมชัด Full HD ที่ 120 เฟรมต่อวินาที พร้อมกล้องหน้าความละเอียด 16MP ที่ใช้ดีไซน์แบบเจาะรูบริเวณด้านบนซ้ายของหน้าจอ และมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่อง  ทั้งนี้ทางrealme มีกำหนดวางจำหน่ายrealme narzo 50 อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 เมษายน ที่จะถึงนี้ หาซื้อได้ตามrealme Shop และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีฟ้า และ สีดำ และมีราคาเริ่มต้นเพียง 5,999 บาทเท่านั้น

Continue Reading

มือถือสำหรับชาวเกมเมอร์ “Xiaomi Black Shark 4 Pro”

Xiaomi

ซึ่ง Xiaomi ได้มีการเปิดตัวมือถือตัวใหม่สำหรับชาวเกมเมอร์ ที่จะทำให้การเล่นเกมนั้นลื่นไหลไม่มีสะดุดด้วย “โหมดShark space” สามารถกำหนดและตั้งค่าเกมต่างๆให้แยกกันได้ เช่น ตั้งค่าอัตราการตอบสนองการสัมผัส  ความเสถียรและความแม่นยำรวมถึงความละเอียดของจอภาพ ข่าวไอทีคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ให้ลำโพงคู่ที่ดังและมีมิติเสียงสเตอร์ริโอพร้อมแม่เหล็กถึง 7ตัวด้วยกัน ด้วยดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกจะมีความพิเศษที่ใส่ปุ่ม L-R เราสามารถกดได้จริงไม่ใช่ระบบสัมผัส

Xiaomi

ซึ่งเป็นที่น่าสนใจเหมาะกับสายเกมเมอร์อย่างเรา ๆ เป็นอย่างมาก  เช่นเกมPub-G และFree Fire โดยที่ปุ่มนี้จะซ่อนตัวอยู่ในขอบของตัวเครื่อง และถ้าจะใช่งานก็เลื่อนปุ่มขึ้นมาใช่ได้แบบเท่ๆ และไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิของCPU และการใช้พลังงานแบตเตอร์รี่ในการเล่นเกมหรือถ้าอยากเต็มที่ไปกับการเล่นเกม

ก็สามารถเปิดโหมดการใช้งานระดับสูงสุดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยที่ตัวเครื่องออกแบบการระบายความร้อนนั้น เขาให้มาเป็นแบบ Sandwich liquid cooling system พร้อมกับครอบคลุมระบบภายในที่เกี่ยวกับความร้อน แล้วยังสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 18องศา ด้วย

คุณสมบัติและสเปคเครื่องอื่นๆ “Xiaomi Black Shark 4 Pro

ซึ่งคุณสมบัติของตัวเครื่อง Black Shark 4 Pro โดยตัวเครื่องหน้าจอเป็น Super amoled 16ล้านสี กว้างขนาด6.67” มีกล้องหลังใส่มาให้ถึง 3ตัว กล้องหลักความละเอียดอยู่ที่ 64M, เลนกว้าง 8M, เลนมาโคร 5M สามารถถ่าย VDO 4K ได้และความละเอียดกล้องหน้า 20M

มีระบบปฏิบัติการของ Black Shark 4 Pro จะให้มาเป็นCPU Snapdragon 888 GPU adrenoTM660 มีหน่วยความจำให้เลือกอยู่ที่ RAM 8GB / ROM 128GBกับ RAM128GB / ROM256GB ความเร็วของระบบจะอยู่ที่ 2.84GHz

Xiaomi

ส่วนตัวเครื่องใส่ได้ 2ซิมการ์ด รองรับเครือข่าย 5G และออกแบบเสาอากาศที่ใช่รับส่งสัญญาณไว้ถึง 5เสา กับเสาWI-FIอีก 2เสารอบตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการดีเลย์ของสัญญาณขณะเล่นเกม ส่วนความจุแบตเตอร์รี่จะอยู่ที่ 4500mAh ชาร์จไว 120W สามารถชาร์จแบตเตอร์รี่เต็มได้ภายใน 15นาที ไฮโลไทย ถึงแม้มือถือเครื่องนี้จะเป็นมือถือเล่นเกมแต่น้ำหนักตัวเครื่องไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วไปเลย และมีน้ำหนักเพียง 220กรัม ด้วยคุณสมบัติและการออกแบบโดยรวมก็ได้เปิดตัวมาที่ราคาเพียง 2หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเอง

Continue Reading